Miks pole paljudes ettevõtetes tooteteabe haldamine edukas?

Mikk Maiste

digitaliseerimisekspert

Paljud ettevõtted, kellega ma iga päev kokku puutun, kasutavad PIM-süsteeme, kuid on ka neid, kes varundavad tooteteavet oma e-kaubandussüsteemis või muul samalaadsel viisil. Valitud lahendusest hoolimata haldavad vähesed tooteteavet nii tõhusalt, nagu tegelikult võiks.

Sellel, miks ettevõtted ei suuda oma tooteteavet tulemuslikult hallata, on kindlasti palju põhjuseid, kuid mulle endale on silma jäänud kaks peamist põhjust:

  • Kasutatav süsteem ei kata kõiki vajadusi, mistõttu osa andmeid asub või osa andmehaldusest toimub süsteemist väljaspool.
  • Andmehaldus süsteemis sisaldab liiga palju tegevusi ega ole optimaalne.

Tuleb tuttav ette? Siin on mõned põhitõed nõuandeks kõigile, kes soovivad teada, kuidas selliseid probleeme lahendada:

Süsteem on ainult üks osa lahendusest

PIM-süsteem või muu tehniline platvorm hangitakse sageli just tõhustamise eesmärgil, ent harva piisab vaid uue süsteemi kasutuselevõtust. See võib kõlada enesestmõistetavalt, kuid see kipub kergesti ununema.

Lisaks on vaja tagada, et hangitud süsteemi kasutatakse õigesti. Hästi toimiv lahendus toetub kolmele alustalale: nutikas süsteemitugi, tõhusad tööprotsessid ja süsteemi tundmine. Kõik kolm osa on ühtviisi tähtsad.

Hoidke oma teadmised ja protsessid ajakohased

Isegi kui teil alguses oli olemas ettekujutus süsteemi toimimisest ja selle haldamisest, ühtib tegelikkus harva täielikult meie ettekujutustega. Pealegi muutuvad eeldused pidevalt – aja edenedes arenevad nii kasutajate kui ka ettevõtte vajadused ja andmete iseloom muutub.

Sageli jääb tähelepanuta see, et ka protsesse ja teadmisi on vaja edasi arendada ning ajakohastada. Seega ei piisa tõhususkao vältimiseks mitte ainult süsteemi uuendamisest, vaid tuleb kohandada kogu protsessi ja hankida uusi teadmisi.

Kust siis alustada?

Minu esimene soovitus on korraks aeg maha võtta ja analüüsida, kui hästi teie praegune süsteem töötab. Tõhustamise abinõude pealt saab sageli kokku hoida palju aega ja jõudu.

PS. Kuidas on tooteteabe haldamine ja varundamine korraldatud teie ettevõttes? Ootan oma postituse kommentaaridesse teie lugusid selle kohta, mis probleeme olete teie kogenud ja kuidas teil on õnnestunud neid lahendada!

Võta ühendust ja küsi lisa

I

Indrek Österman

Linkedin

Müügijuht, ärianalüütika, kliendisuhte juhtimise ning palga- ja personali lahendused