Hyper-Converged infrastructure (HCI)

Hyper-Converged infrastructure (HCI) on tarkvarakeskne arhitektuur, mis koondab ühte seadmesse arvutusvõimsuse, salvestuslahenduse ja virtualiseerimisplatvormi ning võimaldab seda ühest kohast hallata. 

Kui klassikalises arhitektuuris on serverid, andmemassiivid ja neid ühendavad switchid eraldi seadmed koos eraldiseisvate haldusliidestega, siis HCI puhul koondatakse need ühte füüsilisse serverisse ja ühtse halduse alla, vähendades seeläbi lahenduse keerukust, lihtsustades lahenduse haldust ning laiendamist. Lihtsustatult öeldes kaotatakse ära serveritest eraldiseisvad andmemassiivid ja neid ühendavad võrguseadmed ja koondatakse füüsilisse serverisse kokku arvutus/rakendusserverid koos tarkvaralise andmesalvestuskihiga (SDS). HCI puhul on seadmed omavahel on ühendatud IP-põhise võrguühendusega.

Klassikaline kolmetasandiline arhitektuur:

Hüperkonvergeeritud infrastruktuur:

Kellele ja milleks?

HCI lahendused sobivad kesk- ja suurettevõtetele, kellele on oluline:

  • Lahenduse töökindlus.
  • Lahenduse lihtsus ja mugav haldus. 
  • Lahenduse kiire ja mugav laiendamine.
  • Lahenduse lihtne ja turvaline uuendamine (tarkvara, püsivara).
  • Lahenduse seadistamise ja haldamise minimaalne ajakulu.
  • Lahenduse terviklik tugi kõik ühest kohast (riistvara ja tarkvara). 

Loe lisaks: