Skaitmenizavimas ir diegimas: Projektų valdymas

Projektų valdymas yra procesas, kuris apima planavimą, organizavimą, stebėjimą ir valdymą siekiant sėkmingai įgyvendinti verslo valdymo sistemų diegimą arba plėtrą. Tai apima visus veiksmus ir procesus, kuriuos reikia atlikti nuo projekto pradžios iki baigimo, siekiant užtikrinti, kad verslo valdymo sistema būtų įdiegta laiku, biudžete ir atitiktų nustatytus reikalavimus.

OIXIO teikia projekto valdymo paslaugas, kai:

1. VVS diegimą atlieka vienas diegėjas (kai diegėjas pats OIXIO).

2. VVS diegimą atlieka keli diegėjai (kai diegėjas OIXIO atlieka dar ir subrangos arba kitos šalies projektų valdymą). Ir patys diegiame ir prižiūrime savo partnerį.

3. VVS diegimą atlieka kita šalis, kai OIXIO nėra diegėjas, bet teikia tik užsakomas konkretiems projektams kitų šalių vykdomų diegimų projekto valdymo paslaugas.

Projekto valdymas apima:

  • Efektyvaus projekto veiksmų plano, vykdymo tvarkos sukūrimą nuo projekto inicijavimo iki uždarymo etapo (projekto valdymo plano-reglamento sukūrimas);
  • Aiškaus projekto grafiko parengimą ir siektinų rezultatų (angl. “deliverables“) išgryninimą;
  • Projekto eigos stebėseną, atnaujinat projekto grafiką, statusą;
  • Projekto rizikų ir pakeitimų suvaldymą.

Susisiekite su mumis

Valdas Semėnas

LinkedIn

Verslo valdymo sistemų ekspertas ir patarėjas