Hyrles OÜ – Projekt: Industry 4.0 Digitaalse Transformatsiooni programm koostöös IKT klastriga

OIXIO Digital

Lähteülesanne: EAS ja ITL (IKT klaster) ühisprojekt tööstuse digitaliseerimise pilootprojekt tootmisettevõttes Hyrles. Projekti eesmärk on luua Industry 4.0 põhimõtetele vastav reaalselt toimiv infotehnoloogiline keskkond tootmise digitaliseerimiseks.

Tulem: IKT klastri liikmete poolt moodustatud konsortsiumi poolt teostati Hyrleses digitaalse arengu analüüs ning töötati välja komplekslahendused ettevõtte põhiprotsesside digitaliseerimiseks. Projekti tulemusena moodustavad Hyrleses juba kasutusel olevad tarkvaralahendused koos uute, analüüsi käigus välja töötatud, lahendustega tervikliku digitaalse väärtusahela.

Välja töötatud lahendused katavad nii tootmise ettevalmistust, tootmise planeerimist, töö tagasiside andmist kui ka ressursside haldamist. Kõik lahendused integreeritakse olemasoleva majandustarkvaraga.