Skepast&Puhkim usaldas IT-halduse partnerile

Peeter Škepast, juhatuse liige: “Toimiv IT on edu alus. Keskendudes vaid oma ärile, mitte IT arendamisele, suudame pakkuda asjatundlikumaid ja kvaliteetsemaid teenuseid.”

Eellugu 

Skepast&Puhkim OÜ on Eesti juhtiv infrastruktuuri-, planeeringute- ja keskkonnavaldkonna konsultatsiooniettevõte. Tegutsetud on Eesti turul juba 15 aastat ning nad on välja kasvanud ettevõttest Ramboll Eesti AS, mis loodi aastal 2006 rahvusvahelise suurkontserni Ramboll Group tütarettevõttena. Skepast&Puhkim on projekteerinud mitmeid olulisi ja keerukaid infrastruktuuriobjekte üle terve Eesti. Samuti on nad edukalt läbi viinud üle 40 keskkonnamõju hindamise ja keskkonnamõju eelhindamise, teostanud rohkem kui 150 keskkonnaalast uuringut ja konsultatsiooni ning osalenud mitmetes rahvusvahelistes koostööprojektides. Näiteks  võib tuua Pärnu lennuvälja liiklusala rekonstrueerimise eskiis- ja tehnilise eelprojekti koostamine, Rail Balticu rajatiste eelprojektid, Sillamäe kesklinna sademeveesüsteemi mudeli loomine jne. Ettevõtte omanikud Peeter Škepast ja Hendrik Puhkim omavad valdkonnas pikaaegset kogemust ning on ettevõtte igapäevatöös aktiivselt tegevad. 


Paia liiklussõlm | Mõhkküla liiklussõlm

2015 aastal, kui ettevõte eraldus emafirmast ja sai nimeks Skepast&Puhkim OÜ hakati otsima uut IT partnerit, kes võtaks oma vastutada ettevõtte IT igapäevase haldamise. Peeter Škepast: „Ma sain aru, et meil ei ole mõistlik IT-inimest pidada, sest meil pole tõenäoliselt talle täis töökohta anda. Meil ei ole igapäevaselt nii palju IT-alaseid tegemisi.“ Kaaluti erinevaid partnereid, aga kuna OIXIOga oli varasemalt olemas kokkupuude riistvara soetamise kaudu olemas langes valik nende kasuks. 

Protsess

2015 aastal võttis OIXIO kogu Skepast&Puhkimi IT oma vastutada ja hallata. Esimeseks sammuks sai hetkeolukorra hindamine ja tööjaamade ülevõtmine. Vajadus oli “nabanööri läbilõikamine” endisest emafirmast Ramboll, et kogu taristu toimiks eraldiseisvana. OIXIO süsteemiarhitekt Marko Tamm kommenteerib koostöö algust nii: “Vaatasime kogu riistvara üle ja soovitasime osta uue PowerEdge VRTX lahenduse. Seejärel kaotasime ära vanad riistvara tükid ja virtualiseerisime kõik masinad uuemale VMware platvormile ning panime uutele host’idele.” Varunduse jaoks osteti uus server. Seega on neil kohapealne varundus ning lisaks asendussait ehk Disaster Recovery OIXIO juures. Nii on Skepast&Puhkimi kogu intellektuaalne vara nii nende enda juures, kui ka OIXIO juures dubleeritud.

Kogu juurutusprotsess ja IT-haldamise ülevõtmine läks Škepasti sõnul üllatavalt kiiresti: “Ütleme nii, et minu jaoks oli see üle ootuste lihtne ja probleemideta. OIXIOs töötavad head spetsialistid ja me oleme väga rahul nende teenusega.” OIXIO IT-haldusteenuse hulka kuulub ka igapäevase IT-kasutajatoe pakkumine ettevõtte 42-le töötajale. Kogu meeskond harjus murede korral OIXIO-sse helistamisega, sest abi saab alati kiiresti. “Inimesi jaoks on oluline, et ta abi saab, vahet pole, kes seda lõpuks pakub,” lisab Škepast. 

Tulemused

Juba 6 aastat on OIXIO taganud Skepast&Puhkimi igapäevase IT-toimimise ning varundanud andmeid OIXIO pilve, et oleks tagatud andmete säilimine, kui serveriga peaks midagi juhtuma. Eraldi IT-inimest hetkel ettevõttesse palgata pole plaanis, sest kõik teemad saavad ka OIXIO abiga lahendatud. „Ka rahaliselt on mõistlik teenust sisse osta, kui inimest pidevalt palgal hoida. Sul peab siis olema piisavalt ametikohustusi anda. OIXIOga ma saan ainult IT-st rääkida ja nii saab igaüks teha seda, mida ta kõige paremini oskab.

Vastutus IT toimimise ja tulevikukindluse eest

  • IT pro- ja reaktiivne haldus
  • IT-kasutajatugi
  • intellektuaalse vara varundus
  • asendussait ehk Disaster Recovery 
  • koostöö IT-arendamiseks

“Teenus on olnud hea ja tasu mõistlik,” kinnitab Škepast. “Julgustan ka teisi juhte oma IT-teenust majast välja viima ning soovitan OIXIO-t, minu meelest väga hea kvaliteet ja suhtumine kõigil tasanditel,” lisab veel Škepast.

OIXIO IT-haldusteenusest loe siit