Luba tehisaru töölauale: CoPilot aitab Microsoft 365 tarkvaras sisu luua

Taavi Ratnik

Äriarendusjuht

Kui varem sai Exceli tabeleid, Wordi tekstiredaktorit ja Powerpointi slaidiseeria tegijat kasutada oma sisu paremaks töötlemiseks, siis nüüd võtab tehisintellekt üle ka selle loomise: kirjutab tekste ja analüüsib andmeid meie asemel. Selleks on Microsofti kontoriprogrammides ärikasutajale nüüd vastav tugiteenus olemas ja sel nimeks CoPilot.

Kas see tähendab seda, et enam ei peagi tabeleid täitma ja dokumentide sisu välja mõtlema hakkama? 

Ilmselt päris nii see veel pole ja lähiajal ei jõua me sellesse punkti, kuid tavaliste kontoritööde puhul saab CoPilot ära teha tohutult tööd, millele varem kulus palju mõtlemisaega. Ülesanded tuleb siiski ise välja mõelda ja tulemuse võiks igaks juhuks lasta silmadega üle käia, sest masin pole veel täiuslikkuseni lihvitud.

Selge on aga see, et CoPilot Microsoft 365 programmides muudab oluliselt seda, mismoodi me kontoritööd teeme. Muutus on üsna revolutsiooniline, sest meil on igaühel nüüd justkui digitaalne assistent, mis oli varem vaid tippjuhtide eeliseks inimassistendi näol. Me saame tehnoloogiaga suhelda loomulikus keeles, ei pea õppima ära spetsiaalseid käske ega lappama programmide menüüdes. 

Samas pole Copilot lihtsalt vestlusrobot ehk ChatGPT sinu kontoritarkvaras, vaid aitab ka muul moel.

CoPilot vs ChatGPT: mis on neis erinevat?

Kuigi nii CoPilot kui ka ChatGPT jooksevad mõlemad tehisintellekti mudelitel, mida on treenitud suurte keelemudelite tehnoloogiatega, on nende rakendused kohandatud erinevatel eesmärkidel. 

ChatGPT, mille on välja töötanud OpenAI, on vestlusrobot, mis oskab genereerida inimesele omast soravat teksti vastavalt saadud ülesannetele. See võib kirjutada esseesid, vastata küsimustele, teha pikkadest dokumentidest kokkuvõtteid ning isegi toota koodilõike. 

ChatGPT mitmekülgsus teeb sellest võimsa tööriista laia valiku ülesannete jaoks väljaspool konkreetseid tarkvararakendusi. Kuid see, mis oskab kõike, pole nii hea mõne väga spetsiifilise ülesande jaoks.

CoPilot for Microsoft 365 on aga spetsiaalselt loodud integreerimiseks Microsoft Office´i programmidega, nagu Word, Excel, PowerPoint ja Outlook ning just selleks ongi tehisaru koolitatud. Selle eesmärk on kontoriinimeste igapäevaste tööde lihtsustamine, korduvate ülesannete automatiseerimine ja kontekstipõhine abi nende rakenduste sees. 

CoPilot mõistab kõige paremini Microsoft 365 tarkvara nüansse, muutes end niimoodi asendamatuks assistendiks kasutajatele, kes soovivad nende programmide sees rohkem ära teha. Kuid ka sellelt robotilt saab kõike vabas vormis küsida, justnagu ChatGPT-lt.

Kas Eestis tasuks juba CoPilotit proovida?

Meie jaoks on muidugi oluline see, kas tehisaru ka eestikeelsetest käskudest aru saab. Ametlikult tuge veel pole, kuid süsteem täieneb pidevalt ning ilmselt ühel hetkel võib käske juba anda ka sulaselges eesti keeles. 

Seni toetatakse suuri keeli: hiina, inglise, prantsuse, saksa, itaalia, jaapani, portugali, hispaania. 

Kui aga mõni neist keeltest on niigi juba hästi selge, siis ei takista see CoPilotit kasutamast. Eestikeelsete tekstide analüüsiga võib küll masin osata vähem, kui suurtes keeltes, kuid peaks sisust siiski aru saama. Exceli valemid ja Powerpointi kujundused on aga igas keeles samad.

Kuidas kasutada CoPilotit Microsoft 365 sees ja mida see pakub?

CoPiloti tehisintellekti kasutamine on lihtne. Selle saab võtta aastase ettemaksuga ning lahendus integreerub sujuvalt Microsofti kontoritarkvara komplekti, pakkudes soovitusi, luues sisu ja automatiseerides ülesandeid kasutaja sisendite ja tehtava töö konteksti põhjal. Ülamenüüsse ilmub tehisintellekti nupp.

Siin on mõned näited, kuidas CoPilotit saab Microsoft 365 rakendustes kasutada:

  • Word: lase luua mustandeid, kirjutada lauseid ümber selguse või erineva tooni saavutamiseks ja lase kokku võtta pikad dokumendid lühikeseks ülevaateks.
  • Excel: analüüsi andmetrende, loo keerukaid valemeid ning automatiseeri diagrammide ja tabelite loomist.
  • PowerPoint: kujunda veenvaid esitlusi, saades soovisi paigutuse, vorminduse ja isegi slaidide sisu kohta etteantud teemade põhjal.
  • Outlook: Koosta e-kirju erinevas toonis (ametlikke, sõbralikke), saa soovitusi saabunud kirjadele vastamiseks ning halda oma kalendrit tõhusalt, leides koosolekuaegu vastavalt oma harjumustele ja eelistustele.
  • Teams: ingliskeelsed jutuajamised transkribeeritakse tekstiks ja kui liitud näiteks koosolekuga hiljem, saad kohe alguses juba toimunud vestlusest kiire tekstikokkuvõtte.

