Võrguhaldusteenus

Võrguhaldusteenus tagab võrgu toimivuse, käideldavuse, turvalisuse ja arengu.

Meie võrguhaldus on proaktiivne. Pideva monitooringuga kõrvaldame probleemid, aga tegeleme ka ennetavate tegevustega, et edaspidi tõrkeid ei esineks.

 • Valmisolek ja seire 24/7
 • Reageerimisaeg 30 minutit
 • Otsekontakt tipp-spetsialistiga
 • Logihaldus ja turvaseire (SOC)

Kasu ettevõttele:

 • Kindlustunne ennetav haldus tagab võrgu töö- ja tulevikukindluse.
 • Kokkuhoid – partner hoiab kokku majasisest ressurssi, aega ja raha.

Võtame vastutuse võrgu toimimise eest:

 • Oleme ISO 9001 ja 27001 sertifitseeritud ettevõte.
 • Meie spetsialistidel on võrgutehnoloogiate kõrgemad sertifikaadid (FortinetExtreme NetworksCiscoArubaJuniper jt)
 • OIXIO on kõrgeima soovitusindeksiga IT-ettevõte Eestis. Allikas: Recommy.com

Kellele?

OIXIO pakub ühe oma põhitegevusalana terviklikku IT-haldusteenust ja kasutajatuge igas suuruses era- ja avalikusektori ettevõtetele. Sageli just suurematel ettevõtetel on igapäevane IT-haldus ja kasutajatugi üsna hästi korraldatud, küll aga võib tekkida vajadus leida abikäsi ja tarku päid mõne spetsiifilisema taristuosa haldamiseks – näiteks võrgutaristu. Võrguhaldusteenus eraldi võetuna ongi eelkõige suunatud keskmisest suurematele klientidele, kus OIXIO ülesanne on tagada läbi proaktiivsete haldustegevuste toimiv, turvaline ja tulevikukindel võrk.

Miks?

Kui üks alljärgnevatest väidetest käib sinu kohta, siis on võrguhaldusteenus tõenäoliselt midagi, millest võib sulle abi olla:

 1. Võrgutaristu on kasvanud läbi aastate tõeliseks monstrumiks ja enam ei käi jõud üle.
 2. Võrgutaristu haldamiseks ei leia tööjõuturult kompetentseid inimesi.
 3. Igapäevase võrguhaldusega saame hakkama, aga keerukamate muudatuste teostamine ja kaugemale ulatuv arenguvisoon on puudu.
 4. Igapäevase võrguhaldusega saame hakkama, aga meil puudub ressurss tagamaks ööpäevaringset seiret ja valmisolekut öisel ajal intsidentide lahendamiseks.

Soovid pakkumist või konsultatsiooni?
Võta meiega ühendust:

Taavi Nagel

Linkedin

Võrgu ärisuuna projektijuht

Erki Markus

Linkedin

Küberturbe ärisuuna projektijuht

Berta Kullerkupp

Linkedin

Võrgu ärisuuna projektijuht

Mida sisaldab võrguhaldusteenus?

Võrguhaldusteenuse eesmärk on tagada läbi proaktiivsete haldustoimingute võrgu heal tasemel käideldavus, turvalisus ja pidev parendus ning arenguplaan.

