Puiduettevõtja 11 muret, mida saab lahendada Microsoft Business Centrali puidulahenduse OIXIO Timber abil

Jana Lodjak

BC konsultant

Puiduettevõtte tegevus on üsna spetsiifiline ja tihti kasutatakse erinevates töölõikudes erinevaid tarkvarasid, mis teeb ülevaate saamise ja analüütika raskemini kättesaadavaks.

Pikaajalises kogemuse ja koostööst tekkinud teadmiste abil on Oixio Digital nende murede lahendamiseks välja töötanud spetsiaalselt puiduettevõtetele suunatud väärtuslahenduse OIXIO Timber puidulahendus, mis on eelkõige mõeldud laiendama Microsoft Dynamics 365 Business Centrali funktsionaalsust, kuid on ühtlasi integreeritav ka teiste tarkvaradega.

OIXIO Timber puidulahendus on selge ja lihtsasti kasutatav ning katab ära kogu puiduväärindusettevõtte tarneahela – alustades palgi haldusest ja saematerjali tootmisest ning töötlemisest, kuni ostu ja müügi, pakkide halduse ja saematerjali sisemise ja välise logistikani välja.

OIXIO Timber puidulahendus muudab palgihalduse, tootmise, müügi, sisseostu ja logistika protsessid efektiivsemaks ja aitab töötajate töö muuta tulemuslikumaks.  OIXIO Timber puidulahendus kasuks räägib ka see, et lahendust arendatakse pidevalt, lisaks on võimalik sinna juurde integreerida igale ettevõttele vajalikke funktsionaalsuseid.

Lahendus sobib erineva profiiliga puiduettevõtetele nagu saeveskid, saematerjalid väärindajad, hulgi- ja jaemüüjad ning puitmajade tootjad.

Kuid vaatame nüüd üle, millised on need puiduettevõtja 11 muret, mida saab lahendada Microsoft Business Centrali puidulahenduse OIXIO Timber puidulahendus abil.

1. Materjalidel ja toodetel on erinevad mõõtühikud

Puidutööstuses on materjalide ja toodete osas kasutusel mitmesugused erinevad mõõtühikud, mis on seotud puidu kaalu, pikkuse, tugevuse ja muude parameetritega. OIXIO Timber puidulahendus puidulahendus katab ära kogu palkide käitlemise ja saematerjali ostu-müügiga seotud tööprotsessi.

Palkide liikumist on võimalik jälgida erinevates mõõtühikutes nagu m3, jooksev meeter, tükk. Saematerjali koguseid saab arvestada ettevõttele vajalikes ühikutes nagu jm, m3 act, m3 nom. Lisaks on võimalik kaupa jälgida erinevate parameetrite lõikes nagu ristlõiked, pikkused, kvaliteet, tugevus, sertifikaadid jne.

Tänu sellele on võimalik OIXIO Timberi abiga teha juhtimisotsuseid kiiremini ja lihtsamalt ning omada pidevat ja täpset ülevaadet oma ettevõtte varudest ja tootmisest. Samuti saab OIXIO Timber puidulahendus lahenduse abil mugavalt genereerida saatelehti, veoselehti, ostu- ja müügidokumente ning erinevaid aruandeid otse palkide mõõtmisliini või saeliini andmetest.

2. Puidupakkide haldus on töömahukas

Klassikalised majandustarkvarad ei arvesta puidutööstuse eripäraga, mis puudutab puidupakkide käitlemist. OIXIO Timber puidulahendus võimaldab kirjeldada puidupakke ja nende sisu ning kasutada pakke ostu-, müügi- ja logistika protsessides.  

Lahendus aitab mitmesuguseid puidupakkidega seotud tegevusi muuta lihtsamaks: 

  • omada ülevaadet puidupakkide laoseisust ja nende sisust 
  • luua uusi pakke juba olemasolevate pakkide alusel
  • liigutada puidupakke asukohtade vahel või sama asukoha piires teistele koordinaatidele 
  • arvutada puidupaki neto- ja brutokaalu paki sisu alusel
  • võtta pakke arvele või kanda maha täielikult või osaliselt nii lao- kui tootmisprotsessis 
  • lisada puidupakid müügidokumentidele ja luua pakke ostudokumendi ridade info põhjal. 

OIXIO Timber puidulahendus lahendusega on võimalik kirjeldada ja käsitleda ka erinevas pikkuses materjalidega pakke ehk siilipakke. Tänu sellele muutub pakkide haldus kiiremaks ning ülevaade laoseisust ja andmed täpsemaks.

3. Tootmise planeerimine on keerukas, sest planeerijal ei ole täit ülevaadet toorme saadavusest hetkel ja kaugemas tulevikus

Kui puiduettevõtte erinevates töölõikudes on kasutusel erinev tarkvara, siis muutub tootmise planeerimine keerukaks, sest puudub reaalajas ülevaade sellest, kui palju on materjali, millal seda on võimalik müüa ja milline on laoseis. OIXIO Timber puidulahendus puidulahendusele saab külge panna PowerBI ehk ärianalüütika, mille abil on hetkega võimalik kätte saada ülevaade toorme saadavusest.

