Millised töövõidud tõi endaga kaasa tööstuse ja tootmise digitaliseerimine Opcenter APS-i abil AS Standardi hotellimööbli suunal?

OIXIO Digital

Tootmise planeerimisel on oluline täppisplaneerida ja pidevalt jälgida, et tehtaks õiget asja, õigel ajal ja õiges järjestuses. Opcenter APS on tootmisplaneerimise tarkvara, mis täpselt just seda võimaldab. Tööstuse digitaliseerimine on suur väljakutse nii seeriatootmise kui projektitootmise alal.

Standard AS kogemus hotellimööbli tööstusliini digitaliseerimisel näitab, et tootmise digitaliseerimine Opcenter APS-i abil aitab kasvatada tarnekindlust, hõlbustada tootmise planeerija, tootmisjuhi ja meistrite igapäevatööd ning optimeerida tootmisprotsessi tervikuna. 

Standard on üks Eesti vanimaid tootmisettevõtteid, mis täna on keskendunud büroo-, hotelli- ja kruiisilaevade mööbli tootmisele. Ettevõttel on ette näidata juba enam kui 78 aastat kogemust mööblitööstuse vallas. Standardil on kokku 3 tehast, kus töötab ligi 200 inimest, neist valdav osa tootmises. Ettevõte ekspordib oma tooteid enam kui 30 riiki. 

Kui büroomööblit valmistatakse Standardis ka seeriatootmisena, siis hotellimööbli tootmine, mida tehakse suurte ja mainekate hotellikettide tellimusel, käib täislahendusena ja vaid projektipõhiselt. 

Hotellimööbli tarneajad on alati tellija poolt kindlaks määratud. See tähendab, et kui hotellid projektimööblit tellivad, siis müüvad nad samal ajal enamasti ka juba uue mööbliga sisustatud tube, mis tähendab, et mööbli valmimist ei saa edasi lükata. 

Tööstuse digitaliseerimine on vältimatu samm?

Kristiin Bauer, Standardi endine tootmiste planeerimisjuht, kirjeldab digitaliseerimise vajadust läbi selle, et pikka aega toimus Standardi tootmise planeerimine hotellimööbli liinil käsitsi ja palju infot oli tootmisjuhi peas.

Tootmisplaan oli küll mingil kujul olemas, kuid reaalsus oli see, et tellimuste valmimisega oldi pidevalt hädas. Lisaks ei kajastunud Excelis olevas tootmisplaanis muudatused. Seega ei olnud head ülevaadet, mis parasjagu tootmises toimub. 

Tööstuse digitaliseerimine on tänapäeval vajalik igal sammul, sealhulgas ka planeerimisprotsessis. Nii saabus ühel päeval tõdemus, et planeerimine sellisel kujul ei tööta. See oli ka peamine põhjus, miks hakati otsima efektiivset planeerimistarkvara. 

Hannalis Mägi, kes töötab Standardis hotellimööbli tootmise planeerijana, toob välja, et automatiseeritud tootmisplaneerimistarkvara juurutamine oli vältimatu samm, et tööprotsesse automatiseerida ja kiirendada. 

„Vajasime reaalajas ülevaadet tootmisest, et teaksime, kus üks või teine detail asub, mis seis meil tootmises täna on ning mis seis on kolme kuu pärast. Uue tarkvara juurutus oli vajalik selleks, et saaksime ette näha võimalikke pudelikaelu ja neid ennetada, mitte tegeleda pidevalt tulekahjude kustutamisega,“ sõnab Mägi

Otsus hotellimööbli tootmisliinil tootmisplaneerimistarkvara soetada sündis 2017. aastal. Tarkvara reaalse kasutuselevõtuni jõuti aastaid hiljem, 2021. aasta teises pooles, mil järele jõudis ka ERP lahendus, millega andmed ühildati. 

Digitaliseerimine tootmisplaneerimistarkvara Opcenter APS-iga 

Pärast põhimõttelist otsust tootmistarkvara soetamiseks kaaluti Kristiin Baueri sõnul tootmise planeerimiseks mitmeid lahendusi.

