Mida arvavad meist tööle kandideerijad?

Noppeid kandidaadikogemuse uuringust

Uurisime esmakordselt, mida arvavad meie kandideerimisprotsessist OIXIO Digitali tööle kandideerinud kandidaadid. Küsitluse tulemused kinnitasid, et oleme töötajate värbamisel õigel teel ning andsid kätte suuna, kuidas kandideerimisprotsessi tööle soovija jaoks veel sujuvamaks muuta.
Kandidaadid tõid välja, et neile väga meeldib isiklik kontakt värbamisprotsessis. Kiideti esmase telefonivestluse personaalsust ja professionaalsust ning sooja vastuvõttu kontoris. „Kandidaatidele meeldib, et kontorisse kohtumisele tulles on neil tunne, et neid oodatakse ja suhtumine on sõbralik,“ sõnab OIXIO Digitali personalispetsialist Pille Kalmu.

„On südantsoojendav, et kandideerijad seda märkavad, sest oleme võtnud eesmärgiks luua tööle soovijatele võimalikult hea kandideerimiskogemus. Uude keskkonda tulles on soe ja siiras vastuvõtt hea alustala tulevaseks võimalikuks koostööks.“

Pille Kalmu

Personalispetsialist

Vestlus päris inimesega on kõrgelt hinnas

Tööle kandideerijate kiidusõnu pälvis suhtluse selgus ja täpsus kandideerimisprotsessis. Üks kandideerija tõi positiivsena välja, kuidas personalispetsialist küsis nii õigeid küsimusi, et telefonivestluse käigus sai mõlemale poolele selgeks, et pakutav töökoht ei ole päris see, mida inimene otsib või soovib. See on ka hea näide, kuidas professionaalse ja täpse suhtlusega on võimalik hoida kokku nii kandideerija kui ka ettevõtte aega ja ressursse ning inimesel jääb ettevõttest hea mulje isegi siis, kui ta sellesse tööle ei saanud.
Kalmu sõnul tuli vastustest hästi välja, et kuigi meil on digiajastu ühes automatiseeritud protsesside ja tehisintellekti võidukäiguga, siis endiselt hinnatakse väga inimlikku suhtlust päris inimesega.

„Oleme küll digitaliseerimise firma, aga isegi meie alal ei taha inimene tegelikult suhelda robotiga, vaid ootab, et talle vastaks teine päris inimene,“ ütleb ta.

„Inimlik suhtlus on ja jääb värbamise ja tööle kandideerimise oluliseks osaks, robot seda ei asenda. Ainult suheldes jõuame kandidaadiga ühistele arusaamadele, et ta mõistaks, mida temalt oodatakse. Isegi kui ta saab aru, et antud töö ei ole tema jaoks päris sobiv, on ka see meie jaoks hea tulemus. Me ei täida lihtsalt formaalselt vakantsi, vaid soovime, et meie töötaja siin ka end hästi tunneks.“

Pille Kalmu

Personalispetsialist

Personalispetsialist rõhutab, et päris kontakt on oluline ka tööandja vaatest, sest värvatakse ju oma tööpere liikmeid. „Vestluse käigus saame aru, kas tööle soovijal on nö sama DNAd sisaldav veregrupp ja kas ta võiks sobida OIXIO meeskonnaga. Sellist asja saab aga tuvastada vaid läbi inimkontakti,” lisab ta.

Mida annaks teha veel paremini?

Küsisime kandidaatidelt ka selle kohta, kuidas saaksime kandidaadikogemust parandada. Välja koorus mitmeid kasulikke soovitusi, mida saame edaspidi rakendada. Näiteks tahetakse rohkem teada kandideerimisprotsessi kestuse ja ka enda staatuse kohta selles. Kuna OIXIOsse värbamine on mitme-etapiline, siis on kandideerijatel soov teada, kus nad parasjagu protsessis asuvad. Kalmu sõnul saab värbamisprotsessi etappe kuvada ettevõtte karjäärilehel ja sealt on võimalik kandidaadil ka oma seisu igal hetkel vaadata.
Veel soovivad kandidaadid, et infot konkursi kohta jagataks kiiremini ja rohkem. Näiteks tahetakse teada, kui suur konkurss üldse on ja kuidas läheb teistel kandideerijatel. Samuti soovitakse selgitavat infot siis, kui mingi protsess viibib.
Kandidaadid sooviks saada ka sisulist tagasisidet. Mitu vastajat kirjutas, et neile oleks kasulik, kui tagasiside ei oleks vaid formaalne ning selles toodaks välja kandideerija arengukohad. Nimelt oleks siis selle info põhjal võimalik edaspidi midagi teisiti teha või juurde õppida. „Taas tuli välja, et oodatakse suhtlust päris inimesega. Kandideerija ei taha saada automaatkirja, vaid ootab sisulist, personaalset ja põhjendatud tagasisidet,“ sõnab Kalmu. „Üldiselt olid vastused küllaltki ootuspärased ja annavad meile häid ideid, kuidas värbamisprotsessi veelgi paremini korraldada.“

Liituge meiega!

OIXIO Digital on alati valmis oma meeskonda täiendama suurepäraste inimestega. Saada julgelt oma töösoov ja enda tutvustus meie personalispetsialistile Pille Kalmu. Pille e-posti aadress on pille.kalmu@oixio.eu

DSC05195 - Pille Kalmu

Võta ühendust meie personaliosakonnaga

* tähistatud väljad on kohustuslikud

Nimi*
E-mail*
… või kirjuta siia oma küsimus.
This field is for validation purposes and should be left unchanged.