Microsoft Dynamics 365 Business Central uuendused

Ole uuendustega samas rütmis

Olulised uuendused  Microsoft Dynamics 365 Business Central majandustarkvaras

Microsoft on välja tulnud terve rea uuendustega, mis lihtsustavad oluliselt igapäevatööd Dynamics 365 Business Centralis. Suur osa neist on seotud AI-assistendi ehk Copiloti tulekuga. Lisaks on juurde tulnud mitmeid võimalusi, mis aitavad parandada finantsaruannete täpsust ja korduvaid tegevusi automatiseerida. Siit leiad põhjaliku ja kasuliku ülevaate, mis täpsemalt on muutunud.

Dimensioonide määramine konteeritud kannetele

 • Uuendus võimaldab pearaamatu seadistustes määrata, kuidas dimensioonid konteeritud kannetele lisatakse – kas need pärinevad algallikast, pearaamatu konto seadistustest või neid ei lisata üldse. See lihtsustab oluliselt raamatupidajate tööd, vähendades käsitsi sisestamise vajadust ja suurendades andmete järjepidevust ning täpsust, muutes finantsaruandluse usaldusväärsemaks.

Konsolideerimise tõhusam seadistamine

 • „Set Up Business Unit Currencies“ lehel saab nüüd lisada kursi, millega konkreetse üksuse tehinguid konsolideeritakse. See võimaldab määrata sobiva kursi tehingute konsolideerimiseks iga tütarettevõtte lõikes.

Mitmerealise teksti import ja eksport konfiguratsioonipakettidega 

 • Konfiguratsioonipakettide abil saab nüüdsest importida ja eksportida ka mitmerealist teksti. Näiteks on selle abil mugav teksti lisada „Töökirjelduse“ lahtrisse.

Pearaamatu kontode ümberhindlus

 • Kui varem sai ümberhindlust teha vaid kliendi ja pangakontodega seotud pearaamatu kontodel, siis nüüd on see võimalus olemas ka teistel kontodel.
 • Uuendatud funktsionaalsus aitab parandada täpsust pearaamatu kontode ümberhindamisel. See võimaldab genereerida täpsemaid ja ajakohasemaid finantsaruandeid. Eriti kasulik on see valuutakursside muutumisel, mis on oluline just rahvusvaheliste tehingute puhul.
 • Pearaamatu kannetele on lisatud uued väljad: lähtevaluuta kood ja lähtevaluuta summa.
 • Kasutaja saab ise määrata, millises valuutas on tehingud lubatud ning kas see konto osaleb ümberhindluses. Lisaks saab määrata, kas konto ümberhindlused kantakse realiseerimata või realiseeritud kursikahjumi PR kontole.

Nullsummadega ridade lubamine korduvates pearaamatu žurnaalides

 • Korduvates pearaamatu žurnaalides saab nüüd sisestada ridu, millel on nullsummad. See aitab paremini hallata tühistatud või nulltehinguid, hoides pearaamatu kanded korras.

Meeldetuletusprotsessi automatiseerimine võlgnevuste kogumisel 

 • Meeldetuletuste saatmise protsess on nüüd võimalik täielikult automatiseerida, mis kiirendab võlgnevuste kogumist ja parandab rahavoogude juhtimist. 
 • Automaatsete tööde seadistamine võimaldab luua, väljastada ja saata (või printida) meeldetuletusi, lisades igale meeldetuletustasemele kohandatud kaaskirjad, mis sobivad ettevõtte protsessidega.

Varude täpsustamisega seotud kulude korrigeerimise kontrollimise täiendused

 • Pdf ja Exceli aruannete asemel on lisatud uus lehekülg „Varude kulutäpsustus“ (Inventory Cost Adjustment), kust saab iga kauba kohta vaadata, millal kulutäpsustus on loodud, mis temaga on juhtunud ja kas kulutäpsustus on olnud edukas või mitte.
 • Kulutäpsustuse saab algatada ühele või mitmele kaubale. Lisaks saab kulutäpsustuse seadistustes määrata, mida soovitakse logida: mitte midagi, vigu või kõike. See muudatus tagab varasemast oluliselt täpsema varude hindamise ja parema finantsjuhtimise.

Valuutade kasutamine töötajate tehingute sisestamisel

 • Töötajate tehingute sisestamisel saab nüüd kasutada erinevaid valuutasid. See võimaldab paremini hallata valuutakursi erinevusi ja vähendada finantsriske rahvusvahelistes tehingutes, suurendades paindlikkust ja täpsust rahavoogudes.

Uuendused hooldusteenuse ja projekti moodulis

 • Business Centrali teenuse ja projekti moodulite kasutajaliides on muutunud oluliselt intuitiivsemaks ja kasutajasõbralikumaks. Funktsioonid on loogilisemalt paigutatud, navigeerimine on lihtsam ja funktsioonid on kergemini ligipääsetavad, mis vähendab igapäevaste ülesannete täitmiseks vajalikku aega ja vaeva.
 • Töölauad ja aruandlusvahendid pakuvad varasemast selgemat ülevaadet projektide seisust, teenuse taotlustest ja teistest olulistest näitajatest, võimaldades teha kiiremaid ja teadlikumaid otsuseid​​​​.

