Sistemų modifikacijos

Ne visada įmonių procesų poreikiams tenkinti užtenka VVS standartinio funkcionalumo, todėl reikalinga atlikti modifikacijas.

Tokiu atveju atliekame projektavimą, kurio metu nurodyti reikalavimai skirti Microsoft Dynamics sistemai ir nurodomi procesai, kurie turi būti sukurti. Atlikus projektavimą bei parengus technines užduotis, atliekami programavimo, testavimo darbai, kurių metu sukuriamos ir išbandomos naujos funkcijos, nurodytos projektavimo fazėje.

Verslo valdymo sistema (toliau VVS) yra didelės ir sudėtingos programinės įrangos paketai, kurie integruoja daugybę organizacijos veiklos procesų, tokių kaip finansų valdymas, prekių sandėliavimas, pardavimai, apskaita ir kt. Nors daugelis VVS yra parengtos atitikti daugumą organizacijos poreikių, tačiau kai kuriais atvejais gali prireikti jų modifikavimo ar pritaikymo konkrečioms organizacijos reikmėms.

VVS modifikavimas yra procesas, kuriuo siekiama pritaikyti esamą programinę įrangą prie organizacijos specifinių poreikių. Tai gali reikšti naujų funkcijų pridėjimą, esamų funkcijų keitimą arba panaikinimą. Modifikavimas gali būti reikalingas, kai organizacija naudoja unikalias verslo procesų strategijas, kurios nėra apimtos standartinėje verslo valdymo sistemos programinėje įrangoje.

Kada atliekamas sistemos modifikavimas?

Programavimo darbai gali būti atliekami, kai organizacija nori kurti naujas funkcijas, kurios nėra prieinamos jau esančioje verslo valdymo sistemoje. Tai gali būti reikalinga, kai organizacija nori integruoti savo vidinius sistemų procesus arba sukurti papildomus pranešimus ar ataskaitas.

Kadangi VVS yra sudėtingos ir išsamių modifikacijų gali prireikti daug laiko ir išteklių, rekomenduojama pasinaudoti profesionalių programavimo ir modifikavimo paslaugų teikėjų paslaugomis. Įmonės, kurios specializuojasi verslo valdymų sistemų modifikavimo ir programavimo darbais, turi patirties ir kompetencijos tam, kad jų klientams būtų teikiamos aukštos kokybės paslaugos ir kad būtų pasiekti organizacijos tikslai.

Susisiekite su mumis

Valdas Semėnas

LinkedIn

Verslo valdymo sistemų ekspertas ir patarėjas