ISKE standardilt E-ITSI-le ülemineku tähtaeg on käes

Janno Jaas

Infoturbejuht

Eesti infoturbestandardi eesmärk on:

 • esitada eestikeelne ja Eesti õigusruumile vastav alus infoturbe käsitlemiseks, mis on kooskõlas rahvusvaheliselt tunnustatud infoturbehalduse standardiga ISO/IEC 27001. 
 • tagada avalike ülesannete täitmiseks kasutatavate äriprotsesside ja infosüsteemide kõikehõlmav kaitse ning saavutada infoturbe ühtlane tase nende kõigis osades. 

OIXIO toetab koos RIA-ga Eesti küberpööret ja ettevõtete kübeturvalisuse võimekust.

Asutuse juht vastutab turvameetmete rakendamise eest.
Kas teadsid, et:

 • Iga asutuse juht vastutab enda organisatsiooni andmete ja infosüsteemide turvalisuse ja toimepidevuse eest! Kui küberintsident peaks aset leidma, siis juht on see, kes peab avalikusele aru andma.
 • Mõistagi eelkõige lasub E-ITS vastavuse kohustus elutähtsa teenuse osutajatel (ETO) ja olulise teenuse osutajatel (OTO), aga Küberturvalisuse seadusest (KüTS) tulenevalt on Eestis suurusjärgus 3000 asutust, kes peavad ennast joondama vastu uut infoturbestandardit.
 • RIA teostab aktiivset järelvalvet E-ITS-i kohuslaste üle ja rakendab vajadusel ka sunnirahasid, kajastades avalikult ettekirjutisi ja otsuseid, mis tulenevad E-ITS nõuete mittetäitmisest.
 • E-ITS nõuete mittetäitmisest tulenev maksimaalne sunniraha võib olla 20 000 € päevas.

Kas vajad abi?

Kui teie asutus vajab abi E-ITS standardi või ISO27001 rakendamisel, siis võtke meiega ühendust! Toetame koos RIA-ga Eesti küberpööret ja ettevõtete kübeturvalisuse taset.

 • Aitame joonduda uute standarditega
 • Teostame kübeturbe auditi ja riskianalüüsi
 • Koostame küberturvalisuse teekaardi
 • Viime ellu teekardist tulenevad arendustegevused

Erki Markus

Linkedin

Küberturbe ärisuuna projektijuht

Broneeri pooletunnine videokohtumine

Berta Kullerkupp

Linkedin

Võrgu ärisuuna projektijuht

Broneeri pooletunnine videokohtumine

Küsi lisa infoturbejuhilt:

Janno Jaas

Infoturbejuht

Miks valida partneriks meid?

 • Oleme teostanud rohkem kui 100 küberturbeauditit ja tegeleme igapäevaselt nii avaliku- kui ka erasektori ettevõtete nõustamise ning erinevate küberturbe teenuste osutamisega.
 • Suuremad projektid: Ettevõtluse ja Innovatsiooni SA, Äripäev, Transpordiamet, Töötukassa, Raitwood, Columbus, Prike, Saarte Liinid, Tartu Linnaraamatukogu, AB Medical, Astri Grupp, Auve Tech, Müügimeistrite AS jt.
 • Meie turvaaudiitoritel on 70+ tehnilist sertifikaati (näiteks: CISSP, SC-200, CSA, CCNP, NSE8, MS-500, CHFI jne), mis tõestab, et tegemist on oma ala proffidega!
 • OIXIO on kohalikul turul suurim Eesti kapitalil põhinev IT-ettevõtte. Meil on võimekus hinnata olukorda, töötada välja arenguplaan ning viia ka kõik arendustegevused ellu.

Vaata/kuula/loe lisaks:

OIXIO on kõrgeima soovitusindeksiga IT-ettevõte Eestis.
Allikas: Recommy.com

OIXIO on küberturbe rakendaja #1

OIXIO on küberturbe rakendaja #1
Meie protsessid vastavad ISO 27001 ja ISO 9001:2015 standardile

Küberturbe rakendaja #1