Tetas: „Pasiūlyti sprendimai leido sutaupyti daug kaštų ir laiko modifikacijoms“

Trumpai

 • UAB „Tetas“ energetikos rinkoje veikianti rangos bendrovė.
 • Pagrindinis įmonės tikslas buvo įsidiegti standartinę sistemą su kaip įmanoma mažiau modifikacijų.
 • Įdiegtas Microsoft Dynamics NAV su minimaliais pakeitimais, sistema suparametrizuota ir pilnai pritaikyta pagal įmonės poreikius ir procesus.
 • Įdiegtas OIXIO (buv. Columbus) skolų valdymo modulis, leidžiantis operatyviai valdyti ir kontroliuoti įmonės klientų skolas.

Apie UAB „Tetas“

UAB „Tetas“, priklausantis UAB „EPSO-G”, įregistruotas 2005 m. gruodžio mėn. 8 d., Panevėžyje.

Įmonės pagrindinė veikla susijusi su gamybos ir pramonės paskirties statinių projektavimu, transformatorinių pastočių ir skirstymo punktų, elektros perdavimo linijų statyba, rekonstrukcija, remontu ir technine priežiūra; elektros tinklo relinės apsaugos ir automatikos, specialiųjų elektros įrenginių, elektros instaliacijos eksploatavimu, įrengimų bandymu ir diagnostika; apsauginių priemonių bandymu.

Apie įmonę

PSO-G yra valstybės valdoma energijos perdavimo ir mainų įmonių grupė, kurią sudaro patronuojanti valdymo bendrovė UAB „EPSO-G“ , trys tiesiogiai patronuojamos įmonės AB „Litgrid“, AB „Amber Grid“  ir UAB „BALTPOOL“ bei trys netiesiogiai kontroliuojamos bendrovės UAB „TETAS“, UAB „LITGRID Power Link Service“ ir UAB „GET Baltic“. Vienintelio valdymo bendrovės UAB „EPSO-G“ akcininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos energetikos ministerija (daugiau informacijos: www.enmin.lt).

Svarbiausia daugiau nei 1 000 kvalifikuotų darbuotojų turinčios EPSO-G grupės veikla yra užtikrinti nepertraukiamą, stabilų elektros energijos perdavimą aukštos įtampos tinklais ir gamtinių dujų transportavimą aukšto slėgio vamzdynais bei efektyvų šių perdavimo sistemų valdymą, priežiūrą ir plėtrą. Grupei priklausančios bendrovės taip pat valdo ir plėtoja biokuro, gamtinių dujų bei medienos prekybos platformas, skirtas užtikrinti sąlygas skaidriai konkurencijai energijos išteklių ir apvaliosios medienos rinkoje.

Visų EPSO-G grupei priklausančių įmonių pareiga – efektyviai ir numatytu laiku įgyvendinti akcininko lūkesčių laiške iškeltus valstybei svarbius energijos perdavimo ir mainų infrastruktūros plėtros projektus prisidedant prie Nacionalinėje energetikos strategijoje nustatytų tikslų įgyvendinimo, taip kuriant tvarią ilgalaikę vertę akcininkui Lietuvos valstybei, žmonėms ir šalies ūkiui.

PSO-G įmonių grupės struktūra:

Įmonės kelti tikslai

Šiuo projektu buvo siekiama įsidiegti Microsoft Dynamics NAV verslo valdymo sistemos standartinę versiją ir sutartas modifikacijas. Po analizės etapo buvo suformuoti tokie pagrindiniai tikslai:

 • Įsidiegti standartinę Microsoft Dynamics NAV sistemą (dabar Microsoft D365 Business Central).
 • Sukelti pagrindines kartotekas ir likučius.
 • Suteikti pagrindiniams (key-users) vartotojams mokymus.
 • Suprojektuoti ir realizuoti reikalingas modifikacijas.
 • Suparametrizuoti ir įdiegti Microsoft Dynamics NAV verslo valdymo sistemą pagal analizės metu įvardintus poreikius.

OIXIO sprendimas

UAB „Tetas“ įdiegta verslo valdymo sistemos Microsoft Dynamics NAV 2018 versija. Projekto metu įdiegta sistema, kuri apėmė šias veiklos sritis ir procesus:

 • Atsargos.
 • Pardavimai / sąskaitos faktūros / ataskaitos.
 • Pirkimai / sąskaitos faktūros / ataskaitos.
 • Finansai / Ilgalaikis Turtas / ataskaitos / dokumentai.
 • Darbo užmokestis / Personalo valdymas.
 • Duomenų importas.

Įdiegta sistema su minimaliais pakeitimais, sistema Microsoft Dynamics NAV suparametrizuota ir pritaikyta pagal UAB „TETAS“ poreikius ir procesus. Minimali modifikacijų apimtis leis ateityje mažesniais kaštais ir rizikomis migruoti į naujas versijas, ir pritaikyti naujų versijų gamintojo išleistus naujus funkcionalumus. Įdiegtas OIXIO skolų valdymo modulis, leidžiantis operatyviai valdyti ir kontroliuoti įmonės klientų skolas, priminti klientams apie esamus, pradelstus/praterminuotus įsiskolinamus.