PowerBI võimaldab ajateljel vaadata, millisel hetkel täpsemalt materjali puudujääk tekib. See annab planeerijale võimaluse koostada optimaalne tootmisplaan, mis võtaks arvesse kõiki lõpp- ning alamtooteid ja ajahorisonte. Aruande vaadet saab seadistada vastavalt oma soovidele, näiteks vaadata materjalide saadavust kaubagruppide või konkreetse toote artikli lõikes. PowerBI lisafunktsionaalsus sisaldab kolme peamist aruannet, mis katavad ära esmase puiduettevõtjale vajaliku ärianalüütika. Lähtuvalt ettevõtte vajadustest saab aruandeid muuta ja lisada.

4. Vajadus teha kiireid ja operatiivseid otsuseid tootmise järjekorra osas

OIXIO Timber puidulahendus on puiduettevõtte tootmisjuhil võimalik igal ajahetkel omada ülevaadet tootmise igas etapis toimuvast ja määrata tootmistellimustele tootmise järjekord. OIXIO Timber puidulahendus on kaetud kõik puidu tootmise ja töötlemisega seotud protsessid alates planeerimisest kuni töö tagasisideni, mis tagab läbipaistva ja optimaalse materjalide ja ressursside kasutuse kogu protsessi ulatuses.

OIXIO Timber puidulahendus on liidestatav tootmismasinatega ja võimalik on genereerida erinevaid töökohapõhiseid vaateid nagu laadurmasina vaade, tootmistöötaja vaade jne. Tänu täpsele ülevaatele on võimalik tootmist paremini planeerida ja optimeerida, koondades sarnased tootmistellimused, mida on mõistlik koos toota.

5. Puidutöötlemise käigus tekib kõrvaltooteid, mida ei ole alati võimalik ette näha ja planeerida

Paljude puitu töötlevate tootmisettevõtete tavapraktikas on kirjeldatud lõpptooted ja materjalid, millest need koosnevad ja kõrvalekalded sellest on tootmise käigus minimaalsed. Puidu töötlemisel tekib aga tihtilugu mitmesuguseid erinevaid kõrvalprodukte, mida ei ole alati võimalik ette näha ja planeerida.

OIXIO Timber puidulahendus lahendus võimaldab tootmise käigus maha kanda materjalid, mida ei ole ette kirjeldatud tootmiskoosluses, ning võtta laos arvele tooted, mis sellises protsessis kõrvalsaadustena tekivad. 

6. Puudub lahendus operaatoritelt kiire tagasiside saamiseks

Igas vähegi suuremas tootmisettevõttes on oluline, et töötaja saaks anda kiiret tagasisidet tootmisjuhile ja et tootmisjuht omaks pidevat ülevaadet tootmise hetkeolukorrast, sh töökeskkonnas ja tootmisliinidel toimuvast.

OIXIO Timber puidulahendus on selleks loodud spetsiaalne töötajapõhine töökohalahendus, mille abil saab töötaja anda tagasisidet kasutatud materjali ja toodangu osas. Veelgi täpsemaks tööaja arvestuseks ja tootmise tagasisidestamiseks on võimalik siia juurde liidestada Oixio Digitali loodud tootmise tagasiside lahendus.

Selle abil näeb töötaja talle määratud tööülesandeid ja saab anda tagasisidet tööaja ning kasutatud materjalide kohta. Tagasiside lahenduse kaudu on võimalik ka jälgida töötajate tööle saabumist ja lahkumist ja lisaks registreerida kõik kaudsed tegevused nagu inventuurid, koosolekud, katkestused ja pausid. Samuti on selle abil lihtne jälgida materjali kulu, lõpptoote koguseid ja praake.

7. Siselogistilised probleemid seoses suuremahuliste kaupade ja erinevate asukohtadega tootmisalal

OIXIO Timber puidulahendus sisaldab pakkide halduse funktsionaalsust, mis tähendab, et pakid saab igas tootmise etapis kirjeldada ja tähistada etikettidega, millel on peal vajalik info ja ribakood paki lihtsamaks tuvastamiseks. Selline lahendus lihtsustab märkimisväärselt puiduettevõtte sisemise logistika haldamist ning võimaldab tõstukijuhtidel lihtsamini pakke asukohtade vahel liigutada ja vajadusel ka pakke maha kanda või arvele võtta.

Lisaks on OIXIO Timber puidulahendus lahenduse abil võimalik korraldada tõstukijuhtide tööd ja tõsta seeläbi töö tulemuslikkust. Ülesannete delegeerimine OIXIO Timber puidulahendus  puidulahendusega aitab omada täpset ülevaadet toormaterjali ja toodangu asukohast reaalajas. Seda funktsionaalsust toetavad liidestused spetsiaaltarkvaradega nagu näiteks VTMF, mis on mõeldud kasutamiseks tõstukijuhi töökohal. 

