Digitaalse innovatsiooni programmi i-Ettevõte ärianalüüsi tööd Tapvei Estonia OÜ näitel

OIXIO Digital

Lähteülesanne:
Tapvei Estonia on kiirelt kasvav ekspordile suunatud ettevõte, mis on viimastel aastatel investeerinud tootmisvõimekuse kasvatamisse. Samas on ilmnenud mõningad kitsaskohad nende protsessides, mistõttu parimate võimaluste leidmiseks pöörduti Oixio Digitali poole digidiagnostika läbiviimiseks.

Tulemus:
Tapvei Estonia ootused olid suunatud käsitöö vähendamise vajaduse tuvastamisele ja tervikpildi saamisele ettevõte kitsaskohtadest.
i-Ettevõtte projekti käigus analüüsiti ettevõtte põhiprotsesse ja analüüsitulemustest lähtuvalt koostati Tapvei Estonia digitaalse arengu visioon ja tegevuskava selle saavutamiseks.