Kas IoT on Tööstus 4.0 raames läbi kukkunud?

Toomas Olli

Juhtiv ärikonsultant

Cisco 2017. aastal avaldatud uuringu kohaselt läbib pilootprojekti staadiumi kõigest 26% asjade interneti ehk IoT algatustest. Seda on üllatavalt vähe, sest tegemist on valdavalt juba toimivate ettevõtetega.

TOP5 väljakutseteks nimetati nii pikka teostusaega, ettevõttesiseste teadmiste vähesust, andmete kvaliteeti, osakondade vahelist koostööd kui ka kulude eelarve ületamist, kirjutab Oixio Advisory digitaliseerimisekspert Toomas Olli.

Suurimad edufaktorid pole tehnilist laadi. Äri õnnestumiseks peetakse oluliseks koostööd:

1) IT ja ärivaldkonna juhtide vahel,

2) IoT partnerlussuhted, nii seesmiste kui väliste osapooltega. Samuti peeti tähtsaks tehnoloogiale orienteeritud ärikultuuri.

Uuringus toodi välja IT ja ärijuhtide erinevad nägemused:

  • IT juhid panevad rõhku tehnoloogiatele, organisatsiooni kultuurile, teadmistele ja tarnijatele;
  • ärijuhtide arvates on olulised strateegia, ärilahendused, protsessid ja vahetähised (milestones);

Huvitav on see, et IT ja ärijuhid tajuvad edukust veidi erinevalt. Kui 35% IT juhtidest ütlesid, et nende IoT algatused on olnud edukad, siis ainult 15% teistest ärijuhtidest tajusid edukust. Ka Oixio Advisory 2018.a. digitaliseerimisuuringu ülevaade Eesti ettevõtete hulgas andis sarnase tulemuse – nimelt, et IT juhid kippusid ettevõtte digitaliseerituse taset hindama optimistlikumalt kui teised juhid.

IT tegelased on paljudel juhtudel olnud tagaplaanil ega ole kaasatud kliendi väärtuspakkumise  loomisesse. Kuid IoT ettevõte on ennekõike andmepõhine organisatsioon. Seega tuleb IT juhid tuua eesliinile ja anda neile suurem sõnaõigus ärimudeli ja protsesside kujundamisel.


Ainult ettevõtte sisestest IoT teadmistest ei piisa. Selleks, et äri õnnestuks, on vaja ka ettevõtte väliseid partnereid. Partnerlussuhete haldus võib isegi olla eraldi töö, kuna on väga oluline. IoT ettevõtte pikaajaliseks edufaktoriks on erinevate toodete ökosüsteemi loomine, et parimal viisil rahuldada klientide lõppeesmärki. Seda ei saa teha ainult üks ettevõte.


IoT ökosüsteem on erinevate ettevõtete kooslus, keda ühendavad andmed ja raha. Lõpuks on kõik IoT ettevõtted mõne ökosüsteemi osa. Kuid alguses ei pea ootama ökosüsteemi kujunemist – piisab partneritest, kelle tooteid/teenuseid saab kombineerida sinu ettevõtte omadega ja koostöös esitada kliendile väärtuspakkumine. Cisco uuringud näitavad, et edukad ettevõtted loovad partnerlussuhted projekti varajases staadiumis ning vähendavad nõnda õppimisperioodi.


Ebaõnnestumine ei tähenda siiski kaotust vaid pigem uut kogemust. Probleemid tulenevad sellest, kui ärimudel pole piisavalt läbi mõeldud  ja ei ole kaasatud ettevõtte eri osakondi. Alustada tuleb taas kasumliku ärimudeli ning äriprotsesside ümberkujundamisest, sest IoT pilootprojekt peab looma kliendile väärtust ja loodav väärtus peab võimaldama ettevõttel kasumit teenida. Uus andmeteadlik mõtteviis, kus keskmeks on klient, peab ühendama IT ja ärijuhtide tegevusfookuse, et äri õnnestuks.

Kui IoT on ka Sinu ettevõttes üks väljakutsetest, siis võta meiega julgelt ühendust!

Võta ühendust ja küsi lisa

Toomas Olli

Linkedin

Juhtiv ärikonsultant