Viru Keemia Grupp – Projekt: ERP hanget ettevalmistav protsessianalüüs koos ärinõuete kirjeldamisega

OIXIO Digital

Lähteülesanne: Projekti peamine eesmärk oli koondada VKG kontserni ja sellesse kuuluvate ettevõtete ning ettevõtete siseste huvigruppide ärilised nõuded uuele majandustarkvarale. Projekti tulemit sooviti kasutada ERP hanke ettevalmistamiseks. Lisaks oli vajadus ühtlustada ja standardiseerida protsessid, mis on kasutusel kõikides kontserni kuuluvates ettevõtetes ning senisest paremini integreerida põlevkivi kaevandamise ja ümbertöötlemisega seotud protsessid ühtseks väärtusahelaks.

Tulem: Analüüsi tulemusena valminud lõppraport sisaldas VKG kontserni ettevõtete peamiste äriprotsesside kirjeldusi, protsessides osalevate rollide vastutuse jagunemist ning peamiseid ärinõudeid, mida on vaja arvestada uue majandustarkvara hankimisel.