Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) – Projekt: Tarneoperatiivi ja laoseisu lahendus Power BI lahenduse baasil

OIXIO Digital

Lähteülesanne 
Luua ühtne ülevaade RMK lepinguliste tarne kohustuste hetkeseisust ja laoseisust

Tulemus
Oixio Digital PowerBI meeskond lõi RMK-le lahenduse, mis automatiseerib andmete kogumise ja integreerib laoseisu lepingu tarneinfoga ühtseks. Lahendus annab ülevaate lepingute täitmise hetke- ja laoseisust.  Lisaks visualiseeriti laoseis kaardil, mis annab ülevaate toodangu asukohast.

Ühtset vaadet saavad kasutada ettevõttes kõik vajalikud funktsioonid müügist hankeosakonnani. 

Võta ühendust Oixio Digital professionaalse tiimiga, et saaksime ka teie ettevõtet aidata.