Küberturvalisuse taseme kaardistamise ja arendamise toetus EAS-ilt

Andres Vallistu

Küberturbe ärisuuna juht

EAS annab väike- ja keskettevõtetele küberturvalisuse taseme kaardistamise ja arendamise toetust. OIXIO toetab koos RIA-ga Eesti küberpööret ja ettevõtete kübeturvalisuse võimekust.

Teekaardi koostamise ja selle elluviimise taotlusvoorudes on veel vahendeid!

Toetuse abil saavad Eesti ettevõtjad välise nõustaja kaasabil selgitada välja oma IT süsteemide küberturvalisuse taseme ja teha vajalikke arendusi selle tõstmiseks, et kaitsta ennast küberrünnakute ja nendega kaasnevate (majandus)kahjude vastu. Toetust rakendatakse koostöös Riigi Infosüsteemi Ametiga.

Mis ettevõttes muutub?

 • Suureneb teadlikkus küberohtudest
 • Selged suunised küberturvalisuse taseme tõstmiseks
 • Suureneb teadlikkus küberohtudega toimetuleku viisidest

Kellele? Täiendatud!

Toetust saavad taotleda Eesti äriregistrisse kantud väikesed- ja keskmise suurusega ettevõtjad, kelle tegevusala kuulub järgmistesse EMTAK jagudesse: B (mäetööstus), C (töötlev tööstus), D (elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine), E (veevarustus, kanalisatsioon, jäätme- ja saastekäitlus), F (ehitus), G (hulgi- ja jaekaubandus, välja arvatud mootorsõidukite ja mootorrataste remont), H (veondus ja laondus), I (majutus ja toitlustus), J (info ja side), K (finants- ja kindlustustegevus), L (kinnisvaraalane tegevus), M (kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus), N (haldus- ja abitegevused), Q (tervishoid ja sotsiaalhoolekanne), R (kunst, meelelahutus ja vaba aeg).

Meede

 • Küberturvalisuse taseme kaardistamise ja arendamise toetus
 • Suurim toetus 60 000
 • Omafinantseering 50%

Loe meetme kohta lähemalt EAS-i lehelt >

Toetame koos RIA-ga Eesti küberpööret ja ettevõtete kübeturvalisuse taset.

 • Aitame vormistada taotluse EAS-ile
 • Teostame kübeturbe auditi 
 • Koostame küberturvalisuse teekaardi
 • Viime ellu teekardist tulenevad arendustegevused

Erki Markus

Linkedin

Küberturbe ärisuuna projektijuht

Broneeri pooletunnine videokohtumine

Berta Kullerkupp

Linkedin

Võrgu ärisuuna projektijuht

Broneeri pooletunnine videokohtumine

Tingimused:

 • Teekaardi koostamine kuni 10 000€
 • Teekaardi arendustegevuse elluviimine kuni 50 000€
 • Teekaardi projekti elluviimine kuni 4 kuud.
 • Teekaardi arendustegevused peavad olema jaotatud ühe aasta peale ja ellu viidud ühe aasta jooksul.
 • Metoodika versioon 10 on kättesaadav RIA koduleheküljelt >

Miks valida partneriks meid?

 • Meie audiitoriteks on suure kogemuste pagasiga mehed, kes on head teoreetikud, kui ka ühtlasi head praktikud, kellel on meeletu tahe ja missioon muuta maailma turvalisemaks paigaks!
 • Ainuüksi viimase kahe aasta jooksul oleme teostanud kokku 80+ auditit, nii suurematele, kui ka väiksematele Eesti era- ja avalikusektori ettevõtetele.
 • Meie auditimetoodika on laiem ja põhjalikum, kui on RIA poolt meetme raames ettekirjutatud. Näiteks teostame auditite raames tumeveebi skaneeringuid, teeme oluliselt rohkem käsitsi testimist ja seirame võrguliiklust eesmärgiga tuvastada juba võrgus olevad pahalased.
 • Me anname garantii, et meie võimekus ja lõpptulemus vastab RIA metoodikale. Kui ei vasta, siis teeme ise 50% soodsama hinna.
 • Meie audiitorid omavad kamba peale 70+ tehnilist sertifikaati (nt CISSP, SC-200, CSA, CCNP, NSE8, MS-500, CHFI), mis tõestab, et tegemist on oma ala parimatega!
 • OIXIO on kohalikul turul suurim Eesti kapitalil põhinev IT-ettevõtte. Meil on võimekus hinnata olukorda, töötada välja arenguplaan ning viia ka kõik arendustegevused ellu.

Meie audiitorid

Janek Saar

Linkedin

Infoturbejuht, turvaanalüütik

Dmitri Naumov

Juhtiv võrguinsener

Livio Nimmer

Linkedin

Turbeaudiitor/turvainsener

Jörgen Läänerand

Linkedin

Turbeaudiitor

Vaata/kuula/loe lisaks:

OIXIO on kõrgeima soovitusindeksiga IT-ettevõte Eestis.
Allikas: Recommy.com

OIXIO on küberturbe rakendaja #1
Meie protsessid vastavad ISO 27001 ja ISO 9001:2015 standardile

Küsi lisa

Kontaktivorm

Nimi(Required)
Please let us know what's on your mind. Have a question for us? Ask away.