Skaitmenizavimo plano parengimas

Skaitmenizavimo planas dar žinomas kaip iEnterprise procesų skaitmenizavimo auditas – skirtas įmonėms, siekiančioms optimizuoti savo procesus ir realizuoti turimą potencialą pasitelkiant skaitmeninius sprendimus. iEnterprise metu, atliekamas įmonės procesų auditas, kurį apima:

  • Įmonės procesų, IT infrastruktūros ir veiklos analizė. OIXIO susitikimų su įmone metu analizuojami visi be išimties verslo procesai, pradedant sąskaitų planu ir baigiant sandėlių operacijomis;
  • iEnterprise ataskaitos parengimas. Susipažinus su įmonės verslo procesais, patyrę OIXIO konsultantai parengia procesų skaitmenizavimo audito ataskaitą.

Skaitmenizavimo plano (iEnterprise) ataskaita susideda iš šių dalių:

  • pateikiamas esamos situacijos įvertinimas bei palyginimas su konkrečiame sektoriuje veikiančiais konkurentais;
  • apžvelgiami įmonės verslo procesai, identifikuojami procesų trūkumai ir pateikiami sprendimai, leidžiantys optimizuoti įmonės verslo procesus;
  • parenkami rekomenduojami diegti skaitmeniniai efektyvumą bei konkurencingumą didinantys sprendimai trumpuoju ir ilguoju laikotarpiu;
  • įvertinama potenciali investicijų į skaitmeninius sprendimus grąža ir reali ekonominė nauda ilguoju laikotarpiu;
  • parengiamas įmonės skaitmenizacijos planas;
  • parenkami tinkami KPI, siekiant matuoti tolimesnį procesų efektyvumą ir kt.

Susisiekite su mumis

Valdas Semėnas

LinkedIn

Verslo valdymo sistemų ekspertas ir patarėjas