Kuidas on seotud IoT ja digitaliseerituse tase?

Toomas Olli

Juhtiv ärikonsultant

Kuidas on omavahel seotud tänapäeva tehnoloogiaturu tõusev täht asjade internet ning ettevõtete digitaliseerituse tase? Milliseid võimalusi loob äritarkvara ja asjade interneti ühendamine ning mida peaksid ette võtma ettevõtted, kelle ärisüsteemid ei toeta asjade interneti andmevoogusid, kirjutab Oixio Advisory digitaliseerimisekspert Toomas Olli.

Tööstusettevõtete digitaliseerituse tase, sealhulgas valmisolek digipöördeks, ja asjade internet on omavahel tihedalt seotud läbi äritarkvarade (ERP, EAM, jne.). Digitaliseerituse taset ettevõttes väljendab digitaalsete tehnoloogiate ja andmevoogude integreerimine äritegevusse. Selle kasvades suurenevad näiteks töötajate andmeteadlikkus ja andmetel põhinevate otsuste tegemine. Digitaliseerituse tase on digipöörde aluseks.

Digipööre muudab ärimudelit nõnda, et digitaalne info saab ettevõtte põhitegevuse aluseks. Selle eesmärgiks on esitada kliendile parem väärtuspakkumine, kasutada paremini olemasolevaid ressursse, tõhustada ettevõtte protsesse jpm.

Asjade interneti ettevõte on käitatud digitaalsete andmevoogude poolt. Erinevate ettevõtte süsteemide integreerimine (näiteks majandustarkvara, tootmis- ja teenindustarkvara, sensorite andmevood) on hädavajalik nendele ettevõtetele, kes soovivad edukalt tegeleda asjade interneti toodetega ja kiiresti kasvada.

Võtmetegur on äritarkvara kasutamise tase

Uuringud näitavad, et tööstusettevõtte digitaliseerituse tase ja asjade internet on omavahel tihedalt seotud läbi äritarkvara kasutamise taseme. Uuringus (IFS, 2017) osalenud tööstusettevõtted vastasid muu hulgas kahele küsimusele:

  • Kui hästi ettevõtte äritarkvara (ERP, EAM, jms.) toetab asjade interneti andmevoo kasutamist?
  • Kui hästi ettevõtte äritarkvara toetab digipööret?

Vastavalt uuringule ilmnes, et need ettevõtted, kes vastasid, et äritarkvara valmistas neid hästi ette digipöördeks, kasutasid ka rohkem asjade interneti andmevoogusid oma ärisüsteemides. Ehk avaldus tugev korrelatsioon selle vahel, kui hästi äritarkvara toetas digitaalset pööret ja asjade internetti.

Väikestel ettevõtetel on eelised

Siin on hea võimalus ka väiksematele ettevõtetele, kuna nende süsteemid pole nii keerulised ja neil on tõenäoliselt ka vähem erinevaid tarkvarasid, võrreldes suurtega. Viidatud uuringus tõdetakse, et suurtel ettevõtetel võib küll olla rohkem sensoreid, kuid sensoritelt tulevad andmevood ei olnud nii hästi integreeritud ärisüsteemidega.

Seega, ettevõtted, kelle ärisüsteemid ei toeta väga hästi asjade interneti andmevoogusid ja digipööret, peaksid tagasi pöörduma joonestuslaua juurde ja vaatama üle oma äriprotsessid ning äritarkvara. Selleks, et paremini rakendada asjade interneti potentsiaali, peavad ettevõtted mõtlema sellele, kuidas asjade interneti andmevoogusid kasutada ärikontekstis, mis tähendab tihedamat integratsiooni äritarkvaraga.

Kuna asjade internet võimaldab kiiret kasvu, siis on vajalik, et äritarkvara oleks võimeline eri allikatest tulevaid suuremaid andmevoogusid vastu võtma ja töötlema – selleks, et ärijuhid saaksid infot äriliselt mõtestada ja teha selle põhjal õigeid otsuseid. 

Artikkel on avaldatud ka tööstusuudised.ee digitaliseerimise teemalehel.

Võta ühendust ja küsi lisa

Toomas Olli

Linkedin

Juhtiv ärikonsultant