Kui töö seisab, siis tulu pole: haldusteenus, mis tagab jätkusuutliku IT aastateks

IT-ga on tihti nii, et seda ei märka keegi, kui kõik on korras. Kui aga midagi juhtub, tuleb tegeleda tulekahju kustutamisega ning seisma pandud äri toob tohutuid kulusid. Klassikaline nii-öelda reaktiivne IT-haldusteenus, mis likvideerib ainult tagajärgi, ei vasta aga OIXIO IT-halduse ärisuunajuhi Mart Jalakse sõnul enam ammu tänastele äri vajadustele. Milline siis on uue põlvkonna IT-haldusteenus? Eks ikka ennetav.

Kui lähemalt vaadata, mida infotehnoloogialahendused ühes ettevõttes toetavad, siis on nende tööpõld vägagi lai. IT-osakond peab tagama nii lõppkasutajate seadmete (arvutid, telefonid, tahvlid jms) korrashoiu, ärirakenduste toimimise, baastaristu (võrgulahendused, serveri- ja pilveteenused) veatu toimimise ning muidugi ka küberturvalisuse, mida peab OIXIO üheks olulisemaks lahenduseks äririskide vähendamisel ning millele peab iga endast lugupidav ettevõte kindlasti tähelepanu pöörama.

Kui äris lakkab midagi töötamast, siis leebemal juhul on töö lihtsalt häiritud, kuid halvem variant on tööseisak. Mõlemad on sellegipoolest firmale kokkuvõttes üsna suureks ja kulukaks probleemiks. Kõiksuguste intsidentide lahendamine tähendab otsest kulu või teenimata jäänud kasumit.

Arengukava tagab jätkusuutlikult toimiva IT

Just IT-taristu arengukava loomine on üheks võtmeks, mis annab ettevõtte IT-le jätkusuutlikkuse ning vaate tulevikku, milliseid investeeringuid peab ettevõtte oma IT-le suunama kriitiliste nõuete täitmiseks, et tagada katkestusteta toimiv töö. OIXIO IT-haldusteenusega kaasneb kaasaegne ja läbipaistev OIXIO Approved IT (OAIT) metoodikal põhinev IT-taristu arengukava loomine, mille elluviimise juhtimine on kliendi jaoks lisatasuta.

Lisaks tagab OIXIO oma teenusega ka ettevõtte IT-d puudutavate põhiprotsesside väljatöötamise. Näiteks võib selleks olla uuele töötajale kogu IT-d puudutava info, ligipääsude ja seadmete jagamine. Sellega ei pea tegelema personalitöötaja, vaid IT-haldus teab paremini, milline seade, millised programmid jm tuleb töötajale kätte anda.

Nii ongi OIXIO uue põlvkonna IT-haldus suunatud just ettevõtte IT jätkusuutlikkuse ennetavale tagamisele, et see oleks parima tervise juures ka aastate möödudes ning keegi ei peaks pidevalt muretsema, mis saab siis, kui mõni tõsisem IT-intsident ettevõtet peaks tabama.

Milline on reaalsus, kui ennetustöö on puudulik?

Kui tulekahju on käes ning tuleb hakata tekkinud muredega tagantjärele tegelema, siis seisavad ärid sageli silmitsi mitmete probleemidega.

Aeglane reageerimiskiirus ja vajalike oskuste puudumine.

Kas ettevõtte enda IT-spetsialist, kes peaks probleemi lahendama hakkama, on kättesaadav ning kas tal on ikka piisavalt oskusi, et probleeme lahendada? Väiksemates ja kesksuurtes ettevõtetes võib IT-teadlikke inimesi olla vähem ning kui ka IT-juht on parasjagu puhkusel, siis keegi ei pruugigi lahendust teada.

Puudulikud protsessid ja kehv dokumentatsioon.

Kui IT-protsessid on puudulikud ja puudub ka korralik dokumentatsioon IT lahenduste kohta, mis kasutusel, siis võib probleemi tuumani jõudmine võtta väga palju aega. Aeg kulub ja iga minut, mis tööseisakut pikendab, võib ärile tähendada üsna suurt saamata jäänud tulu.

Probleem jääb lahendamata.

Kui korduvaid IT-probleeme ei võeta käsile süsteemselt ja nendega ei tegeleta ohu lõpliku kõrvaldamiseni, siis võib küll nii-öelda kustutada tulekahju ühest kohast, kuid see lahvatab sädemetest uuesti uues kohas. Küberrünnakute ja turvaprobleemidega võib see olla üsna tüüpiline.

Haldusteenus vähendab oluliselt IT-juhi või IT eest vastutaja koormust

IT-partneri kasutamise põhieelisteks on eelkõige hea reageerimiskiirus ning parimad oskused oma valdkonnas. Sa ei pea ise muretsema, mis saab siis, kui sinu ettevõtte IT-spetsialist on puhkusel või kas tal on ikka piisavalt teadmisi uusimate ja keerulisemate probleemidega tegelemiseks. OIXIO kasutab IT-halduse teenuses proaktiivset lähenemist, mille eesmärgiks ongi lahendada IT-probleeme nende ennetamise abil. See on ka ettevõttele kindlasti odavam, kui õnnetuse tagajärgede likvideerimine.

Kuna küberturve on OIXIO hinnangul kõige suurem äririsk, siis alustame oma teenuse käivitamise faasis kõigepealt küberturbe auditiga. Nii leitakse alguses üles  kõige suuremad ohud ja nõrkused.

Kui kogu ettevõtte IT-lahendused on kaardistatud, siis järgmisena luuakse proaktiivne hooldusplaan kõikidele IT-taristu komponentide osadele.

See viiakse läbi kindla regulaarsusega ja kooskõlas ettevõtte enda vajadustega, millal mingeid töid oleks kõige mõistlikum teha. Nii saab tagada, et IT-taristu oleks oma parima tervise juures.

Juurde lisanduvad muidugi veel turva- ja versiooniuuendused lõppkasutajate seadmetes ning serveri- ja võrguteenustes.

Väiksemaid probleeme võib ikka ette tulla

Probleemide eest pole kaitstud keegi, kuid hea ettevalmistusega võib nii-öelda suuremad jamad ära hoida. Väiksemate probleemidega tegelemine on võimalik ka väiksemate kahjudega. Kuigi ideaalses maailmas läbi proaktiivse lähenemise IT-probleeme ei tekiks, siis päris elus tuleb mõnikord neid ikka ette. Probleemihalduse sisend tuleb töötajate pöördumistest kasutajatoe poole, neid analüüsitakse ning tehakse järeldusi, et tulevikus selliseid muresid vältida. 
Esmatasandil pakub kasutajatele abi OIXIO helpdesk´i teenus, kus lahendatakse juba 75% pöördumistest. Kui aga peaks sattuma ette mõni keerulisem probleem, siis on kliendi käeulatuses ka teise ja kolmanda taseme spetsialistid, kes küsimusega kiirelt edasi tegelevad.

Kui tunnete, et teiegi ettevõttes võiks IT haldusküsimustes asjad olla paremini või otsite kompetentset partnerit, kes IT-küsimustes kaasa oskaks mõelda, võtke meiega julgelt ühendust!

OIXIO IT-haldusteenuse kirjeldust loe siit