OIXIO on ISO 9001:2015 sertifitseeritud

Alates 18. maist 2022 on OIXIO AS ISO 9001:2015 sertifitseeritud.  ISO 9001:2015 on rahvusvaheline standard, mis määrab kindlaks kvaliteedijuhtimissüsteemi baasnõuded ning pakub raamistiku, mis sobib muutuvate kvaliteedinõuetega, mis on kooskõlas ühiskonna, majanduse ja keskkonnaga. OIXIO juhtkond otsustas ettevõtte sertifitseerida, kuna kiirelt muutuvas maailmas on vaja strateegilist visiooni, kuidas olla pidevas arengus, et tõsta kaubamärgi väärtust, ettevõtte mainet ning tagada, et ettevõte on paremini ette valmistunud uuteks väljakutseteks.  

  • Kvaliteedijuhtimissüsteemi kasumlikkus seisneb ennekõike: 
  • Tooted ja teenused on vastavuses kliendi- ja muude seadusjärgsete ning õiguslike nõuetega. 
  • Võimaldab mõõta äritulemusi, ja kokku hoida kulutusi. 
  • Ettevõtte kompetentsi ja teadlikkuse tõstmine. 
  • Riskide ja võimaluste juhtimine. 
  • Ühtne struktuur – rohkem kui ühe standardi integreerimiseks. 
  • Kvaliteedijuhtimissüsteem on tihedalt seotud peamiste äriprotsessidega. 

OIXIO finantsjuht Ermo Kiisk lisab: „Ettevõtte ISO 9001 sertifitseerimine hõlmas mitmete osakondade koostööd ja sellega saime kinnitust, et meie protsessid on paigas ja oleme teinud asju õigesti. Samuti on sertifikaat kvaliteedimärgiks meie klientidele“ 

Sertifitseerimist aitas läbi viia Bureau Veritas, kes tegutseb Eestis alates 1996 ja kõik nende audiitorid omavad pikaajalist praktilist juhtimissüsteemide alast kogemust erinevatest organisatsioonidest.