Infrastruktūros auditas

IT infrastruktūros auditas – įmonėms ir organizacijoms siūloma paslauga, kuria siekiama įvertinti dabartinę jų IT infrastruktūros ir sistemų būklę. Atliekamas išsamus technologijų ir sistemų, įskaitant techninę ir programinę įrangą, tinklus, serverius, duomenų bazes ir saugumo priemones, kuriomis grindžiama organizacijos veikla, patikrinimas ir tyrimas.

Pagrindinis IT infrastruktūros audito tikslas – rasti organizacijos technologinės aplinkos trūkumus, pavojus ir galimas tobulinimo sritis. Siekiant nustatyti, ar IT sistemos veikia pagal paskirtį, yra saugios ir atitinka organizacijos poreikius, audito metu dažnai atliekami įvairūs bandymai ir vertinimai.

Audito metu gali būti nagrinėjamos įvairios temos, pavyzdžiui, tinklo saugumas, atsarginės duomenų kopijos ir atkūrimas, programinės įrangos licencijų valdymas, IT valdymo ir valdysenos praktika. IT infrastruktūros audito rezultatai ir pasiūlymai gali būti naudojami siekiant padidinti organizacijos technologinės infrastruktūros efektyvumą, veiksmingumą ir saugumą bei užtikrinti, kad ji atitiktų teisinius įsipareigojimus ir pramonės standartus.

IT infrastruktūros auditą dažnai sudaro tam tikri veiksmai ir procedūros:

 1. Planavimas. Auditorius bendradarbiauja su įmone, kad nustatytų projekto terminus ir biudžetą, taip pat jo apimtį ir tikslus. Jie taip pat nustatys sistemas ir komponentus, kurie bus tikrinami.
 2. Duomenų rinkimas. Auditorius surinks išsamią informaciją apie įmonės IT infrastruktūrą, pavyzdžiui, dokumentus, sistemos nustatymus, politiką ir procesus bei kitus svarbius duomenis.
 3. Rizikos vertinimas. Auditorius įvertins organizacijos IT sistemas ir infrastruktūrą, kad nustatytų galimas rizikas ir pažeidžiamumą, įskaitant grėsmes saugumui, veiklos problemas ir atitikties problemas.
 4. Testavimas ir analizė. Siekdamas įvertinti organizacijos IT kontrolės priemonių veiksmingumą, auditorius atliks įvairius testus ir analizes, įskaitant įsiskverbimo testus, pažeidžiamumo skenavimą ir konfigūracijos peržiūras.
 5. Išvados ir pasiūlymai. Auditorius apibendrins audito išvadas ir pateiks pasiūlymus, kaip patobulinti organizacijos IT infrastruktūrą, pavyzdžiui, įdiegti naujas saugumo priemones, atnaujinti sistemas arba pakeisti politiką ir procesus.
 6. Ataskaitų teikimas. Auditorius parengs ataskaitą, kurioje bus pateikta santrauka, išsami audito išvadų analizė ir prioritetinis veiksmų planas, kaip spręsti visas nustatytas problemas viena po kitos.
 7. Tolimesni veiksmai. Auditorius gali bendradarbiauti su organizacija, kad įgyvendintų rekomenduojamus patobulinimus ir teiktų nuolatinę pagalbą bei stebėseną, siekdamas užtikrinti, kad IT infrastruktūra laikui bėgant išliktų saugi ir veiksminga.

Kodėl klientams ši paslauga dažniausiai reikalinga?

 • Saugumas. Atliekant IT infrastruktūros auditą galima nustatyti organizacijos IT sistemų riziką ir trūkumus, todėl klientas turi galimybę sustiprinti saugumą ir išvengti neteisėtos prieigos, duomenų pažeidimų ir kitų saugumo problemų.
 • Atitiktis. Daugelis įmonių, norėdamos laikytis įstatymų ir normų, privalo užtikrinti tam tikrus saugumo, privatumo ir duomenų apsaugos lygius. Klientas gali atitikti šiuos kriterijus ir išvengti baudų bei nuobaudų, jei atliks savo IT infrastruktūros auditą, kad įsitikintų, jog jų laikosi.
 • Veikimas. Atlikus IT infrastruktūros auditą galima nustatyti techninės, programinės įrangos ar tinklo infrastruktūros našumo problemas, todėl klientas gali imtis veiksmų, kad padidintų našumą, produktyvumą ir klientų pasitenkinimą.
 • Sutaupomos išlaidos. IT infrastruktūros auditas gali padėti nustatyti nereikalingas ar perteklines sistemas ir komponentus, todėl klientas gali sumažinti IT išlaidas ir perskirstyti išteklius kitoms organizacijos sritims.
 • Ateities planavimas. IT infrastruktūros auditas gali padėti klientui planuoti būsimus IT poreikius ir investicijas, nes leidžia aiškiai suprasti dabartinę organizacijos IT sistemų būklę ir nustatyti tobulintinas ar plėtotinas sritis.

Apskritai IT infrastruktūros auditas gali padėti organizacijoms sumažinti išlaidas, padidinti IT infrastruktūros saugumą, veiksmingumą ir efektyvumą bei geriau tenkinti suinteresuotųjų šalių ir vartotojų poreikius.

Susisiekite su mumis

Donatas Statulevičius

LinkedIn

Atitikties ir veiklos tęstinumo ekspertas