Tallinna Sadama võrgulahenduse kogemuslugu

Eellugu 

AS Tallinna Sadam on Eesti suurim kauba- ja reisisadamate kompleks, mis etendab olulist rolli Eesti transpordisüsteemis ja majanduses tervikuna. Ettevõtte strateegiliseks eesmärgiks on Eesti kui mereriigi konkurentsivõime arendamine. 

Tallinna Sadama tegevused jagunevad järgmiste valdkondade vahel: reisijad, kaup, laevandus ja kinnisvara. Nende sadamad on: Tallinna Vanasadam, Vanasadama Jahisadam, Muuga sadam, Paldiski Lõunasadam ja Saaremaa Sadam.  

Tallinna Sadama visioon on saada Läänemere uuendusmeelseimaks sadamaks, luues klientide jaoks jätkusuutliku keskkonna ja arenguvõimalused. Uuendusmeelsust toetavad kindlasti ka targad IT-lahendused, mida Tallinna Sadam ja OIXIO on koostöös teinud juba 1994 aastast. Rääkisime vedi pikemalt IT-arengust Reimo Salumetsaga, kes vastutab kogu Tallinna Sadama IT-infrastruktuuri eest.  

Protsess  

Reimo Salumets töötab Tallinna Sadamas juba 1997 aastast. Tänaseks on  tema kanda nii arhitektuuri välja mõtlemine, süsteemiadministraatorite grupi juhtimine kui üldine vastutus kogu IT-taristu toimimise eest. Tallinna Sadamas on muuhulgas mitmeid Extreme Networks’i tehnoloogilisi lahendusi, näiteks lokaalne võrk kõikides sadamates ja ka tütarettevõtte TS Laevad parvlaevadel.  Reimo Salumets: “2011 aastal oli mul vaja ehitada uus tuumvõrk ja siis sai langetatud otsus minna Extreme Networksi toodete peale. Extreme Networks lahendus võimaldas mul tõsta töökindlust ja kümnekordistada tuumvõrgu läbilaset. IT-maailm teeb oma elukaare enam-vähem 5 aastaga, aga 2011 aastal ostetud võrgulülitid – ma pole neid veel välja lülitanud, ehitasin uue tuumvõrgu kõrvale, töötavad siiani ja see võimaldab mul sujuvat üleminekut.”  

Reimo Salumets: “Koostöös OIXIO-ga valisime uue tuumvõrgu jaoks kaasaegsema Extreme Networks Fabric tehnoloogia, mis vastab Shortest Path Bridge IEEE802.1aq standardile. Valikul alati on eelistatud need lahendused mis toetavad avatud standardeid. ” 

“Uue tuumvõrgu läbilaske suurust on suhteliselt raske hinnata, seadmete vahelised lingid on 10 korda kiiremad, kui eelmises lahenduses, kuid kuna on kasutatud full mesh ühendusi, siis tuuma läbilaske võimsuse tõus on märkimisväärselt suurem kui 10 korda. Siinkohal võib tekkida küsimus kas seda reaalselt täna kohe vaja on? Aus vastus on, et hetkel ei ole, aga tuumvõrku ei ehitata viieks aastaks, pigem kümneks. Infomaht kasvab kiiresti ja tuumvõrku kasutatakse ka videovoogude edastamisel.  Ühelt poolt kasvab videokaamerate hulk ja teiselt poolt kasutatavate kaamerate pildi resolutsioon,  mis kokku nõuab tuumvõrgult suuremat jõudlust. Samuti toimub WiFi areng, mille kiirused pidevalt kasvavad. Juba räägitakse WiFi-7st, mis sihib neljakordset kiiruse kasvu. Kõikide võrku ühendatavate seadmete kiirused kasvavad samuti. Tänapäeval on 10 Gbps juba tavaline ühenduse kiirus serverite, salvestus- ja varundusseadmete puhul 40 Gbps hakkab muutuma tavaliseks ja kiirused aina kasvavad,” lisas Salumets.  

