Keskkonnahoidlik IT – mida see tähendab ja mida saab iga firma selleks teha?

Reimo Saal

Klientseadmete projektijuht

Infotehnoloogia on igas kontoris ja tundub, et võrreldes paljude muude valdkondadega nagu transport või tööstus saastab see võrdlemisi vähe. Kuid serverid ja pilveteenused muutuvad aina võimsamaks, kontoris ja mobiilsetel töökohtadel oleva tehnika hulk suureneb samuti ning kõik need seadmed jätavad oma jälje ka keskkonnale, sest elektroonikatööstuses pole tootmine veel nullemissiooniga. Kuidas saaks seda jalajälge vähendada?

Veel enne, kui sukelduda sügavamale keskkonnahoidliku IT maailma, tuleks veidi selgitada, millised osad tehnoloogia-lahendustes kõige suurema keskkonnajälje tekitavad ja kuidas saaks seda jälge vähendada.

Mis tekitab suurima keskkonnajälge?

Akud, mida leidub nüüd pea igas nutiseadmes ning elektroonikajäätmed (trükkplaadid komponentidega) moodustavad ühe suurima osa elektroonikaseadmete keskkonnajäljest. Nende turvaline kõrvaldamine nõuab erilist tähelepanu.

Järgmisena tasub silm peal hoida plastikul ja keemilistel ainetel, mida IT seadmetes kasutatakse. Elektroonikas on tihti üsna palju erinevat plastikut ja keemilisi aineid, mis võivad olla keskkonnale kahjulikud nii tootmis- kui ka utiliseerimise protsessis.

Väga oluline on muidugi ka energiatarve. Elektroonikaseadmete tootmine ja hiljem juba nende igapäevane kasutamine tarbib parajalt palju energiat, mis mõjutab otseselt iga ettevõtte süsinikujalajälge.
Kuidas saaks neid keskkonnajälgi vähendada?

Igaüks saab oma keskkonnajälge mõistlikult tegutsedes oluliselt vähendada.

Kui seadmel on vahetatavad akud, siis aitab see pikendada seadme eluiga. Aku õige käitlemine ja korduvkasutus võivad oluliselt vähendada elektroonikajäätmete hulka. Näiteks kui nutiseade enam ei tööta nii kaua, kui vaja, pole mõistlik kogu seadet aku kustumise pärast ära visata, vaid hoopis keskkonnasäästlikum on aku välja vahetada. See on küll ka ohtlik jääde, mille peab utiliseerima, aga kogu muu seade saab leida kasutust edasi, mis vähendab elektroonikajäätmete hulka.

Plastiku ja keemiliste ainete kulu saab vähendada, valides ostes välja selliseid tooteid, mis kasutavad vähem plastikut ja ohtlikke ühendeid. Üks hea viis on plastijäätmete vähendamiseks valida sellised tootjad, kes pakendavad oma tooted taaskasutatud paberist ja papist pakenditesse ning on plastist loobunud.

Samuti on oluline toetada tootjaid, kes panustavad keskkonnale sõbralikumatesse tootmisprotsessidesse. See tähendab energiasäästlikumaid tootmistehnoloogiaid, taaskasutust ja rohelise energia kasutamist tehastes.

Valides energiatõhusaid seadmeid ja kasutades neid teadlikult, saab iga kontor vähendada ka oma igapäevase kasutamise ajal tekitatud keskkonnajälge. Energiasäästlikud seadmed tarbivad vähem energiat ja vähendavad firma süsinikujalajälge.

Seega on keskkonnahoidlikuma IT jaoks vaja teha vaid mõned targad sammud:

  • Taaskasutus ja korduskasutus: enne uue seadme ostmist kaalu, kas vanale on veel võimalik uus elu anda. Taaskasuta oma seadet veel mõnda aega edasi või anneta see neile, kelle jaoks on seade piisavalt kasulik.
  • Toote lubatud eluea ja tootmise andmed: uurige toote eluea kohta antud lubadusi ja ajalugu enne ostu. Mida pikem eeldatav toote eluiga, seda vähem jäätmeid.
  • Vähem pakendeid: eelista just neid tooteid, mis on väiksemas ja keskkonnale sõbralikumas pakendis.
  • Vali vastutustundlik tootja: toeta neid ettevõtteid, kes järgivad keskkonnasõbralikke tootmispõhimõtteid.