Lõpuks jäi sõelal Opcenter APS, mis tundus Standardi vajadustele kõige paremini vastav. „Üks oluline tegur oli meie jaoks näiteks ümberplaneerimine. Kui teised süsteemid olid sellised, kus tootmisgraafiku ümbertegemine tähendas seda, et tarkvara pidi töötama öö läbi, siis Opcenter suutis tellimused ümber järjestada kõigest minutitega,“ ütleb Bauer

Hannalis Mägi lisab siia juurde, et paljud tootmisplaneerimistarkvarad on mõeldud liinitootmisele, kus tooteid toodetakse lattu ette. Standardi hotellimööbli liin on aga täielikult projektipõhine, kus iga projekt ja toode on erinev ja kordumatu. „Opcenter APS-i kasuks rääkis see, et lahendus suudab hakkama saada ka projektipõhise tootmise haldamisega,“ rõhutab Mägi

Andri Jõgi Oixio Digitalist toob välja, et Opcenter APS-i puhul on tegemist tootmise täppisplaneerimise tarkvaraga, õigemini täppisplaneerimise tooteperekonnaga.

Kui sageli on ka Eesti tööstusettevõtetes veel jätkuvalt tootmisplaanide koostamisel kasutusel vana hea Excel, siis Opcenter APS-i võib võrrelda Exceli edasiarenenud versiooniga, mis loob ise tootmisplaani ja järjestab tootmistellimusi.

Lahendus on täielikult seadistatav kliendi soovidele vastavalt, mis on just täpselt see, mida projektitootmise juures on vaja. 

Opcenter APS-i lahenduse juurutamist Standardis alustati vajaduste kaardistamisest. Tarkvara juurutamise kaudu on nüüdseks saadud ülevaade, millised projektid millal valmis saavad, kas olemasolevad ressursid on piisavad ning kas vaja on kaasata allhanget. 

Kogu protsess on olnud töömahukas ja võtnud omajagu aega. Ära on jõutud lahendada tootmise ressurssidega seotud küsimused tootmisahela alguses ja kümnest liinist on optimeeritud kolm.  

Tänaseks on jõutud sinnamaale, et süsteem annab ise vastavalt ajanormidele tootmisajad kätte. Konstruktorid joonestavad tooted valmis ja sealt edasi koostab süsteem tootmise spetsifikatsiooni, mis liigub ERPi ja sealt omakorda Opcenter APS tootmisplaneerimistarkvarassse.  

Tulevikus on plaanis kogu tootmisplaan täies ulatuses digitaliseerida. Hetkel tegeletaksegi peamiselt ERPi ja Opcenter APS-i ühildamisega, et andmevahetus veel automaatsemaks muuta.  

Samuti on Hannalis Mägi sõnul hetkel käimas arendusprojekt, et Opcenter APS andmed ühendada Power BI-ga, et näha visuaalse graafiku peal, kui palju on maksimaalseid tunde ühe seadme peal ning palju tunde on vaja, et töö valmis saaks. 

Milliseid töövõite tõi kaasa uue tootmisplaneerimistarkvara kasutuselevõtt?

Hannalis Mägi kinnitusel on juba täna näha, et tänu Opcenter APS-i kasutuselevõtule on nii tema enda kui ka tootmisjuhi ning lõigumeistrite igapäevatöö läinud sujuvamaks.  

„Tänu Opcenter APS-ile on meil nüüd pidevalt silme ees, mis olukord meil hetkel on ja ka ettevaade tulevikuks,“ kinnitab Mägi. Kui varasemalt käisid paljud asjad kõhutunde pealt, siis nüüd tehakse otsuseid tegelikest andmetest lähtuvalt. „Näiteks saame analüüsida, kas mõni seade on alakoormatud ja ka seda, kas saame ressursse ümber suunata ning seeläbi tootmisprotsessi paremini optimeerida,“ lisab ta. 

Opcenter APS-i kasutuselevõtt on aidanud Standardis vähendada käsitöö hulka ja suurendanud tarnekindlust.  

