OIXIO Cloud – Infrastruktuur pilveteenusena (Infrastructure as as ServiceIaaS)

Meie pilveteenuses OIXIO Cloud saab majutada mistahes ärirakendust (serverit, teenust, rakendust), mille kättesaadavus on alati garanteeritud. Ressursi kasutamise eest maksad täpselt nii palju, kui seda parasjagu kasutad.

Võtame vastutuse andmete turvalise säilimise ja kättesaadavuse eest.

 • Kuluarvestus on tunnipõhine ja ainult reaalselt kasutuses oleva ressursi eest
 • Madalaima hinnapunktiga pilveteenused, millel puuduvad aja- ja mahukohustused
 • Kohalik eestikeelne kasutajatugi 24/7/365
 • Kvaliteetne ja alati kättesaadav (SLA 99,95%)

Majutusvõimalused: 

Kellele on mõeldud?

 • Kui ettevõte on valiku ees, kas uus füüsiline server või pilv?
 • Kui ettevõttes ei ole serveriruumi, kuhu füüsiline server paigaldada
 • Firma vajab kõrgkäideldavat ja kvaliteetset serveriressurssi
 • Ettevõtte ressursivajadused on ajas väga muutuvad ja valik on paindlik kulude juhtimine
 • Firmal on vajadus andmeid majast välja varundada/arhiveerida
 • Ettevõttele, kes soovib avariitaaste teenust (ärikriitilised serverid standby saidis)

Andmekeskus ja turvatase

Meie poolt rendiks pakutavad virtuaalserverid asuvad kõikidele nõuetele vastavas serverikeskuses – Baltikumi suurimas andmekeskuses Greenergy Data Centers – tippklassi turvasüsteemid keskuse ümber ja sees, dubleeritud toite-, jahutus- ja sidesüsteemid ning kõrge energiaefektiivsus ja taastuvenergia kasutamine.

 • Pindala 14 500 m2, kompleksi koguvõimsus 31,5 MW
 • Kõrgeim töökindlus (EN50600 Level 3 / Level 4)
 • Kohandatava suurusega serveriruumid kahel korrusel
 • Side- ja pilveneutraalne
 • Energiakasutuse tõhususe (PUE) eesmärk < 1,2
 • Elekter taastuvatest allikatest
 • Tõrkekindel dubleeritud elektritoide (tagavaraks UPS-id ja generaatorid)
 • Dubleeritud optikaühendused
 • Serverite jahutamine külma ja kuuma koridori põhimõttel Tehisintellekti juhitud ja dubleeritud jahutussüsteem
 • Madala hapnikusisaldusega tuleennetussüsteem
 • 24/7/365 mehitatud juhtimiskeskus ja ööpäevaringne valve
 • Tehisintellekti toega turvalahendused
 • 24/7 videovalve
 • Vastavus ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 50001, EN 50600 ja PCI DSS nõuetele
 • Rittali seadmekapid (42U) mõõdud 600x1200x2200 mm või 800x1200x2200 mm
   

Teenuse hinnatase

OIXIO Cloud pilveteenuse kuutasu sõltub tarbitud ressursi mahust ja hinnastamine on minutipõhine. Näiteks: väiksema jõudlusega virtuaalmasina kuutasu on 45 € +km/kuus.

Riistvara taristu profiil:

 • R640 serverid Xeon Silver 4114 baasil. Üleprovisioneerimist ei toimu, ressursiarvutuses on alati 1 server varuks jäetud. Samuti olemas tagavaraks 1 server füüsilise tõrke korral. 
 • Enterprise taseme storage (kõik dubleeritud komponendid, SSD-HDD hübriid koos auto tiering võimekusega). SSD pinnal jõudlus ca 25k IOPS mis on väga sobiv SQLile.
  • Dubleeritud 10G backend ja iSCSI võrk.
  • Stabiilne Vmware baasil virtuaalkeskkond. 

Välja töötatud Disaster Recovery protseduurid ja täielik asendusriistvara kohapeal olemas.

Varundus ja käideldavus ning migratsioon:

 • Veeam Backup&Replication platvormil.
 • Ärikriitiliste serverite ja teenuste käideldavuse tõstmiseks on võimalik replikeerida teenuseid. Replikeeritud serverite ja teenuste RTPO (Recovery Time Objective + Recovery Point Objective) ehk teenuse ümberlülitusaeg (aeg + andmekadu) jääb sellistel puhkudel mõne minuti piiresse. 
 • Serverite kolimisel kliendi keskkonnast meie keskkonda kasutame samuti Veeam replikatsiooni tehnoloogiat, millega saame tagada serverite ja teenuste sujuva ületoomise, minimaalse (või olematu) teenuse seisakuga.
 • Kliendikeskkonna juurdepääsu võimaldamine varunduse haldamiseks ja ülevaate saamiseks.
 • Pärast VMware platvormile üleminekut on viimase aastate jooksul keskkonna käideldavus 100% (ehk 0 min teenuseseisakut)

Tugistruktuur, nähtavus ja monitooring

 • Tehniline tugi E-R 08:00 – 18:00, 24/7 reageerimisvalmidusega valvetehnik. – Kokku 25 tehnilise liikmega meeskond
 • Kõrgel tasemel tehnilised kompetentsid seoses erinevate maailmatasemel vendoritega:    Microsoft, VMware, Dell EMC, Veeam, Fortinet jt sertifikaadid
 • Haldusliidese ligipääs vCenterisse
 • Veeam ONE monitooring:
  • riistvara, virtuaalkihi ja serverite operatsioonisüsteemi monitooring;
  • proaktiivne rikete ja teenuse kõrvalekallete tuvastus ja teavitus – juhitakse potentsiaalsele probleemile tähelepanu enne, kui probleem päriselt käes on;
  • ressursikasutuse ja kasvutrendide analüüs ning tuleviku mahuvajaduse prognoosimine;
  • kliendikeskkonna juurdepääsu võimaldamine, rikketeadete kliendi e-postiaadressile suunamine.

Küberturve:

 • Tulemüüri kasutamisel valikuvõimalused:
  • kliendi enda füüsiline tulemüür eraldi muust keskkonnast;
  • meie jagatud keskne dubleeritud Fortinet tulemüür virtuaalse segmenteerimisega vDOM kaudu;
  • tulemüüri haldamine kliendi poolt või teenuse osana meie tugitiimi poolt.
 • Lisavõimalusena juurutada serveritele
  • TrendMicro DeepSecurity ründe tuvastus ja ennetuslahendus
  • Perioodiline turvanõrkuste skaneering Qualys VMDR tehnoloogiaga
  • Pidev turvaseire teenus (logide korje, analüüs, ründetuvastus, intsidentide haldus jms)