Riigihanked läksid keskkonnahoidlikuks: mida see tähendab ja kes suudab neid tingimusi täita?

Reimo Saal

Klientseadmete projektijuht

Juba paar aastat on riigihangetes avaliku sektori ja võrgustiku sektori hankijatele muutunud kohustuslikuks keskkonnahoidlikud tegevused. See tähendab, et ettevõtted, kes kandideerivad, peavad vastama kindlatele keskkonnahoiu tingimustele. IT-seadmete valdkonnas vastavad nii OIXIO kui Dell nendele nõuetele. Lisaks riigile saavad muidugi samasuguse keskkonnasõbraliku toote ka kõik teised kliendid, kes OIXIOst ostavad.

Keskkonnahoidlike kriteeriumite kasutamine muutus 2022. aastal kohustuslikuks neljas tooterühmas: mööbel, puhastustooted ja -teenused, kontori IT-seadmed ning koopia- ja joonestuspaber, mida reguleerib Keskkonnaministri määrus nr 35.

Mida tähendavad keskkonnahoidlikud riigihanked?

Keskkonnahoidlik riigihange on selline menetlus, mille abil riigiasutused hangivad kaupu, teenuseid ja ehitustöid, millel on nende olelusringi jooksul tunduvalt väiksem negatiivne keskkonnamõju. 

Keskkonnahoidliku riigihanke eesmärk ongi vähendada riigi keskkonnamõju ja aidata kaasa säästvale arengule. Sellel on kolm selget eelist:

  • väheneb keskkonnamõju
  • suurenenud säästlikkus
  • tegevustel on ühiskonna jaoks parem maine.

Keskkonnasäästliku riigihanke kriteeriumid võivad olla seotud nii toodete kui teenustega, nii tootmise, kasutamise kui kasutusest kõrvaldamise keskkonnamõjuga. 

Näiteks võib riigiasutus nõuda, et hangitavad tooted oleksid energiatõhusad, taaskasutatavad või valmistatud taastuvatest materjalidest.

Kuidas neid tingimusi täita?

IT-firma OIXIO ja tehnoloogiaettevõte Dell vastavad keskkonnahoiu kriteeriumitele, mis on olulised riigihangete kontekstis, kuna mõlemad on keskkonnahoiuga tegelenud niigi ning see pole nõudnud suurt äri ümberkujundamist või teenuste muutmist. Keskkonnasääst ja taaskasutus on võimalik nii Delli tooteid ostes kui ka OIXIO teenuseid kasutades. 

OIXIO ja Dell vastavad riigihangete keskkonnakriteeriumitele

Põhilised kriteeriumid, millega vastavad OIXIO ja Dell keskkonnahoidliku riigihanke tingimustele, on järgmised.

Kaheaastane garantii. OIXIO toetab seadmete taaskasutuse põhimõtet ja pakub seadmetele vähemalt kaheaastast garantiid​​, aga näiteks lauaarvutitel ja sülearvutitel on garantii kolm aastat. See vastabki riigihangete nõuetele, mis küsivad vähemalt kaheaastast garantiid​​ ning tagab seadmete vastupidavuse ja pikema eluea. Iga uue asja tootmine nõuab energiat, tööd ja materjale, seega mõistlikum on juba valmis tehtud asju kauem kasutada ja selleks peavad need olema vastupidavad. OIXIO valikust just selliseid IT-tooteid leiabki.

Korduskasutus ja ringlussevõtt. OIXIO on seotud tootjavastutusorganisatsiooniga (TVO), mis kogub pakendijäätmeid ja aitab vähendada keskkonnajälge​​. See vastab samuti nõudele pakkuda korduskasutuse ja ringlussevõtu teenust​​. Kord juba kasutusest võetud seadmed ja materjalid lähevad sorteerimisele, neist eraldatakse väärtuslik ja taaskasutust lubav osa ning suunatakse uuesti tootmisse.

Keskkonnasäästlikud eesmärgid. OIXIO on seadnud eesmärgiks pakkuda taaskasutatud materjalidest tehtud pakendeid ja tooteid. Tootevalikus on selliseid aina enam.

Dell plaanib saada kliimaneutraalseks

Tehnoloogiaettevõte Dell, mille ametlikuks hooldus- ja müügipartneriks on OIXIO, kasutab lauaarvutites, sülearvutites, tööjaamades ja monitorides väga palju taaskasutatud plastikut ning teisi materjale​​, mis vastab riigihangete nõuetele soosida taaskasutatud materjalide kasutamist.

Samuti on Dell teinud olulisi edusamme seadmete süsinikujälje vähendamisel, mis on oluline samm ka energiatõhususe suunas​​. See vastab ka riigihangete soovile vähendada toodete elutsükli jooksul tekkivat keskkonnamõju.

Kuid on veel üks oluline asi, mis just IT-seadmete puhul aitab palju kokku hoida. Nimelt kipuvad paljud tehnoloogiaseadmed olema üsna raskesti parandatavad, mis võib viia selleni, et remondi asemel visatakse vana asi ära ja ostetakse uus. Delli puhul see nii pole: näiteks selline ärisülearvuti nagu Dell Latitude 7440 vastab täiesti paljudele keskkonnahoiu kriteeriumitele, sealhulgas akude ja teiste komponentide lihtsa vahetatavuse ning varuosade kättesaadavusega​.

Riigihangetes nõutaksegi komponentide parandatavust ja varuosade kättesaadavust. Lisaks peab tootjal olema välja toodud ka juhised kuidas varuosasi vahetada.

2030. aastaks plaanib Dell näiteks kasutada üle 50% taaskasutatavaid materjale tootes ja 100% pakendis ringlussevõetud või taastuvaid materjale. Aastaks 2050 tahab Dell saada täielikult kliimaneutraalseks ehk nullheitega ettevõtteks.

Keskkonnahoiu kriteeriumites mainitakse samuti ära energiatõhusus. Dell loob energiatõhusaid tooteid ning osaleb mitmesugustes ökomärgistes nagu Energy Star, EPEAT, TCO, 80 Plus ja CELP. Koostööd tehakse ka Inteliga jätkusuutlike lahenduste leidmiseks kogu toote elutsükli jooksul.

Kokkuvõtteks võib öelda, et nii Dell kui ka OIXIO vastavad riigihanke dokumendis kirjeldatud peamistele keskkonnakriteeriumitele. Kui huvitab lähemalt, küsi meilt lisa!