Hannalis Mägi toob olulise muudatusena välja ka selle, et nüüd saab iga vastutav töötaja ise tootmisplaani kätte ja seda pole vaja eraldi küsida. „Selleks on olemas Opcenter APSiga ühendatud veebileht, kust saab ise valida kindla ajaperioodi ja sealt vaadata tootmisplaani,“ kirjeldab Mägi

Kristiin Baueri sõnul oli tootmises töötavatel inimestel esmalt veidi keeruline harjuda sellega, et kui varasemalt kasutasid nad töö planeerimiseks vaid omaenda pead, siis nüüd ütleb programm ette, millal ja mida nad tootma peavad.

Ettevõtetes, kes samasugust juurutust ette võtta plaanivad, soovitab Bauer määrata eraldi inimese, kes juurutamisega tegeleb, sest muudatuste juhtimine võtab omajagu aega.  

Andri Jõgi Oixio Digitalist kordab sama mõtet. „Tootmisplaneerimistarkvara juurutamine eeldab kliendi poolt aktiivset panustamist terve aasta jooksul. Uut lahendust ei ole võimalik kasutusele võtta nii, et tarkvara soetatakse ära ja eeldatakse, et see kohe töötab. Kliendil tuleb panustada ressurssi ja juurutamine peab olema prioriteet. Oluline on sisuliselt kaasa mõelda,“ rõhutab Jõgi

Ka Hannalis Mägi toob välja, et inimeste harjumuste muutmine ei käi kiirelt. Umbes poole aastaga on siiski võimalik juba tootmise poole pealt muutusi näha, kinnitab ta. 

Tootmise digitaliseerimine Opcenter APS abil 

Opcenter APS on tootmisplaneerimise tarkvara, mis on spetsialiseerunud tootmistellimuste ja tootmistellimuste operatsioonide järjestamisele. Tarkvara väljundiks on optimaalne tootmisplaan. 

Kui taktikalise planeerimisega saavad enamus ettevõtteid hästi hakkama, siis tootmise digitaliseerimine sealhulgas operatiivne planeerimine ja tellimuste järjestamine on enamasti suur peavalu nii planeerija kui ka tootmise jaoks. 

Opcenter APS erinevad funktsioonid on lihtsasti liidestatavad olemasolevate süsteemidega. Neid saab siduda majandustarkvaraga, raamatupidamisega, prognoosiks kasutatava tarkvaraga, Exceli tabelitega, ja MES süsteemidega.

Tegemist on tooteperekonnaga, kus on palju erinevaid funktsioone ja hinnatasemeid, millest iga ettevõte saab endale leida sobiva

Kristiin Bauer, kes täna tegeleb Standardis süsiniku jalajälje vähendamisega, toob välja, et „Opcenter APS sobib tööstusettevõtetele, kus on suur maht, palju detaile ja palju tellimusi.“ Lahendus on sobiv nii projektitootmiseks kui ka seeriatootmiseks. Kõige rohkem võidavad sellest lahendusest aga suurettevõtted nagu Standard, kellel tootmismahud on tõepoolest suured. 

Hannalis Mägi lisab siia juurde, et kuna seeriatootmise jaoks on lihtsam programme leida, siis eelkõige soovitab ta Opcenter APS-i neile, kellel on palju projektipõhist tootmist. 

Mägi toob näite, et näiteks Standardi puhul peab tarkvara võimaldama paralleelselt toota nii diivaneid, tugitoole kui ka voodipeatseid. Suur väärtus on tema hinnangul veel see, et Opcenter APS-i on tulevikus võimalik kasutusele võtta ka teistel Standardi tootmisliinidel. 

Andri Jõgi kinnitusel sobib Opcenter APS nii standardsele tootmisele kui eritellimusprojektidele. Pigem on see mõeldud diskreetse tootmisega tegelevatele tööstusettevõtetele.  

Haara tööstuse digitaliseerimine oma kätesse! Telli demoesitlus või võta meiega ühendust, et Opcenter APS-i võimalustest lähemalt kuulda. 

Võta ühendust ja küsi lisa

Indrek Sabul

Linkedin

Juhtiv ärikonsultant