Inspireerivad arvamuslood Äripäeva projektis “Edukas Eesti”

Meie kolleegide Ivo Suursoo ja Madis Sõnajala arvamuslood avaldati Äripäeva Eduka Eesti rubriigis.

Kolleegide arvamuslood on toonud esile olulised aspektid, mis mõjutavad Eesti majanduse edendamist. Ivo Suursoo käsitleb koostöö tähtsust majanduse elavdamisel, tuues esile partnerluse olulisuse ning selle võimalused uuenduslike lahenduste loomiseks. Teisalt innustab Madis Sõnajala lugejaid jagama rohkem edulugusid, rõhutades positiivse näite jõudu ja selle mõju ettevõtluskeskkonnale. Nende arvamuslood pakuvad väärtuslikku ülevaadet sellest, kuidas koostöö ja positiivsete kogemuste jagamine võivad kujundada Eesti tulevikku ja aidata kaasa selle edukusele.

Ivo Suursoo: Eesti vajab uut ühist fookust

Avaliku- ja erasektori järgneva kümnendi ühine eesmärk olgu ambitsioonika, konkurentsivõimelise ja koostööle orienteeritud majanduse käivitamine.

Loe artiklit Äripäevast

Ivo Suursoo

OIXIO Group juhatuse esimees

Ivo Suursoo:

Minu artikkel sai kirjutatud veendumusest, et Eesti vajab selgemat fookust konkurentsivõimelisele majandusele, sest ilma selleta ootaks meid riigi ja rahvusena ees kärbumine ja hääbumine. Kui meie riigi tulud läbi majanduse arengu kasvama ei hakka, siis jäävad tõstmata õpetajate palgad, jäävad tegemata 4 realised teed ja rohelise kokkuleppe investeeringud ning tõusma ei hakka kodanike ostujõud.

Madis Sõnajalg: Estonia vajab Estoryat

Me peame lõputu lõksus istumise hädakisa asemel õppima oma edulugusid mõjusalt jutustama.

Loe artiklit Äripäevast

Madis Sõnajalg

Strateegiliste ärisuhete partner

Madis Sõnajalg:

Minu oma ajendas tunne, mõneti ka faktidega toetatud, et me oleme liiga tagasihoidlikud, vahel lohakad ja sageli ei pööra ka piisavalt tähelepanu nn. pakendile. Sellele, kuidas me oma ägedatele “toodetele ja teenustele”päriselt väljateenitud tähelepanu saame nende ees, kes seda palju kehvema toote ja teenusega praegu naudivad.