ladu-skännerlahendus-kaup

Kaupmees & KO AS skännerlahenduse edulugu

Lähteülesanne: Kaupade komplekteerimine ja saadetiste ettevalmistamine skännerlahendust kasutades. 

Eesmärk skännerlahenduse kasutusele võtmisel: 

  • vähendada müüdud toote komplekteerimiseks reaalselt kuluvat aega 
  • kiirendada tagasiside jõudmist süsteemi, parendada andmekvaliteeti 
  • vähendada saatedokumentide koostamiseks kuluvat aega 
  • vähendada komplekteerimisvigu 

Tulem: 5 kasutegurit

  1. Skännerlahenduse kasutusele võtmisega vähendati toote komplekteerimisele kuluvat aega kuni 30%.
  2. Komplekteerimise tagasiside ja laoseis peale komplekteerimist on koheselt süsteemis näha.
  3. Dokumentide sisestamine on automaatne ning sisestamisele enam aega ei kulu.
  4. Suureks eeliseks on ka uue inimese sisseelamise periood ettevõttesse – aeg vähenes kuni 80%.
  5. Uue lahendusega saab komplekteerimist teha ka kontori personal aidates seeläbi lahendada tellimuste piike.