Alati tasub peeglisse vaadata ehk miks asendussaidi teenus on hea mõte

Asendussait on peegeldus sellest, milline sait on ettevõttel põhikasutuses. See on küll pealtnäha lihtne peegeldus, aga kui midagi põhisaidiga juhtub, siis pakub tõelist päästerõngast igaühele. Andmete peegeldamine ja kasutamine asendussaidil pilveteenusena on muudmoodi samuti kasulik ning paljudele firmadele vajalik ka siis, kui suurt õnnetust ei juhtu, näiteks hoolduse ajaks.

Üldiselt on pea iga äri jaoks asendussait vajalik, kui tegemist on mingil moel e-äriga tegeleva või kriitilisi äriandmeid digikujul hoidva ettevõttega. Kui firmas on juba ärikriitilisi virtuaalservereid, teenuseid või rakendusi, mille pikemad tööseisakud tekitavad suuremat kahju, siis varunduslahendus on eluliselt vajalik. 

Samas pole ju väga paljudele firmadele teise serverikeskuse ehitamine mõistlik, sest see võiks turvaliselt asuda peakontorist eemal, samas olema kontoriga kiires andmesideühenduses ning vajab ka pidevat hooldust.

Nii nagu paljude muude digiteenustega, nii on ka varundusega, et paljudel juhtudel on mõistlik võtta see hoopis teenusena. Varunduse puhul on teenuse mõttekus selgelt näha – igapäevaselt ju seda teenust vaja pole, miks peaks siis ettevõte ise sellesse suurelt investeerima? Kui midagi tõsist juhtub, siis alles läheb vaja varukoopiat ja hea, kui see töötaks kohe ning oleks võimalikult värske.

Kontoriserveri nähtamatu vari

OIXIO asendussait pilveteenusena tagabki põhisaidi “ärakukkumisel” töö jätkumise juba minutite jooksul ja tööpõhimõte on üsna lihtne: kui põhisaiti enam kasutada ei saa, siis lülitatakse teenus automaatselt ümber peegeldatud pilveteenusele, kus jookseb täpselt seesama saidi konfiguratsioon samade andmetega. Muul ajal hoiab pilveteenus äriserveri sisu sünkroonis põhiserveriga ja on valmis iga hetk töö üle võtma.

Kui põhiteenus on ettevõttel näiteks oma kontori serveriruumis (aga võib ka olla mõnes teises pilveteenuses), siis OIXIO asendussaidi teenus asub turvalises OIXIO Cloud´i pilvekeskkonnas. Sinna tehakse pidevalt andmete peegeldamist, aga kui midagi juhtub põhiserveriga, saab sealt ka andmeid taastada ning sel ajal kasutajaid kohe edasi teenindada, nagu poleks midagi juhtunud. Vaid mõneminutiline katkestus, mis paratamatult ette tuleb, on peegeldusteenusega tühine võrreldes sellega, kui teenus on pikalt maas varukoopia taastamise pärast, mis võib kesta tunde või isegi päevi.

Teenus vajab siiski üht-teist ka kasutaja enda poolelt. Teenuse kasutuselevõtu eelduseks on Hyper-V või VMware´i virtuaalkeskkonnad, mida on hea peegeldada teise virtuaalserverisse. Samuti on mõistagi vajalik piisavalt kiire andmesideühendus kahe serveri vahel. Enamasti algab sobiv ühendus 100 Mbits/s andmesidest.  Kuna tegemist on väga tundliku infoga (tavaliselt), sest liigub kogu ettevõtte äri-info, siis peab ühendus olema veel turvaline. Selleks sobib IPsec VPN võimekusega tulemüür.

Kuidas see kõik toimib?

Toimimispõhimõte sarnaneb varukoopiateenusele, kuid on sellest kiirem ja väiksema seisakuajaga. Tavalist varukoopiat tehakse kindla aja tagant, mitte pidevalt ja sellest taastamine tähendab samuti pikemat seisakut, ajakulu ja rohkemate andmete kadu selle aja jooksul, kui seisak kestab. 

Peegeldus aga hoiab andmed kahes serveris sünkroonis pidevalt ja tekitab kõige enam mõne minuti pikkuse katkestuse. Töö saab kohe jätkuda ja varukoopiast taastamist pole kasutajate jaoks märgata.

Täpsemalt käib see nii:

  • Replikatsiooniserver asub OIXIO Cloud pilvekeskkonnas.
  • Kliendi serverid võetakse replikatsiooniserveri külge üle turvalise VPN-ühenduse.
  • Kliendi serveriteenused replikeeritakse OIXIO Cloud serverikeskusesse järjepidevalt (continuous replication), millega on tagatud RTPO (Recovery Time and Point Objectives) reageerimisaeg alates mõnest minutist.
  • Ümberlülituse sujuvaks toimimiseks tuleb eelseadistada sisevõrk OIXIO Cloud´i asukohas (vajadusel tuleb muuta DNS-kirjeid kliendi nimeserveris).
  • Taasteprotsess tuleb defineerida ja dokumenteerida.

Palju see maksab? 

Kuigi aastaid tagasi võis maksta selline pidev replikeerimine nii palju, et vaid suured ettevõtted võisid seda endale lubada, on nüüdseks olukord muutunud ja kallis hind on vaid eelarvamus. Igaüks saab seda endale lubada.

Hinnastamine toimub virtuaalmasina põhiselt, tegemist on nagu teenuse puhul ikka püsiva kuutasuga. Seega kulud on alati kontrolli all. Kindlustunde saab endale ettevõtte jaoks üsna märkamatu kuutasu eest.

Muidugi on võimalik ka küsida lahenduse esialgset juurutust ning kindlasti tasub uurida teenustaseme lepingu (SLA) tingimusi, et paika panna enda äri jaoks kriitilised parameetrid. Näiteks saab kokku leppida, milline on reageerimisaeg, mille jooksul peab asendussait töö üle võtma ja põhisaiti asendama, nagu poleks midagi juhtunud.

Vaata OIXIO asendussaidi teenuse ehk Disaster Recovery teenuse (DRaaS) kohta lähemalt siit