Infoturbejuht teenusena (CISOaaS), töötaja cyber

4 peamist suunda kiirendamaks digitaalset arengut

OIXIO Digital

Digitaalne transformatsioon on keerukas protsess, mis muudab seda, kuidas ettevõtted toimivad ja oma toodetega turule sisenevad. See loob pikaajalisi võimalusi partneritele, kes on valmis viima oma kliendid sellele digitaalsele rännakule.

Transformatsioon hõlmab kolmanda osapoole platvorme, suurandmeid (ingl.k. – Big data) ja analüüse, nii sotsiaalseid kui ka mobiilseid, eesmärgiga optimeerida väärtust ja saavutada eelis konkurentide ees.

2019. aastaks teenivad digitaalse transformatsiooni läbi teinud organisatsioonid uutest ärimudelitest hinnanguliselt vähemalt 45% tulust ning 2020. aastaks on 60% ettevõtetest välja töötanud ja kasutusele võtnud organisatsioonilise digitaalse platvormi strateegia.

Ennustatakse, et 2021. aastaks suurenevad pilvetehnoloogiale ja –teenustele tehtavad kulutused enam kui kaks korda, mis võimaldab saada teavet kiirelt kasvava digitaalturu võimaluste ja suuruse kohta.

Neli peamist suunda digitaalse transformatsiooni vallas

Klientide kaasamine

Ettevõtte jaoks on ülimalt oluline teha selgeks, kuidas kaasata kliente kogu transformatsiooniprotsessi lõikes ja lõimida kliendikesksus kõikidesse ettevõtte tegevustesse, kasutades selleks andmepõhiseid ülevaateid.

Ettevõttena saate te tugevdada klientide hankimise ja püsiklientide säilitamise protsesse, kasutades nutikat platvormi, mis pakub klientidele isikustatud kogemusi – see on kasvav trend, eriti jaemüügiettevõtete seas. Ettevõtted võtavad kasutusele tehisintellekti, et teha läbi digitaalne transformatsioon ja pakkuda oma klientidele parimat võimalikku kliendikogemust.

Kõige edukamad ettevõtted on märkinud, et põhiline kasvustrateegia kätkeb endas vahendite, rakenduste ja tööprotsesside optimeerimist, et kaasata kliente selle digitaalse rännaku igas etapis, mis on tänu tehnoloogilistele arengutele nagu suurandmete analüüs ja virtuaalassistendid muutunud kiiremaks.

Töötajate kaasamine

Kaasatud töötaja on õnnelik töötaja. Kui töötajad on ettevõtte poolt toetatud ja kaasatud, suureneb klientide rahulolu ja paranevad ka üldised äritulemused. Töötajad saavad üha enam kasu paljudest uutest võimalustest, mida erinevad digitaalsed vahendid pakuvad, ning see aitab neil viia oma ettevõte üle digitaalsetele lahendustele. Ettevõtted vajavad oskuslikke, ambitsioonikaid ja koolitatavaid töötajaid, kelle saab arendada digiteadlikuks.

Ettevõtte digitaalse transformatsiooni planeerimisel on väga oluline parandada meeskonna tootlikkust lahendustega, mis toetavad mobiilset meeskonnatööd ja paindlikke tööviise.

Tegevuste optimeerimine

Üha enam ettevõtteid kujundab ümber ka oma tegevusi, et saada tehnoloogia ja digitaalplatvormide ühendamise teel kohanemisvõimelisemaks, paindlikumaks ja tõhusamaks. Kui soovite kiirendada oma ettevõtte digitaalset transformatsiooni, on automatiseeritud protsesside ja juhtimise kasutuselevõtmine võtmetähtsusega.

Tänu rohketele digitaalsetele vahenditele ja võimalustele, mida tänapäevane maailm pakub, on iga tööstusharu ettevõtetel võimalik parandada koostööd, kiirendada otsustamisprotsessi, välja töötada ja toota uusi tooteid ning saada põhjalikum ülevaade kogu organisatsioonist.

Toodete ümberkujundamine

Digitaalajastu edenedes on üha olulisemaks muutumas ettevõtete võime tekkivaid võimalusi ära tunda ja kasutada, rakendades andmeid kui strateegilist vara ja pannes varasemast rohkem rõhku prognoosidele.

Toodete ja teenuste täiendamine nutika tarkvara ja tehnoloogiaga on ettevõtetele aina kättesaadavam. Toodete uuendamine intelligentse tehnoloogiaga, nagu tehisintellekt ja tehisõpe, parandab teie äriprotsesse.

Üks näide ettevõttest, mis on täiendanud oma tooteid tehisintellektiga, on Amazon. Amazon kasutab tehisintellekti, pakkudes tehisintellektil põhinevaid tooteid ja teenuseid nii eraisikutest klientidele kui ka ettevõtetele. Amazon Echo kasutab tehisintellekti ja viib selle kodudesse intelligentse häälserveri Alexa kaudu. Samuti on oma äriprotsesse intelligentse tehnoloogiaga täiendamas paljud teised ettevõtted, mis soovivad digitaalmaailmas edasi liikuda.

Artikkel on avaldatud ka tööstusuudised.ee digitaliseerimise teemalehel.

Võta ühendust ja küsi lisa

Indrek Sabul

Linkedin

Juhtiv ärikonsultant