Kuidas planeerida WiFi-t ja millised on 10 WiFi tapjat

WiFi-võrgu  planeerimine pole raketiteadus, kui tead, milleks ja kellele. Sul peavad olema eesmärk, eeldused, õiged töövahendid ja kogemus. Kui mõni neist on puudu, küsi abi, sest nii on kiirem ja odavam.

Eesmärk

Millisesse ruumi ja millistele kasutajatele on WiFi’t vaja? Tingimused on täiesti erinevad, kui planeerida kontorivõrku või WiFi peab levima laohoones. Sadama koteinerterminali ja kõrghoonete vahelist WiFi võrku tuleb planeerida täiesti erinevate parameetrite järgi.

Oluline on ka kasutajate arv ja profiil. Oma töötajad, külalised või andurid seavad võrgule erinevaid nõudmisi, samuti võrgu kaudu tarbitav andmehulk (e-mail/web, VoiP, video jne)

Eeldused

Planeerimiseks peab olema olemas maa-ala või ruumide plaan, mis annab esialgse selguse seal kasutatud materjalidest ja leiduvatest takistustest – seinad, riiulid, peeglid, puud-põõsad, pinnareljeef jne.

Töövahendid ja kaardistamine

Vahendeid on palju, aga olisim on, et need oleksid professionaalsed (Ekahau, NetSpot, SolarWinds jne). Oma telefoni või tahvliga tehtud mõõtmised pole usaldusväärsed ega tõesed. 
Kaardistamisel tuleb arvestada kasutustiheduse, seinte sumbuvuse, otsenähtavuse ja paljude muude teguritega. 

Olemasolev alusvõrk ja haldus

Hinnata tuleb olemasoleva alusvõrgu (LAN) vastavust (portide kiirused, dubleerimisvõimalused, switchide omavahelised uplingid jne). WiFi-võrgu teoreetilisele kiirusele seab piirangud nõrk alusvõrk, mis tihti jäetakse kahe silma vahele. LAN-võrk ei suuda pakkuda WiFi-tugijaamadele koralikku ühendust ega toidet. 
Tuleb paika panna ka WiFi kasutajate/külaliste autentimise portaali (Captive Portal) vajadus. Kontrollerisse integreeritud Captive Portal on piiratud võimalustega.
Ära tuleb hinnata ka võrgu halduse võimekus ja vajadus. Tänapäeval on valikuid 2 – kohapealne- või pilvehaldus, mis saab tegelikult omavahel ka kombineerida. Pilvehalduse kasuks räägivad AI ja Machine Learning‘u võimalused.

10 WiFi-signaali tapjat

1. Toonimata ja toonitud klaas
Toonimata klaasaken võtab signaalist maha 2 dB, toonitud metallraamiga klaas 6 dB.

2. Peeglid
Peegel on metallkihiga kaetud klaas, mis takistab tugevasti signaali levikut.

3. Vesi
Tundub üllatav, aga akvaarium takistab tugevasti signaali, samuti riiulites seisvad veepudelid.

4. Chicken wire
Krohvitud seintel on tihti sees metallvõrk, mis toimib “kaitseekraanina”.

5. BYOD
Iga inimene WiFi võrgu levialas kannab endaga kaasa rohkem, kui üht seadet, mis võrguressurssi tarbib. Taskus on telefon, käepeal nutikell,  sülearvutile lisaks võib olla kotis ka tahvelarvuti, rääkimata lisavidinatest (näiteks USB-seadmed), mis võrku otseselt ei tarbi, kuid segavad küll, sest ühendusi ikkagi loovad.

6. Koosolekuruumid
Ruum iseenesest ei tapa midagi, küll aga inimesed, sest neid koguneb sinna hulgi. Kõigil kaasas seadmed, mis eelmises punktis kirjeldatud.

7. Naabrite võrgud
Naabrite võrgud, eriti kui võrgud on halvast seadistatud, tapavad signaali ära küll.

8. Valed seadmed
Kodukasutusse mõeldud seadmed ei sobi kontorisse ja ärikasutusse. Neil on vaid 1 hea omadus – nad on odavad ja sellega asi lõppeb.

9. Kööginurgad
Valget elektroonikat täis kööginurgad jäetakse tihti tähelepanuta, aga need on täis metalli, segavaid ühendusi jne.

10. Inimene ise
Inimkehas on kuni 86% vett. Inimesed ise summutavad signaali vägagi oluliselt.
Kuna inimkeha veesisaldus aastatega langeb, siis soovitame palgata üle viiekümneseid inimesi (vee sisaldus alla 55%), sest see aitab WiFi võrgu pealt kokku hoida 😉

Enamlevinud vead planeerimisel

  • Tugijaamade mitteoptimaalne paigaldus 
  • Liiga vähe või liiga palju tugijaamu
  • Metallobjektide lähedus
  • Hoone asukoht (näiteks lennujaama lähedal)
  • Kanali võimsus liiga suur/väike (mõjutab roaming’ut)
  • Ei ole seadistatud roaming’u omadused (802.11k,v,r)
  • Kanaliplaan tegemata ja/või ei kasutata automaatikat
  • Toide valesti valitud – PoE, PoE+, PoE++
  • PassiivPoE on iga PoE, mis ei vasta standardile 802.3

Seadistus ja tulemuste mõõtmine

Seadistuste tegemine jätke professionaalidele! Valesti tehtud seadistus võib kokkuvõttes maksta kordades rohkem, kui esialgse WiFi-võrgu planeeritud hind. Näiteks võivad valestiseadistatud lisa AP-d tuua parendamise asemel kahju ja muuta võrgu veel kehvemaks.
Selleks, et midagi hinnata või muuta, peab olema selge pilt, mis seisus olakse. Mõõdistamine ja audit on üliolulised. Seadmetest juba rääkisime planeerimise juures.

An hour of planning can save you 10 hours of doing.
Dale Carnegie

Planeeri, planeeri, planeeri, siis seadista ja mõõda…
… ja siis naudi!

Küsi abi meie spetsialistidelt