Wolf Group – Projekt: Debitoorse võla haldus Power BI lahenduse baasil

OIXIO Digital

Lähteülesanne: Luua parem ülevaade Wolf Groupi likviidsusest ettevõtete lõikes

Tulemus: Oixio Digital PowerBI meeskond lõi Wolf Groupile lahenduse, mis annab ülevaate ettevõtete likviidsusnäitajatest kuni arve täpsuseni. Andmeid uuendatakse automaatselt kord tunnis ning võrreldakse vastu sihtnäitajaid. See annab nii grupi kui ettevõtete tasandil võimaluse juhtida likviidsust ja kiirelt reageerida muutustele. 

Võta ühendust Oixio Digital professionaalse tiimiga, et saaksime ka sinu ettevõtte arengule kaasa aidata.