Varundusest, ausalt ja lihtsalt

Meil kõigil on andmeid, mille säilimise eest me peame hoolt kandma. Olgu see siis arvuti kõvaketta sisu, e-mailid või ettevõtte dokumendihoidla. Ei ole vahet, kus andmed asuvad, päeva lõpuks vastutab andmete omanik nende säilimise eest. 

Pilveteenusepakkuja ei pruugi vastutada andmete säilimise eest 

Üks enimlevinud väiteid, mida me igapäevaselt kuuleme, on: “Minu andmed on pilves ja nende varundamise eest vastutab teenusepakkuja.” Kurb tõsiasi – enamasti see väide vett ei pea.  

Näiteks Microsoft on oma teenuse tingimustes otse välja öelnud, et tema ei vastuta MS365 lahenduses olevate andmete säilimise eest. Tõsi, neil on mitmed tööriistad, kuidas näiteks taastada juba kustutatud e-kirju, aga see ei ole varundus. 

Maapealsed serverid 

Teine ja isegi suurema riskiga olukord on ettevõtetes, kus on kasutusel enda serverid. Pahatihti tehakse varukoopiaid välisele andmekandjale, mis asub samas võrgus ja kui pahalane sinna sisse pääseb, on kadunud nii algandmed kui ka varukoopiad. Miks muidu makstakse lunavara rünnakute puhul bitcoine. Äkki ikka saame oma andmed tagasi?! 

Varundus, mis tagab säilimise 

Kuidas siis tagada varundus, mis ka tegelikult kaitseb andmete säilimise eest? Vastus on taaskord lihtne. Tuleb kasutada teenusepakkujat, kelle puhul on täidetud järgnevad nõuded: 

  • Varukoopiad peavad asuma algandmetest eemal (kõrval tuba ei loe) 
  • Andmekandja, kuhu varukoopiaid tehakse, ei tohi olla loetav ja muudetav masinast, kust varundust tehakse. 
  • Varukoopialahendus ei tohi olla samas õiguste süsteemis, kus on algandmed (ehk samas domeenis) 

Kui kasvõi üks nendest tingimustest ei ole täidetud, on sinu andmed tegelikkuses ohus. 

Kuidas saab OIXIO sind siinkohal aidata? 

Meil on teenuste portfellis offsite varundus Veeami baasil, mis katab kõik kolm punkti, ehk: 

  • Varukoopiad saavad asuda kuni kahes füüsiliselt erinevas asukohas 
  • Veeami tarkvara on üles ehitatud viisil, kus sinu serverist ja andmekandjast saab varukoopiat teha, aga juba tehtud koopiat muuta või kustutada saab ainult OIXIO administraator 
  • Sinu arvutist või serverist saab varukoopia tegemist ja andmete laadimist ainult algatada. Töötlus ja säilitamine toimub süsteemis, kuhu sinu kasutajatel omaalgatuslik juurdepääs puudub.