Mis on Zero Trust?

Zero trust on infoturbe mudel, mis tagab, et õiged inimesed saavad õigel tasemel juurdepääsu õigetele ressurssidele õigest seadmest ja õigetel ettemääratud tingimustel. 

Miks traditsioonilised infoturbemudelitest ei piisa?

Maailm on muutunud ja me vajame uut lähenemist küberkaitsele.

 • Toimunud on digitaalne transformatsioon
  • Äritegevus üle digi kanalite
  • Andmed pilvedes laiali
  • Kindel perimeeter puudub
 • Küberkuritegevus on tõusutrendis
  • Kodukontoriga seotud ohud
  • Suurenevad õngitsused, MFA ründed jne

Vaata videot (14 minutit) – Mis on Zero Trust?

OIXIO infoturbejuht Janek Saar teeb veerand tunniga selgeks milliseid eeliseid ZT ettevõttele annab.
Samuti saavad selgeks mõisted (ZT, ZTNA), arhitektuur, võrdlus senise küberturberaamistikuga, ZT strateegia ja rakendamine. Võrdlusse on seatud Microsoft vs Fortinet.

Ükski ühendus pole usaldusväärne, kontrolli alati.

ZT on ettevõtte küberturbe rakendamise plaan, mis lähtub usalduse puudumisest ja hõlmab komponentide seoseid, töövoogude planeerimist ja juurdepääsupoliitikaid. 

Kuidas alustada?

 • Küberturbe audit
 • Turvaseire 
 • Infoturbe juhtimine (eestvedamine)