Mis on läbistustestimine (penetration testing)?

Andres Vallistu

Küberturbe ärisuuna juht

Läbistustestimine (penetration testing) – ettevõttega kooskõlastatud küberrünnaku simuleerimine, kus küberturvalisuse ekspert püüab leida ja ära kasutada turvanõrkusi, et pääseda ettevõtte IT-süsteemidesse.

Läbistustestimine on simuleeritud küberrünnak teie digitaalsete varade vastu, et kontrollida ärakasutatavate turvanõrkuste olemasolu. Simuleeritud küberrünnakuga testime teie ettevõtte turvameetmete tõhusust, jäljendades reaalsete ründajate taktikaid ja strateegiaid. Me teame, mida häkkerid teie süsteemide ründamiseks teevad. Selles mõttes teeme täpselt seda, mida häkker teeks, kuid töötame kogu protsessi teiega kõrvuti läbi, et see oleks ohutu ja kontrollitud. Testimise lõpus teate, mida peate tegema, et kaitsta oma ettevõtet ja kliente küberrünnakute eest.

Läbistustestimise (küberrünnakute) sihtmärgiks võib olla siin digitaalses maailmas sisuliselt ükskõik mis, näiteks veebirakendused, võrgutaristu, pilveteenused, mobiilirakendused, IoT-seadmed, tööstussüsteemid jpm.

Kes peaks kaaluma läbistustestimist?

Igas suuruses ja kõigis tegevusvaldkondades tegutsevad ettevõtted peaksid kaaluma regulaarset läbistustestimist. Esmalt peaksite siiski hindama võimalikke ohte oma ettevõttele ja kaasnevat riskitegurit. Mõistagi ettevõtted, kes käitlevad tundlikke andmeid või tegutsevad reguleeritud sektoris, on riskitegur suurim.

Finantsasutustes võib rikkumine põhjustada suuri rahalisi kahjusid. Tervishoiuorganisatsioonid, kellel on tundlikke patsiendiandmeid (eriliigilisi andmeid), peavad tagama nende turvalisuse, et need vastaksid õigusnormidele ja kaitseksid patsiendi privaatsust. E-kaubanduse platvormid, mis töötlevad lugematuid tehinguid, peavad kaitsma rikkumiste eest, mis võivad kahjustada kliendiandmeid ja finantsteavet.

Andmete turvalisus ei ole kindlasti ainus aspekt. Lunavararünnakud võivad halvata või peatada teie äritegevuse. Tööstusspionaaž ja erinevad muud siseohud võivad lekitada teie äriandmed konkurentidele, mis võib kaasa tuua nii mainekahju, kui ka otsese rahalise kahju.

Läbistustestimist peaks põhimõtteliselt kaaluma iga ettevõte, kes seab esikohale küberturvalisuse ja soovib vältida küberintsidentide katastroofilisi tagajärgi.

Millal kaaluda läbistustestimist?

Läbistustestimist võib kaaluda ettevõtte elutsükli, mistahes etapis.
Testimine toimub traditsiooniliselt juba toimivas IT-taristus või infosüsteemis, kuid tegelikult on testimine väärtuslik igas etapis. Meie teenus Agile Pentest võimaldab teostada testimist juba projekti algusetapist alatest (nt veebirakenduste arendus). Viime läbi erinevaid turvateste, samal ajal, kui teie meeskond rakendust arendab, hinnates iga uut funktsiooni selle lisamisel. See pidev koostöö võimaldab teie rakendust sügavamalt mõista, leides ülesse kõikvõimalikud turvaprobleemid. Selline lähenemisviis pikema aja jooksul tuvastab kahtlemata rohkem turvaprobleeme kui tavalised testid.

Lisaks võimaldab see teil rakendada turvalisi disainipõhimõtteid otse oma toote arhitektuuris. See meetod tagab, et turvalisus ei ole tagantjärele tarkus, vaid teie projekti elutsükli põhiaspekt.

Läbistustestimise metoodikad

Läbistustestimise tüüpe on erinevaid ja erinevates tüüpides esinevaid puudujääke katavad erinevad metoodikad. Metoodikad pakuvad struktureeritud lähenemisviise põhjalike ja tõhusate turvatestimiste läbiviimiseks.

OSSTMM (Open Source Security Testing Methodology Manual)

Keskendub turvakontrollide terviklikkusele, et tagada usaldusväärne ja järjepidev turvalisus.
PTES (Penetration Testing Execution Standard): Pakub terviklikku, otsast lõpuni protsessi alates kaasamiseelsest suhtlusest kuni kaasamisjärgse aruandluseni.

OWASP (Open Web Application Security Project)

See metoodika on veebirakenduste turvalisuse jaoks ülioluline, pakkudes juhiseid veebirakenduste nõrkuste tuvastamiseks. See hõlmab selliseid valdkondi nagu SQL injection, cross-site scripting, autentimise ja autoriseerimise nõrkused jms.

NIST (National Institute of Standards and Technology)

NIST pakub põhjalikke standardeid, juhiseid ja protseduure põhjaliku turvatestimise läbiviimiseks.

SANS TOP 20

Pakub prioritiseerituid juhiseid kaitsmaks kõige levinumate ja suurema mõjuga küberohtude eest. Selles rõhutatakse ennetavaid turvameetmeid ja tõhusaid riskijuhtimisstrateegiaid.

Peale selle on olemas metoodikad ja suunised, mis on loodud rahvusvaheliste standarditega, nagu PCI-DSS, ISO27001 ja paljud teised konkreetsete tööstusharude jaoks.

Läbitungimistestimise väärtus ettevõtetele

Läbistustestimine pakub märkimisväärset väärtust mistahes suurusega ettevõtetele:

  • Haavatavuste tuvastamine: Avastage turvanõrkused enne, kui ründajad seda teevad.
  • Vastavus: Täitke regulatiivseid nõudeid, vähendades õiguslikke ja finantsriske.
  • Andmetega seotud rikkumiste ennetamine: Parandage turvanõrkused ennetavalt, et vältida kulukaid kahjusid.
  • Klientide usalduse loomine: Näidates üles suuremat pühendumust küberturvalisusele, suureneb klientide usaldusväärsus teie ettevõtte vastu.

Läbistustestimine ei ole ainult tehniline harjutus, vaid tervikliku küberturbestrateegia oluline osa. Läbistustestimistest saadud teadmisi mõistes ja nende põhjal tegutsedes saavad ettevõtted märkimisväärselt parandada oma küberturvalisust, kaitsta oma andmeid ja mainet ning luua klientide ja partneritega usaldusväärsemad suhted.