Naised tehnoloogias: miks neid on nii vähe ja kuidas olukorda parandada?

Katrin Sillamets

Kontor ja kasutaja ärisuunajuht

Naised on järjepidevalt tehnoloogiasektorisse teed rajama hakanud, kuid endiselt on see valdkond, kus on ajalooliselt domineerinud mehed. Teekond soolise võrdõiguslikkuse suunas tehnoloogiamaastikul on käimas ja kuigi edusammud on märkimisväärsed, nagu avaldas Dell oma infograafikus, peegeldab statistika endiselt üsna olulist soolist lõhet. See on samasuguseks probleemiks ka Eestis.

Loe lõpuni ja leiad kuus soovitust, kuidas võiks seda lõhet kiiremini vähendada.

Dell Technologiesi esitatud infograafiku kohaselt hoiavad naised enda käes vaid 17-30 protsenti tehnoloogiale keskendunud rollidest maailma kaheksas suurimas tehnoloogiaettevõttes.

Ajalooliselt on aga naised tehnoloogiasse andnud päris olulisi panuseid.

Aastatel 1939-45 töötas näiteks üle 10 000 naise arvutusülesannete kallal, et murda natside kommunikatsioonis kasutatav kood Teises maailmasõjas. 1960. aastatel kõrvaldasid aga Aafrika ja Ameerika naismatemaatikud Katherine Johnson ja Dorothy Vaughan USA kosmoseagentuuris NASA nii soolisi kui rassilisi barjääre.

Siiski oli vaatamata positiivsetele arengutele võrdse esindatuse osas 2017. aasta seisuga reaalainete alal (nn STEM ehk Science, Technology, Engineering, Mathematics – teadus, tehnoloogia, inseneeria, matemaatika) naisi vaid 24% kogu STEM-tööjõust USA-s.

Ülemaailmselt kõigub naiste osakaal tehnoloogia vallas päris palju. Bulgaaria juhib seda edetabelit 30,3 protsendiga ning Jaapan on nimekirja lõpus 12,9%-ga.

Kuhu paigutub Eesti?

2022. aasta seisuga polnudki Eestis olukord nii halb, kirjutab ERR. Infotehnoloogia valdkonnas on naiste osakaal ligi 20 protsenti ja see kasvab, kuid näiteks Jõhvis avatud infotehnoloogia kooli kood/Jõhvi sisseastujatest oli mehi-naisi ligikaudu võrdselt, mis näitab samuti väga head tulevikutrendi.

Sooline lõhe aga saab alguse juba klassiruumist ning üsna varajasest east alates. Keskmiselt on USA-s olnud arvutiteaduse tundides keskkoolides lausa 81% õpilastest meessoost. Erinevus jätkub kõrghariduses, kus naised omandavad 36% bakalaureuse-, 33% magistri- ja 34% doktorikraadidest STEM-aladel. Ligi pooled naistest lahkuvad STEM-valdkonnast pärast pere loomist ja laste saamist.

Kuidas tehnoloogiavaldkonnas edu saavutada?

Soolise lõhe vähendamiseks tehnoloogias soovitab tehnoloogiafirma Dell lahendusi, mis aitaksid ebavõrdsust vähendada.

Teiste hulgas soovitatakse ettevõtetele rohkem pühendumist soolisele võrdõiguslikkusele tööjõu valikul, eelarvamuste leevendamist koolituste kaudu ning pakkudes paindlikke tööprogramme spetsiaalsete STEM-haridusprogrammidega tüdrukutele ja naistele.

Lisaks toovad tehnoloogiasektori naisjuhid esile kuus olulist sammu, mida naised võiks selles valdkonnas teha, et edukas olla:

  • Muuda oma väljakutsed võimalusteks: naisjuhid, nagu Mandy Dhaliwal ettevõttest Boomi, rõhutavad väljakutsete nägemist kui avatud uksi uuele tasemele tõusmiseks.
  • Tee tehnoloogiamaailmas pole alati sirge: avatud meelega ning muutustega kohanemisega või tehnoloogias kaugemale jõuda, avastades uusi ja ootamatuid võimalusi.
  • Väldi läbipõlemist: oma piiride teadvustamine ja tööelu tasakaalu säilitamine on hädavajalik, eriti suurt pinget nõudvates tehnoloogiavaldkonna ametites.
  • Otsi mentorit: eeskujude ja mentorite olemasolu võib olla elumuutev, sest tehnoloogiavaldkond areneb kiiresti ja eksperdid on need, kes aitavad uute suundumustega kursis olla. Nad pakuvad suuremat enesekindlust.
  • Ole iseenda eestkõneleja: enese kehtestamine on võtmetähtsusega sellisel konkurentsitihedal alal nagu tehnoloogia. Vanessa Bryan firmast Draper rõhutab vajadust astuda välja oma mugavustsoonist, et edasi liikuda, isegi kui see pole nii meeldiv ja lihtne, nagu oma senisel kohal püsimine.
  • Leia see, mis paneb silma särama: kirg oma töö vastu, mida rõhutavad nii Dhaliwal kui ka Marsha Osborn firmast Briggo, juhib rahulolu ja edu. Tee seda, mis sulle tõeliselt meeldib.

Need soovitused viitavad sellele, et positiivse mõtteviisi, mentorluse abiga ja tugevate toetussüsteemide toel võivad naised tehnoloogias palju kiiremini edasi liikuda.

Eesmärk ei ole mitte ainult protsendinumbreid suurendada, vaid saavutada võrdõiguslikkus ja naiste osalus tehnoloogia tuleviku kujundamisel.