AI-ga seotud uuendused ehk Copilot

 • Microsoft on integreerinud D365 Business Centralisse oma nutika AI-vestluskaaslase nimega Copilot, mis on esialgu saadaval ainult inglise keeles. Kasutamise eeldus on, et „Minu sätted“ alt on aktiveeritud inglise keel. Vaata kõiki Copiloti tulekuga seotud uuendusi Copilot ja AI innovatsioon.

Automaattestimise lihtsustamine

 • Business Centrali veebikliendis on nüüd lehe skriptimise tööriista lahendus vastuvõtutestideks.
 • See tööriist võimaldab salvestada ja korduvalt kasutada kasutaja toiminguid otse Business Centrali veebikliendis, parandades testide kattuvust kõikide ettevõtte protsesside osas ja vähendades oluliselt testimisele kuluvat aega.
 • Kasutajad saavad hõlpsasti luua, salvestada, jagada ning korduvkasutada salvestusi, mis lihtsustab vastuvõtutestide läbiviimist.

Copilot Chat

 • Uus Copiloti „Find“-funktsioon võimaldab kiirelt leida süsteemist infot, kasutades juturoboti otsingu funktsionaalsust.
 • „Explain“-funktsiooni abil saab Copilotilt küsida selgitust majandustarkvaras olevate väljade kohta.
 • „Guide“-funktsioon võimaldab küsida, kuidas üht või teist protsessi läbi viia ning süsteem annab samm-sammulise juhendi ja vastab küsimustele.
 • Integreeritud tehisintellekt aitab lihtsate inimkeelsete käskude abil analüüsivaateid luua ja täiendada, muutes nende kasutamise kõigile kergesti arusaadavaks.

Analüüsivaate loomine Copilotiga

 • Majandustarkvaras on palju loendeid, mida on vaja kiiresti sorteerida, filtreerida ja grupeerida. Eelmisel aastal lisandus Business Centralisse võimalus teha lihtsaid pivoteid otse loendis, mida nimetatakse analüüsivaateks.
 • Nüüd on võimalik analüüsivaateid koostada kasutades AI abi ja paluda temal parimaid ja sobilikumaid grupeeringuid genereerida, ridu või veerge eemaldada ja lisada jms 

Kaubakaardiga seotud mugavused

 • Kaubakaardi loomine pildist
  Kaubakaardi loomine on Copiloti abil tehtud eriti mugavaks. Pärast pildi valimist avaneb viisard, millega on lihtne kaubakaarti koos sobivate atribuutidega luua.
 • Turundusteksti loomine
  Kui atribuutide valik kaubakaardil on seadistatud ja täidetud, siis oskab Copilot neist ise kokku panna turundusteksti, mida kauba kohta e-poes kuvada.
 • Variandi koodide soovitamine
  Kui kaubakaardile on vaja lisada variante, saab Copilot selleks sobivaid koode soovitada.

Töövoogude automatiseerimine Power Automate abil

 • Power Automate on Microsofti tööriist, mis võimaldab automatiseerida protsesse ja töövooge erinevate rakenduste ja teenuste vahel. D365 Business Centrali abil saab sünkroniseerida andmeid, saata teavitusi ja luua aruandeid.
 • Integreeritud Copilot täiendab veelgi Power Automate’i võimalusi, võimaldades lihtsate käskude abil kirjeldada keerulisi töövooge.

Pangaväljavõtete sobitamise uus tase

 • Microsoft on juba teinud palju selleks, et pangaväljavõtetelt saaks automaatselt andmeid otsida ja sobitamist soovitada. Kuna kliendi nime võib kirjutada erinevatel viisidel, ei pruugi süsteem klienti alati ära tunda ning raamatupidajad peavad tulemused käsitsi üle kontrollima ja neid vajadusel täiendama.
 • Copilot vähendab märkimisväärselt käsitöö vajadust, suurendades pangaväljavõtete sobitamise täpsust kuni 99%-ni

Müügiridade lihtsustatud loomine

 • Müügiridade loomine muutus lihtsamaks tänu võimalusele kasutada vabas vormis käsklusi.
 • Näiteks võib kopeerida kliendi „Helesinine unistus“ jaanuarikuu tellimuse ja korrutada kogused kahega, lisades sinna veel juurde mõne toote ja kirjelduse hankija koodi abil. See funktsioon meeldib kindlasti müügimeestele.

Soovid rohkem infot uudiste kohta? Kirjuta meile!

Võta ühendust ja küsi lisa

Taavi Sadam

Linkedin

Müügijuht, majandustarkvara Dynamics 365 Business Central lahendused