Nüüd, kui oleme heitnud pilgu sellele, kuidas elektroonika mõjutab keskkonda, saame süveneda sellesse, kuidas liikuda rohelisema IT suunas.

Mis see keskkonnahoidlik IT üldse on?

Keskkonnahoidlik IT ei ole midagi keerulist või läbinisti teaduslikku. See on lihtsalt viis, kuidas meie kasutatavad arvutid, sülearvutid ja muud elektroonikaseadmed mõjutavad keskkonda ning kuidas neid toodetakse, kasutatakse ja utiliseeritakse.

Kuidas see seotud on riigihangetega?

Eestis on kehtestatud reeglid, mis reguleerivad riigihangetel osalevate IT-seadmete keskkonnasõbralikkust. Keskkonnaministri 29.06.2021 määrusega nr 35 „Hankelepingu esemeks olevate toodete ja teenuste keskkonnahoidlikud kriteeriumid ja nende kohta riigihanke alusdokumentides kehtestatavad tingimused” on lisas 3 antud selged ja kahele leheküljele mahtuvad kontori IT-seadmete keskkonnahoiu kriteeriumid. Riik lähtub nendest hangete korraldamisel ja iga ettevõte võiks ka sealt üht-teist eeskujuks võtta.

See tähendab, et kui riik ostab uusi arvuteid või muid elektroonikaseadmeid, peavad need vastama teatud keskkonnahoidlikele standarditele.

Näiteks peab pakkuja pakkuma vähemalt kaheaastast garantiid, tagama korduskasutuse ja ringlussevõtu teenuse kasutuselt kõrvaldatud seadmetele ning deklareerima kõik tootes sisalduvad keemilised ained, mis võivad mõjutada keskkonda.

Mida see tähendab kasutaja jaoks?

Kõigepealt tagab see regulatsioon muidugi seda, et riik ostab alati hangetega vaid keskkonnasõbralikke seadmeid. Need peavad olema mitte ainult vastupidavad, vaid nende tootmine ja kasutamine peab samuti olema vähem koormav keskkonnale.

Teiseks mõjutab see ka seda, kuidas saame oma elektroonikat säästlikumalt kasutada. Näiteks kui on vaja sülearvutit remontida või uuendada, tagavad need reeglid, et sul on lihtsam leida varuosi ja seega pikendada seadme eluiga.

Lisaks, kui sul tekib vajadus vana seade ära visata, aitavad need reeglid kaasa, et see kõrvaldatakse keskkonnasõbralikult, vähendades elektroonikajäätmete kogust. Selleks on olemas vastavad ettevõtted, kes kasutatud seadmed, akud ja ained kokku koguvad ja neile ohutuma edasise kasutuse leiavad.

Miks peaks sellest hoolima?

Esimene ja kõige ilmsem põhjus, miks see on tähtis, on muidugi keskkonnahoid. Kui saame vähendada elektroonikajäätmete hulka ja kasutada tooteid, mis on toodetud keskkonnasõbralikult, aitame kaasa puhtamale ja tervislikumale keskkonnale.

Teiseks mõjutab see nüüd päris palju ka meie rahakotti. Keskkonnahoidlikud seadmed on tavaliselt energiatõhusamad ja pikema elueaga, mis tähendab vähem energiatarbimist ja vähem vajadust uute seadmete järele.

Kokkuvõttes pole keskkonnahoidlik IT lihtsalt moesõna, vaid midagi, mis mõjutab meid kõiki. See on meie vastutus planeedi ja tulevaste põlvkondade ees. Nii et tasub kindlasti sellele mõelda iga kord, kui valida uut IT seadet. Küsi OIXIOst, kuidas saaks oma IT keskkonnajälge vähendada.

Reimo Saal

Linkedin

Klientseadmete projektijuht

Telefon: 5880 2995