“Rääkides valitud tootjast, Extreme Networksist, siis olen igati rahul toodete kvaliteediga. Tavapärast hooldust on küll tehtud ja mõningaid intsidente meil on võrgus olnud, aga need ei ole kunagi nendest seadmetest põhjustatud. Ükskord läks serveriruumi konditsioneer katki  ja temperatuur tõusis 80°C  peale, siis need seadmed keeldusid lõpuks töötamast,“ meenutab Salumets. Küsimusele, miks just see tehnoloogia, vastas Salumets nii: „Alati võib ka muud valida, aga  peab ka silmas pidama, mis on lahenduse omadused ja mis hinnaga sa need omadused saad. Eesti turul oli ta ikkagi parim valik ja vähemoluline polnud ka tollase Võrguvara ehk OIXIO eelkäija spetsialistide tase ja tugiteenused. Kindlustunne, et kui oma tarkusest puudu jääb  ja sa pöördud müüja poole, siis ta pole lihtsalt kasti müüja vaid annab ka sulle tuge  – see kindlus oli olemas. Selles mõttes on koostöö toiminud ja seetõttu võrguga mingeid suuri probleeme pole olnud, aga kui meil tarkusest puudu jääb, siis me pöördume OIXIO poole ja oleme alati  abi saanud.“ Tallinna Sadama jaoks on oluline, et kõik võrguseadmed oleks sarnased ja haldus oleks samuti ühesugune. 

Edasised plaanid 

Uue tuumvõrgu ehitas Tallinna Sadam Extreme Fabricu tehnoloogia baasil ja hetkel toovad nad ka selle tehnoloogia abil ühendused vanast võrgust üle. „Vaadetes Fabricu tehnoloogiat oli kindlustunne, et me võime seda Extreme Networks lahendust usaldada ja tuumvõrgu selle baasil ehitada. Võrreldes varasemate tehnoloogiatega, teeb see elu palju lihtsamaks. Lihtsamaks eelkõige just tuumvõrgu baasil seadistamisega. Extreme Networks Fabric lahendus omab äärmiselt kõrget automatiseerimise taset, mis tunduvalt vähendab võrgu halduseks ja laiendamiseks vajavat administreerimise ressurssi. “Saame suurepäraselt hakkama kahe inimesega. Piisaks ka ühest, aga vahel on ju vaja puhata,“ muigab Salumets. Järgmises etapis plaanib Tallinna Sadam kõiki Fabricu omadusi ära kasutada. „Turvalisuse teema on väga oluline ja ma ei näe, et see maailm kuidagi ideaalsemaks muutuks, pigem need ohud suurenevad kogu aeg. Kuidas luua võrgule turvaline ligipääs on kindlasti selle aasta põhifookus. Esialgu on plaanis ära testida Extreme NAC lahendus. Kui seal meie jaoks kõik toimib, siis ma arvan, et jätkame sellega“, lisab Salumets. 

Kokkuvõtteks 

Tallinna Sadam tahab, et lisaks üleüldisele innovatsioonile oleks ka nende IT järjest keskkonnasäästlikum ja toetaks rohelist maailmavaadet. Samuti tunnistab Salumets, et IT-lahendused peavad töötama kogu aeg, sest kui 15 aastat tagasi ei erutunud keegi, kui midagi 5 minutit ei töötanud, siis täna tekib kiirelt paanika.  „Sul peab olema võrk, käideldavus, kõik dubleeritud jne, sest tänases maailmas on elementaarne, et mingeid pisikatkestusi ei toimu.  IT-infra ülesehitus on võrreldes varasemaga kordades keerukam ning inimesed, kes on end tehnoloogiaga kurssi viinud, ettevõttele väärtuslik vara. Heade inimeste leidmine on täna tegelikult keerulisem, kui mõni tehnoloogia,“ lõpetab Salumets.