Wordis kirjutab dokument end ise

Üks kõige olulisemaid programme, kus CoPilotit ilmselt tihedalt kasutada saab, on muidugi Word. 

Seal saab teha põhiliselt nelja asja: lasta tehisarul luua tekste, olemasolevaid tekste vastavalt stiilile toimetada, küsida ülevaateid-kokkuvõtteid pikkadest tekstidest ning lihtsalt vestelda robotiga, pärides mida iganes justnagu ChatGPT-lt.

Tehisaru on hea võimalus üle saada nn tühja lehe sündroomist: väga raske on alustada, kui pole veel kirja pandud ühtegi lauset. Sellest aitab üle CoPilot, kirjutades valmis esimese mustandi. Kuidas see siis käib?

Ava tühi dokument, vajuta CoPiloti nupule menüüs ja tipi väljale käsk. Näiteks “Kirjuta valmis ametlik ettepanek tootevalikus uue maitse lisamise kohta.”

Vali Generate / Genereeri ja Copilot koostabki uue sisu mustandi, mille täpsemate detailidega tuleb muidugi ise vaeva nägema hakata, aga kirja sisu ja ülesehitus on juba olemas.

Mustandit saab viimistleda ja toimetada, sisestades üksikasjade kasti uusi käske, nagu näiteks “Tee sisu kokkuvõtlikumaks” või “kirjuta mitteametlikumas stiilis”.

Muidugi saab ka olemasolevat dokumenti kiiresti parandada. Wordi CoPilot aitab uut sisu koostades ideede voolus püsida ja sisu ümber kujundada, kui ideed on lihtsalt märkmetena kirja pandud. Tehisaru saab mustandi teksti ümber kirjutada, sealhulgas soovitud toonis või muudab märkmed hoopis redigeeritavaks tabeliks.

Kui valid Copiloti menüüst käsu Rewrite / Kirjuta ümber, näidatakse ümberkirjutamise valikuid, mille hulgast leia sobiv: kas rohkem või vähem ametlik jne.

Kokkuvõtete tegemine on samuti lihtne. Ava dokument, vali CoPiloti menüüst vestlusaken ja kirjuta sinna “tee kokkuvõte” (näiteks inglise keeles). Valikus References / Viited on näha, millistest osadest dokumendis on kokkuvõtte üks või teine lause pärit. Nii saab ka kontrollida, et ega midagi olulist kahe silma vahele ei jäänud.

CoPilot Excelit ja PowerPointi  juhtimas

Töötades Excelis finantsmudeli kallal, võib kasutada CoPilotit, et soovitada valemeid ja luua visuaale, mis toovad esile võtmenäitajad ja trendid ilma ise andmetes käsitsi kaevamata.

Näiteks ei pea hakkama Excelis valemeid looma ja meelde tuletama käske, CoPilotile võib lihtsalt öelda vestlusaknas: too tabelis välja kõige enam müüdud tooted ja näita trende graafikul viimase kvartali jooksul. 

PowerPointis, kui valmistud eelseisvaks esitluseks, kuid aega on vähe, võib CoPilot soovitada kujundusmalle, täita slaidid asjakohase sisuga, kui teema on ette antud ning aitab isegi harjutada, pakkudes tagasisidet ettekande tempo ja selguse kohta.

Millist kasu sellest saab ettevõte?

Paarkümmend eurot töötaja kohta lisakulu teenuse eest peaks vastu pakkuma ka mingit otsest kasu ettevõttele üldiselt.

Ilmselt ongi suurim kasu see, et asjad saab tehtud senisest palju kiiremini. Lisaks on CoPilotiga iga töötaja töölaual vahendid, mis teevad inimesest oskaja valdkondades, mida ta pole õppinud ning paneb kontoriprogramme kasutama nii, nagu ta varem ei osanud. 

Ainult küsida peab oskama õigesti. See ongi tuleviku töökohtade üks olulisematest põhioskustest.

CoPilot suurendab oluliselt meeskonnatööd ja tiimide tootlikkust, vähendab rutiinsetele ülesannetele kuluvat aega, lastes töötajatel keskenduda kõige olulisematele loomungulistele tegevustele ja põhiärile. Ettevõtted võivad kasu saada kiirematest otsustusprotsessidest, paremast dokumentide kvaliteedist ja sujuvamast suhtlusest. CoPiloti võimed lihtsustavad ideede ja dokumentide loomist ja jagamist.

Seega toob CoPilot ettevõttesse uued lahendused seniste asjade kiiremaks tegemiseks, kuid selleks peab oskama tehisintellektile ülesandeid anda. Ilmselt on keskastme juhid ja tippjuhid selles osavamad, nüüd saavad ka kõik teised spetsialistid ja kontoritöötajad endale uue alluva, mis nagu kratt lippab etteantud ülesandeid kiiresti täitma. Peab ainult teadma, kuidas oma soov kõige paremini arusaadavaks teha, aga õnneks saab seda teha tavaliste inimkeelsete lausetega.