8. Tootmise ja logistika korralduse integreerimine

Kui logistika ja tootmine viia ühtsesse süsteemi, siis on võimalik logistikat ja tootmist korraldada operatiivsemalt. OIXIO Timber puidulahendus abil on pidevalt olemas ülevaade valminud toodangust ja varudest, nii on logistikul võimalik koostada veokorraldusi tootmisest lähtuvalt. Lahenduse abil saab koostada veoselehti ja neid andmeid importida või eksportida. Olemas on liidestus EVR keskkonnaga. 

OIXIO Timber puidulahendus katab kogu laadimisprotsessi nii väljastatava kauba peale laadimiseks kui saabuva materjali maha laadimiseks. Veokorraldustele saab täpselt märkida, mis pakid, mis ajahetkel ja missugusele autole lähevad. Logistiku jaoks on veokorralduse ettevalmistamine ja koostamine lihtne, sest tänu ühtsele süsteemile tuuakse veokorraldusele ainult eelnevates protsessides ostu- või müügidokumentidega seotud pakid. 

Samamoodi on laadimisprotsess selge ja arusaadav töötaja jaoks, sest piisab vaid paki numbri skaneerimisest. Süsteem kontrollib iga paki laadimisel, kas tegu on just selle veokorralduse jaoks ette nähtud pakiga. Samuti hoiab lahendus silma peal, et etteantud laadimiskogust ei ületataks. 

9. Suhtlus majandustarkvara ning tootmisliinide ja -seadmete vahel

Kui majandustarkvara ning tootmisliinid ja -seadmed omavahel ei suhtle, siis tuleb töötajatel rohkem käsitsi andmeid raporteerida, mis suurendab võimalike vigade hulka ja toob kaasa viivitusi. OIXIO Timber puidulahendus on liidestatud GlobalReaderiga. See on tarkvara, mis kogub tootmisandmeid reaalajas ja annab igal soovitud hetkel ülevaate, näiteks kui tegelik tootlikkus peaks hakkama tootmisplaanist maha jääma.

Liidestus Global Readeri ja Business Centrali vahel võimaldab seadmetele edastada infot otse tootmistellimustest ja vastupidi, lugeda informatsiooni tootmistellimuse jaoks tootmisseadmetelt. Samuti edastab süsteem koheselt teavituse, kui näiteks masinate töö seiskub või tekib katkestusi. 

10. Majandustarkvara liidestamine teiste tootmist toetavate süsteemidega

Väga tihti on erinevate majandus- ja tootmistarkvarade omavaheline liidestus kulukas ja seetõttu pole neid ettevõttes ette võetud. OIXIO Timber puidulahendus puidulahendus on loodud spetsiaalselt puiduettevõtjatele ning mõeldud töötama koos Business Centraliga, mis on paindlik ja mugav ning võimaldab API liidestust. API kaudu on kõik andmed kiirelt kättesaadavad ning neid on võimalik nii lugeda kui ka kirjutada.

Näiteks on olemas OIXIO Timber puidulahendus toetavad spetsiaaltarkvarad tõstukite töö korraldamiseks, mida saab liidestada Business Centraliga ja mis töötavad koos OIXIO Timber puidulahendus lahendusega. 

11. Kasutusel olev majandustarkvara on spetsiifiline ja selle laiendamisvõimalused on piiratud

Oixio Digitali loodud OIXIO Timber puidulahendus puidulahendus baseerub rahvusvahelisel majandustarkvaral Microsoft Dynamics 365 Business Central. Business Central võimaldab kõik ettevõtte äriprotsessid koondada ühte süsteemi ja annab ettevõtetele võimaluse automatiseerida oma protsesse täiesti uuel tasemel. Lai funktsionaalsus on loodud äriprotsesside optimeerimiseks ja tootlikkuse suurendamiseks ja tagab kasutajale värske ja kaasaegse kasutajakogemuse igas valdkonnas.

Lisaks on Business Centralile võimalik juurde lisada veel palju erinevaid lahendusi ja äppe, mida arendatakse üle terve maailma. Sõltuvalt ettevõtte vajadustest suudavad need tarkvara võimekust veelgi kasvatada. Suur pluss on ka see, et kuutasuliste äppide allalaadimine on lihtne ja ei nõua lisaarendusi. Näiteks on Netronic loonud visuaalse planeerimise tarkvara, mis laiendab Business Centrali planeerimise funktsionaalsust visuaalse Gantti graafikuga.

Soovid rohkem teada OIXIO Timber puidulahendus kohta ?

Oleme Oixio Digitalis puiduettevõtjatega koostööd teinud juba enam kui 20 aastat. Oleme hea meelega valmis lähemalt selgitama, kuidas OIXIO Timber puidulahendus Sinu ettevõtte igapäevast tööd puidu tootmisel või töötlemisel saab mugavamaks muuta.

Kui soovid teada saada, kuidas Sinu puiduettevõte saaks Business Centrali lahendusest koos OIXIO Timber puidulahendus kasu, võta meiega julgelt ühendust! 

Võta ühendust ja küsi lisa

Taavi Sadam

Linkedin

Müügijuht, majandustarkvara Dynamics 365 Business Central lahendused