Verslo nauda

Projektas pasižymėjo minimaliu modifikacijų skaičiumi ir apimti, diegimo komanda sugebėjo įdiegti ir pritaikyti įmonės procesams standartinę Microsoft Dynamics NAV sistemą, kas turėtų suteikti papildomų naudų ir verčių vėliau migruojant į naujas versijas. Projektas įgyvendintas operatyviais sutartais terminais, praktiškai pagrindiniai sistemos moduliai buvo paleisti per 3 mėnesius.

Įmonės patogumui turėti analitiką ir istoriją vienoje sistemoje, buvo sukelti finansiniai duomenys nuo 2011 metų, tai leido įmonei visiškai pilnai atsisakyti prieš tai turėtų sistemų.

UAB „OIXIO“ (buv. UAB „Columbus Lietuva“) Microsoft Dynamics NAV sistemoje įdiegė OIXIO darbo užmokesčio ir personalo modulį, kuriame įmonė veda ir valdo darbo užmokesčio ir personalo apskaitą. Padarytos modifikacijos dėl įmonei reikalingos projektinės veiklos specifikos, kad galėtų kontroliuoti ir apskaityti darbuotojų darbo laiką projektuose.

Teisingai sukaupti duomenys vienoje sistemoje įmonei leidžia paprastai ir lengvai darytis analitines ataskaitas ir įžvalgas bei laiku priimti verslo sprendimus pagrįstus duomenų analize ir pjūviais.

Projektą sėkmingai įgyvendino UAB „OIXIO” bendradarbiaujant kartu su UAB „Tetas” komanda, projekto priežiūrą vykdė UAB „OIXIO” projekto vadovai ir UAB „EPSO-G” grupės IT skyrius. Visi iškelti tikslai buvo sėkmingai ir laiku įgyvendinti.

UAB „EPSO-G” ir UAB „Tetas” rekomenduoja UAB „OIXIO” kaip patikimą partnerį, kuris nuo pats pirmų žingsnių, konsultuoja, parenka tinkamą verslo valdymo sistemą (toliau VVS) ir sprendimus, padeda ir veda įmonę viso VVS diegimo keliu, nuo pirmų etapų (diagnostikos, analizės) iki pabaigos (duomenų sukėlimo, mokymų ir priežiūros starto metu), OIXIO komanda operatyviai reagavo į visus iškilusius klausimu, laiku atlikto modifikacijas, sukėlė duomenis, apmokė žmones ir paruošė sistemą bei personalą darbui su nauja sistema. Tai buvo svarbus mums pokytis ir iššūkis, ir labai smagu, kad pasirinkome ir turėjome profesionalius partnerius viso projekto metu.

Jolantos Vaznelienės, finansų departamento vyriausiosios buhalterės patirtis

Iššūkiai, kuriuos reikėjo spręsti: Neturėjom verslo valdymo sistemos, kurioje vartotojai turėtų savo apibrėžtas roles ir galėtų naudotis ir vesti duomenis. Turėta programa nebuvo tokia lanksti ir reikalavo daugiau laiko sąnaudų.

Rezultatas, įdiegus naują sistemą: Sistemos pagalba duomenys suvedami pagal tam tikras taisykles, jie traktuojami ir analizuojami pagal vieningą įmonėje nustatytą supratimą, sistemos moduliškumas ir skirtingų rolių meniu turėjimas leidžia skirtingiems darbuotojams turėti individualią (rolei pritaikytą) sistemos langą, kuriame jie greitai ir patogiai gali rasti jiems reikalinga informaciją ir atlikti savo kasdieninius darbus. Įdiegtas OIXIO skolų valdymo modulis, leidžiantis operatyviai valdyti ir kontroliuoti įmonės klientų skolas, priminti klientams apie esamus pradelstas/praterminuotus įsiskolinamus.

Apie bendradarbiavimą su OIXIO: OIXIO nuo pat pradžių, t. y. nuo pasiūlymo atlikti analizės etapą ir diegimo metu konsultavo, kaip mažiausiais kaštais įsidiegti kuo labiau standartinę sistemą, per kuo trumpesnį laiką, pasiūlytas biudžetas ir diegimo laikas nebuvo viršytas, o pasiūlyti OIXIO sprendimai (tokie kaip Darbo užmokesčio sprendimas ar Skolų valdymo sprendimas) leido sutaupyti daug kaštų ir laiko modifikacijoms.

Kodėl pasirinktas OIXIO pasiūlymas: Pasirinkome OIXIO, nes OIXIO pradinėse (presale) stadijose detaliai pristatė sistemą ir nuo pat pradžių stengėsi rasti optimalų sprendimą naudos ir įdiegimo kaštų santykyje.

Rekomendavimas: Rekomenduojame OIXIO kaip patikimą partnerį kuris laikos sutarto biudžeto ir terminų ir nuo pat bendravimo pradžios teisingai konsultuoja/nukreipia sudėtingame skaitmenizacijos kelyje.

Susisiekite su mumis

OIXIO

LinkedIn

Susiję atsiliepimai

Peržiūrėti visus