Oixio Digital teeb head: Jõulukingid puuetega lastele

OIXIO Digital

Jõulud on imeline aeg paljudele, kuid meie seas on ka neid, kellele see aeg ei too vaid rõõmu. Sel aastal oleme ühendanud jõud MTÜ Tallinna Liikumispuudega Inimeste Ühinguga ja vabatahtlikega, toetades vähekindlustatud peresid, kus kasvavad erivajadusega või puuetega lapsed.

Traditsiooniliste jõulukinkide asemel meie klientidele ja töötajatele, oleme me sel aastal teinud need kingid hoopis puuetega lastele, kindlustamaks, et igaüht neist ootab jõulupuu all kink ja just selline, millest nad unistanud on.

Olukorras, kus väga paljud lapsed on suunatud koduõppele ning õppimist toetavaid vahendeid napib paljudes peredes, võtsime fookuse just sinna – võimaldada kõikidele lastele vajalikud digi- ja tehnoloogiavahendid. Selleks, et abi jõuaks võimalikult paljude perede ja lasteni, lõime käed oma hea koostööpartneri OIXIO-ga. Koos nendega saame sel aastal aidata 135 last 57 perest. Lasteni jõuavad süle- ja tahvelarvutid, kõrvaklapid, mobiiltelefonid, klaviatuurid, hiired jne. Igaühele just see, mida tema soovib ja vajab.

Kui Sinul on ka soov täita mõne lapse unistus ja panustada jõulukinkide kogumisse, siis seda saab teha läbi annetuse MTÜ Tallinna Liikumispuudega Inimeste Ühingule.

Konto: EE931010022011848009. Selgitus: „Jõulukingitused puuetega lastele“.