OIXIO Approved IT (OAIT) – märk tulevikukindlast IT-taristust

Iga ettevõte on tänapäeval IT-ettevõte. Infotehnoloogia mitte ainult ei toeta ettevõtte tegevust, vaid peab olema ka selle kasvu veduriks. 
Toimiv ja tulevikukindel IT on konkurentsieelis. Eelise tagab IT-haldusteenus.

Mis on OAIT-märgis?

OAIT on kvaliteedimärk ettevõtte IT-taristule.
Märgis annab kindlustunde ettevõtte juhile ja laiemalt ärile, et ettevõtte IT-taristu on tänapäevane ja ettevõtte konkuretsivõime toetub baasile, mille loob infotehnoloogia.
Märgis ei asenda ühtki rahvusvahelist standardit (näiteks ISO, CIS, ITIL jne), kuid oma mitteformaalsuses ja ärile suunatuses annab ka IT-d mittesüvitsi tundvale juhile kindlustunde, et IT on kontrolli all.
Märgis antakse (tingimuste täitmisel) ilma lisatasuta OIXIO IT-halduse lepingulistele klientidele. 

Kuidas märgiseni jõuda?

OAIT metoodika on teejuht, mis annab kindla suuna, kuidas jõuda IT-taristuni, mis vastab tänapäeva nõuetele – turvaline, toimiv ja tulevikukindel.

Millist väärtust loob?

OAIT märgis tähendab, et ettevõtte IT-taristu ja sellega seotud protsessid:

 • toetavad äriprotsesse;
 • vastavad sisemiste teenuste ootustele;
 • on turvalised;
 • on dokumenteeritud.

Tagatud on igapäevane toimimine, IT-st tulenevad seisakud on viidud miinimumini, IT-kulud on kontrolli all ja IT-sse tehtavad investeeringud on põhjendatud ning planeeritavad.

Kuidas?

Oleme loonud kergesti järgitava ja ülevaatliku metoodika hindamaks erinevate IT-protsesside ja taristukomponentide hetkeseisu ja olukorda, mille alusel luuakse tervikpilt, tulevikuvisioon ja tegevusplaan ning eelarve ettepanekud. Lepingulistele klientidele on see lisatasuta, sisaldudes haldusteenuse kuutasus.
Lähtudes valdkonna parimatest praktikatest ja meie enda kogemusest, esitame nõuded, millele peavad vastama muuhulgas ettevõtte IT-d puudutavad eeskirjad ja korrad, kohtvõrgu lahendused, turbemeetmed, lõppkasutaja seadmed, serverteenused, varunduslahendused jm. Iga nõuet on võimalik teostuseks hinnastada ning seejärel realiseerida “reahaaval”, tehes eelarvestamise ja kulude planeerimise hõlpsaks.

Metoodika alused: 

 • 20+ aastat praktilisi kogemusi nii juhtimises kui halduses;
 • ITIL v4 best practice;
 • küberturberaamistikud.

Miks OIXIO?

 • Üle 20 aasta kogemust ja suur kliendiportfell
 • Maailma juhtivate tehnoloogiaettevõtete kõrged partnerstaatused
 • Sertifitseeritud spetsialistid
 • Kõrgeima kliendirahuloluga IT-ettevõte Eestis (allikas: Recommy.com)

OAIT märgisega on tagatud lepingulise partneri hea uni.