Kliendikogemuse juhtimine OIXIO Digital

Kliendikogemuse juhtimine – seiklus või taktika?

Manuela Kelt

Turunduspartner

CX juhtimine: Microsoft Dynamics 365 Customer Insights & Sales; AI & Microsoft Copilot; CX lahenduse äriline väljund – Viime kliendikogemuse (CX) uutesse kõrgustesse

Meie, turundajad, seisame pidevalt silmitsi muutuva maailmaga, kus tuleb tekitada stabiilsus keset ebastabiilsust. Kliendikogemus on oma olemuselt kogum hetki erisugustes ajaühikutes ja kokkupuutepunktides. Kliendikogemuse juhtimine nõuab loovust, paindlikkust ja innovatsiooni.

Pikaaegne kogemus turundusmaastikul on mulle õpetanud, et iga klient on unikaalne. Sama unikaalne on keskkond, mis pakub iga nurga taga uusi võimalusi ja väljakutseid. Kliendisuhted on väärtuslik varandus ja see omakorda kohustab võtma vastutust millegi nii unikaalse ees. Kliendisuhe on nagu paras kogus maagilist imet, mida pole võimalik ette toota, varuda, tallele panna, garantiikorras parandada ega ümber vahetada. Kuidas siis juhtida kliendisuhet? Kas ainult ime päästabki?

Tunne klienti, väldi eeldamist ja üldistamist

Turundajatena püüame mõista kliente ning nende ajas muutuvaid vajadusi ja eelistusi. Ainult suurtele andmemahtude tuginemine aitab meil tagada konkurentsieelist loovad juhtimisotsused, et avada uks klientide sügavamate käitumismustriteni, vältides eelduste tegemist ja liigset üldistamist. Keskmistele andmetele turunduses kindlasti tugineda ei saa. Kliendid on valesti vormistatud personaliseerimispüüdluse puhul juba nii ettenägelikud ja tundlikud, et see võib muutuda lausa ohtlikuks. Iga turundaja vajab ja väärib päris meistrite töövahendeid, mis aitavad luua seoseid ja mustreid reaalajas, tuginedes suurtele andmemahtudele ja mitmesugustele andmeallikatele. Kliendid ootavad, et bränd suudaks pakkuda just neile sobivaid lahendusi ja kogemust.

Seisa järjepidevuse eest

Unustada ei tohi ka, et kliendi kokkupuutepunktide ja kanalite vahel on oluline tagada järjepidevus. Kliendid suhtlevad brändiga mitme kanali kaudu ja ootavad kõigis neis ühtmoodi positiivset ja professionaalset kogemust.

Andmetel põhinev prognoosimine

Lõputu muutuste jada tekitab turundajatele vajaduse prognoosida klientide käitumist ja vajadusi. Tänapäeva digiajastul aitab Microsoft Dynamics 365 Customer Insights, CoPilot ja AI abil ennustav analüütika näha klientide soove ette enne, kui nad ise neid teadvustavad, võimaldades meil olla sammu võrra ees ja pakkuda lahendusi ammu enne probleemide ilmnemist. Reaktiivne reageerimine on juba ette prognoositav kaotus; probleemide lahendamine alles siis, kui need ilmnevad, ei ole hea strateegia. Võtmetähtsusega on andmed, andmed ja veel kord andmed.

Soovitus:

Analüüsige ja optimeerige pidevalt. Ärge jääge paigale, sest kliendikogemuse juhtimine ei saa kunagi valmis. Pidev analüüs ja optimeerimine on vajalikud, et kohaneda muutuvate vajaduste ja ootustega. Iga klient on kogum unikaalseid eelistusi ja ootusi, nõudmisi ja kapriise. Meie ülesanne on luua aeg ja ruum ning unikaalne tunne iga kliendi südames.

Aastatepikkusele kogemusele tuginedes võin öelda, et edukas kliendikogemuse juhtimine nõuab pidevat uudishimu, valmisolekut õppida ja võimet kohaneda, õnneks on meil suurepäraseid digitaliseerimise ja andmete visualiseerimise võimalusi, tänu millele saab lisaks kliendikogemuse kõrgemale tasemele viimisele ka ise koos kliendiga tunda suuremat väärtust kõrgemal tasandil.

Kutsun teid osalema seminaril Viime kliendikogemuse (CX) uutesse kõrgustesse

Hoia ennast kursis Microsoft Business Central lahendustega
Suurtele rahvusvahelistele ettevõtetele sobilikud müügi- ja turunduse lahendused leiad siit