Eesti Raudtee BI lahendused

Eesti Raudtee – pidevas liikumises, ka digivaldkonnas

Power BI – ärianalüüsi ja finantsaruandluse lahendused Eesti Raudtees

150-aastase ajalooga AS Eesti Raudtee tagab raudteetaristu sujuva opereerimise, majandamise ja hoolduse ning efektiivse liikluskorralduse. Lisaks vastutab ettevõte raudteetaristu toimimise ja arendamise eest ning on partneriks naaberriikide raudteedele. Ohutu ja tõrgeteta raudteeliikluse tagamiseks toimub raudteel töö 24/7.
Tipptasemel tarkvaralahendus on tänapäeval sujuva raudteeliikluse toimimise üks nurgakivi ja sellepärast on investeeringud digivaldkonda Eesti Raudtees viimastel aastatel olnud tähelepanu keskmes.

OIXIO Digitaliga on Eesti Raudtee tihedat koostööd teinud alates 2020ndast aastast. Selle aja jooksul on raudtee-ettevõtte ärianalüütikas ja aruandluse haldamises toimunud väga suur digihüpe. Liigutud on sõna otseses mõttes Exceli tabelitest ja aegunud tehnoloogiatest tänapäevase BI-platvormi kasutamisele, tänu millele on ärianalüüsi teostamine lihtsam, kiirem ja ülevaatlikum ning aruannete koostamine on maksimaalselt automatiseeritud.

Parem ülevaade ettevõtte toimimisest

Eesti Raudtee kaasajastas OIXIO Digitali abiga oma finantsaruandluse ja ärianalüüsi lahendust ning see samm on toonud kaasa positiivseid muutusi ettevõtte aruandluse koostamises ja läbipaistvuses. Eesti Raudtee eelarve- ja ärianalüüsi osakonna juhataja Margit Tamm kiidab OIXIO Digitaliga koostöös tehtud arendusprotsessi, milles mõlemad osapooled olid väga aktiivsed, motiveeritud ja koostööle orienteeritud. Ta sõnab, et kogu teekond on olnud Eesti Raudtee jaoks suur digitaalne samm edasi ning see on kindlasti hea näide sellest, kuidas pika ajalooga traditsiooniline ettevõte viib edukalt läbi digimuutuse.

“Uus lahendus on tõhusam, täpsem ja annab meile parema ülevaate ettevõtte finantsseisundist. See on aidanud meil parandada juhtimiskvaliteeti ja teha teadlikumaid otsuseid. Aruanded on automaatsed, kasutajal jääb valida vaid erinevate andmefiltrite vahel ning keskenduda juba andmete sisulisele analüüsile, mitte enam andmete otsimisele erinevatest allikatest, et lõpuks aruanne kokku panna.”

Margit Tamm
AS Eesti Raudtee
Eelarve -ja analüüsioskonna juhataja


Tänu uuele lahendusele on oluliselt vähenenud käsitsitöö, andmevead avastatakse nüüd kiiremini ning seetõttu on paranenud aruannete täpsus.

Lisaks finantsandmetele puudutab analüütika ettevõtte erinevaid valdkondi:

  • ohutusnäitajate analüüsi,
  • liikluse ja taristuga seotud teemasid,
  • lepingute täitmist jne.

Ülevaatliku, asjakohase ja täpse info olemasolu on hädavajalik õigete juhtimisotsuste tegemiseks ning moodsa aruandluse ja ärianalüüsi lahenduse kasutamine on tänapäeval selge konkurentsieelis.

Mida Eesti Raudtee uus lahendus hõlmas?

  • Kaasaegse Microsoft Power BI platvormil põhineva ärianalüütika lahenduse juurutamine. Ettevõte kasutas MS Power BI-d ka varem, kuid OIXIO Digitaliga kaasaajastati lahenduse tehnoloogiaid, disaini ja olemasolevaid aruandeid. Lisaks loodi koostöös kliendiga mitmeid uusi aruandeid, mis on muutnud Eesti Raudtees töökorraldust nii, et inimesed saavad keskenduda rohkem oma põhitööle ehk tulemuste analüüsile ja vastavate otsuste tegemisele.
  • Andmete koondamine ühte kohta. Andmed integreeriti erinevatest allikatest ning koondati need ühte kohta. Tänu sellele muutus ettevõttes teabe analüüsimine ja aruandlus palju lihtsamaks ja kiiremaks.
  • Aruandluse maksimaalne automatiseerimine. Aruandlus automatiseeriti maksimaalselt, mis tähendab, et ära jäävad korduvad aruannete koostamisega seotud tööülesanded. Aruandluse automatiseerimine vähendas ajamahukat käsitsitööd ning vabastas selle arvelt töötajate ajaressursse sisulisemateks tegevusteks.
  • Aruandlusportaali kasutuselevõtt. Ettevõtte võttis uue lahendusena kasutusele aruandlusportaali, mis on nn sisukorralahendus lõppkasutajale, et aruanded oleks lihtsasti leitavad ja kasutatavad ning töötajad saavad keskenduda oma põhitööle – andmete analüüsile.

Võta ühendust ja küsi lisa

I

Indrek Österman

Linkedin

Müügijuht, ärianalüütika, kliendisuhte juhtimise ning palga- ja personali lahendused