 • Valmisolek reageerida kriitilistele intsidentidele 30 min jooksul.
  Potentsiaalsetele intsidentidele on kiirelt reageeritud ja võimalik äriteenuste mittetoimimise aeg on viidud miinimumi.
 • Mehitatud valvemeeskond, kes on valmis reageerima intsidentidele ööpäevaringselt.
  Potentsiaalsetele intsidentidele on reageeritud ka väljaspool normaaltööaega ja võimalik äriteenuste mittetoimimise aeg on viidud miinimumi.
 • Võrguseadmete ja võrguliikluse seire.
  Kõrvalekalded võrguseadmete töös ja anomaaliad võrguliikluses on tuvastatud ning neile on operatiivselt reageeritud.
 • Võrgutaristu turvaseire ja logide talletus ning ohuteadmuse rakendamine.
  Võrgutaristu logid ja sündmused on talletatud, toimub logide analüüs ning anomaaliad ja turvaintsidendid on tuvastatud ning neile on operatiivselt reageeritud.
 • Võrguseadmete konfiguratsioonide varundamine ja versioonide haldus.
  Võrguseadistuste taastamiseks kuluv aeg on viidud miinimumini.
 • Proaktiivsed haldustegevused.
  • Võrguseadmete tarkvarauuendustel hoitakse silma peal, tehakse ettepanekuid uuendamiseks.
  • Seadmete elutsüklil hoitakse silm peal, tehakse ettepanekuid uuendamiseks.
  • Võrguseadistused vaadatakse üle ja tehakse soovitusi optimeerimiseks/parendamiseks/turvalisuse tõstmiseks (security hardening).
  • Võruseires esinevate vigade, koormusnäitajate ja logide analüüs ning nende pinnalt ettepanekute tegemine.
  • Korralised kohtumised ja kuu kokkuvõtete tegemine.
  • Võrgu arenguplaani loomine ja parendus/arendustegevuste juhtimine.
 • Dokumentatsiooni loomine ja ajakohasena hoidmine.
  Võrgutaristu dokumentatsioon on terviklik ja alati ajakohane (inventariloend, võrkude loend, võrgujoonised jms).
 • Kõik muud vajadused võrguhalduse kontekstis.
  Oleme paindlikud ja tuleme toime ka kõige keerukamate võrkude haldamisega.

Pakutavad teenusmudelid

 1. Seire ja valmisolek reageerimiseks
 2. Seire ja valmisolek reageerimiseks + x arv töötunde
 3. Seire ja valmisolek reageerimiseks + haldusteenus fikseeritud kuutasuga
 4. Eelnevatele teenusmudelitele on võimalik juurde lisada võrgutaristu logide ja sündmuste talletus ning turvaintsidentide tuvastus (turvaseire teenusena).

Meie kogemused

Mõned võrguhaldusteenuse kliendid, kes on usaldanud oma asutuse võrgu meie inseneride hoole alla:

 • Transpordiamet
 • Tallinna Linnatransport
 • TTÜ Üliõpilasküla
 • Eesti Interneti Sihtasutus
 • Eesti Rahvusringhääling

Tahad meie oskuste ja teenuse kvaliteedi kohta mõne meie kliendi käest järele pärida? Ole lahke, anna meile sellest teada ja organiseerime kontakti.

Miks valida halduspartneriks OIXIO?

 • Meil on aastakümnete pikkune kogemus mastaapsete võrkude haldamisel, projekteerimisel, juurutamisel ja auditeerimisel.
 • Me pakume otsekontakti tipp-spetsialistiga (puudub I-taseme kasutajatugi).
 • Meie võrguinsenerid on kompetentsed ja omavad sadu erinevate tootjate võrgutehnoloogiate kõrgemaid sertifikaate, näiteks: Fortinet, Extreme Networks, Cisco, Aruba, Juniper jt tuntumad tootjad.   
 • Küberturvalisus on kõige keskmes, mida me teeme, seega pöörame tavapärasest suuremat rõhku just küberturbele.
 • Me oleme ISO 9001 ja 27001 sertifitseeritud ettevõte.
 • OIXIO on kõrgeima soovitusindeksiga IT-ettevõte Eestis. Allikas: Recommy.com

Võrguhaldusteenus vs palgal olev inimene?
Millised argumendid räägivad sisseostetava teenuse kasuks?

 • Teenus on alati olemas, ei jää haigeks, ei küsi vabu päevi, ei vaheta töökohta.
 • Teenuse taga ei ole üks inomene, vaid terve meeskond, tagatud on inimeste asendus.
 • Teenuse meeskond on koolitatud ja sertifitseeritud ning omatakse laiapõhjalisi kogemusi, mis pärinevad erinevate klientide taristute haldamisel.