IT juhtimine – Toimiv IT on konkurentsieelis

Toetudes oma ligi 30-aastasele kogemusele suudame anda ettevõtetele nõu igas IT-ga seotud küsimuses. Aga me ei targuta niisama, vaid meie audititest ja analüüsidest saavad nõuanded, nõuannetest tegevusplaanid ning tegevusplaanidest ärikasus mõõdetavad tulemused.

IT juhtimine, OAIT- "OIXIO approved it" logo

Ilma kindla omanikuta teenused kipuvad ajapikku juhtimatuks muutuma. Selleks on mõistlik varajases staadiumis määrata ettevõttes toimivatele teenustele, nagu IT, omanikud isegi kui nendega tegelemine ei ole rollikandja põhitöö. Kui aga ajapikku kõrvalise teenuse juhtimise koormus kasvab, on mõistlik palgata vastav spetsialist ehk antud kirjelduse puhul IT-juht.

Hea ja struktureeritud töökorraldusega IT-juht suudab vajalikud tööd lahendada vahelduva koormusega. See tähendab, et tavapäraste ülesannete lahendamise perioodil on näiteks vajadus vaid 25% koormusega rollile ja suuremate projektide puhul 75%. Meie IT-juhid mõistavad äriprotsesse ja pakuvad nendest tulenevalt lahendusi, mis vastavad Teie ressurssidele, keskkonnale ja eelarvele.

Kellele mõeldud?

Ettevõttele, kelle IT taristu ja lahendused on kasvanud niivõrd suureks ja keeruliseks, ning tegevusjuhil on peas järgnevad küsimused:

 • Kas minu IT kulud on mõistlikud?
 • Kas minu IT lahendused toetavad minu äri?
 • Kas me tean, millised IT kulud on laual homme, aasta pärast ja kolme aasta pärast?
 • Kuhu minu IT lahendused on liikumas?
 • Kas minu IT on turvaline?
 • Mis saab siis, kui minu “konkreetne server” kinni pannakse või see katki läheb?

Mida IT juhtimise teenus sisaldab?

IT lahenduste dokumenteerimine vastavalt headele tavadele (aluseks on ISO27001 juhtimissüsteemi põhimõtted):

 • Infosüsteemide kaardistus ja dokumenteerimine
 • IT Varade kaardistus ja dokumenteerimine
 • Registrite loomine

IT Protsesside kirjeldamine ja ajakohastamine vastavalt headele tavadele:

 • IT-juhtimise käsiraamat
 • Infosüsteemide hankimise kord
 • Infosüsteemide halduse kord
 • Infoturbepoliitika
 • Taasteplaanid
 • Riskijuhtimine
 • Kriisiplaanid
 • Ettevõtte spetsiifilised juhendid:
 • Klientide infosüsteemide halduse kord
 • Töötajate on- ja offboarding

Ettevõtte igapäevatöös osalemine vastavalt vajadusele:

 •  Klientide halduspraktika paika seadmiseks ja Infosüsteemide halduse korra loomiseks on vaja suhelda administraatorite ja arendajatega, et mitte rikkuda igapäevast tööd
 • Riskijuhtimise ja Infoturbe poliitika kinnitamiseks on vaja ettevõtte juhtkonna nõusolekut
 • Dokumenteerimise käigus ilmsiks tulnud kitsaskohtade kõrvaldamiseks on vajalik pakkuda alternatiivseid lahendusi, et tagada ettevõtte turvaline ja stabiilne töö

Miks OIXIO IT?

 • süsteemne lähenemine ja analüüs
 • ärivajaduste mõistmine ja juurutuse kogemus
 • IT-tugiteenus (24/7 võimekusega)
 • kompetents (MS Modern Work designation) ja sertifikaadid (MS500 ja MS900)
 • testitud pilveturvalahendused
 • kasutaja- ja turvakoolitused
 • üle 50 end-to-end lahenduse juurutust aastas
 • kõrge kliendirahulolu (kõrgeim soovitusindeks Eestis, allikas: Recommy.com)

IT juhtimise teenus aitab tagada infosüsteemide töö sinu ettevõttes, aidates sellega võtta sinu igapäevasest tööst maksimumi.

Paindlik ja kompetentne teenus hoiab kokku aega ja raha.

IT juhtimine, koosolek, kaasaegne töökeskkond, inimesed, arvutid
Customer Insights Journeys

Võta meiega ühendust:

Mart Jalakas

Linkedin

IT halduse ärisuunajuht

Teostame haldust

70 +

ettevõttele