Arenguhüpe digiteekaardist toetusmeetmete ja edulugudeni

Indrek Sabul

Juhtiv ärikonsultant

Digitaliseerimise juhtimise teenused moodustavad ühtse terviku ettevõttele, kes soovib süsteemselt arendada oma digitaliseerimise taset.

OIXIO Advisory on sinu partner digiarengu teekonnal:

1. Toetame sind digiarengu teekonnal.
2. Koostame digitaliseerimise teekaardi
3. Leiame sinule sobivad toetusmeetmed
4. Toetame sind taotlusvoorust digitaliseerimise edulugudeni.

EAS toetusmeetme tutvustus:

EAS eesmärk on toetada automatiseerimist ning digitaalsete tehnoloogiate ja robotite kasutuselevõttu.
Suurim toetus: 300 000€
Omafinantseering: kuni 50%
Kogu toetussumma: 56 000 000+
Maksimaalne projekti pikkus on 18 kuud

EAS digipöördetoetus on mõeldud Eesti äriregistris registreeritud eraõiguslik juriidilistele isikutele, mille taotluse esitamisele eelneva kahe majandusaasta keskmine müügitulu vastavalt äriregistrile esitatud majandusaasta aruannetele peab taotleja põhitegevusalal olema Eestis vähemalt 200 000 eurot

Toetatavad tegevused on:

  1. automatiseerimiseks vajalike tarkvarasüsteemide või masinõppe või -nägemissüsteemidega integreeritava materiaalse vara omandamiseks
  2. immateriaalse vara ja digitaalsete tehnoloogiate arendamiseks ja juurutamiseks / lepingulise teadustegevuse, välistest allikatest turutingimustel ostetud või litsentseeritud teadmise ja patendi kulu
  3. digitaalsete tehnoloogiate ja robotite arendamiseks ja juurutamiseks ning automatiseerimiseks vajaliku koolituse korraldamiseks oma töötajatele
  4. digitaalsete tehnoloogiate ja robotite ostmiseks, arendamiseks ja juurutamiseks ning automatiseerimiseks vajalikuks nõustamisteenuseks
  5. digitaalsete tehnoloogiate ja robotite arendamisega ja juurutamisega ning automatiseerimisega seotud töötajate ja võlaõiguslepingu alusel tegutsevate isikute tasustamiseks

Alusta algusest DIGITALISEERIMISE TEEKAARDIST

Digitaliseerimise teekaardi raport (DTK) on ettevõtja strateegiline dokument, mis sisaldab ülevaadet ettevõtja ärimudelist, tarneahelast ning tootmise või teenuse osutamise protsessist. Raportis antakse hinnang, milliseid tarneahela ning tootmise või teenuse osutamise protsessi kitsakohti saab lahendada digitaliseerimise abil, milline on kitsaskohtade lahendamise prioriteetsus, lahenduste maksumus, tasuvusaeg, mõju ettevõtja ärimudelile ning majandustulemustele ja esitatakse nimetatud lahenduste elluviimise kolme aasta tegevuskava.

Võta ühendust ja küsi lisa

Toomas Olli

Linkedin

Juhtiv ärikonsultant