Pienas LT: „Įsidiegę NAV, perėjome į kitą profesinį lygį – darbas tapo sklandesnis ir efektyvesnis“

Sistemos įdiegimas padėjo įvesti tvarką visuose procesuose nuo žaliavos užpirkimo iki pagamintos produkcijos pardavimo

Trumpai:

 • ŽŪK „Pienas LT“ yra didžiausias Baltijos šalių regione, tiekia pieno produktus pasaulinei rinkai. Jai priklauso viena pažangiausių Europoje pieno perdirbimo gamyklų
 • Įmonė kėlė tikslus pirkimo, pardavimo, gamybos ir finansų procesams
 • Atlikti pritaikymai įmonės veiklos procesuose padeda efektyviau organizuoti darbus bei išnaudoti turimus resursus

Apie ŽŪK „Pienas LT“

ŽŪK „Pienas LT“ yra didžiausias Baltijos šalių regione, atviras ir patikimas pieno gamintojų kooperatyvas, tiekiantis aukštos pridėtinės vertės pieno produktus pasaulinei rinkai. Nuo susikūrimo pradžios 2008 m. kooperatyve įgyvendinama vertikalios integracijos kooperacijos idėja.
Didžiausia ŽŪK „Pienas LT” narių investicija – viena pažangiausių Europoje pieno perdirbimo gamyklų, pastatyta Kauno LEZ. Nuo 2017 m. pradžios pagal pažangiausias technologijas maisto pramonei čia gaminama grietinėlė ir sausi aukštos pridėtinės vertės pieno produktai, skirti išimtinai eksporto rinkoms.

Įmonėje diegimo metu dirbo 196 darbuotojai, apyvarta be PVM sudarė 59 mln. eurų.

Įmonės kelti tikslai

Pirkimo procesams:

 • surinkto pieno iš ūkininkų pagal pieno važtaraščius suvedimas į verslo valdymo sistemą išsaugojant pilną atsekamumą kiek kuris tiekėjas pridavė pieno;
 • pieno kiekio neatitikimo aktų tarp surinkto pieno iš ūkininkų ir priimto pieno į gamyklą formavimas;
 • pieno sąskaitų formavimas ir pateikimas ūkininkams už priimtą pieną per ataskaitinį laikotarpį pagal skirtingas apmokėjimo rūšis, įvertinant VĮ Pieno tyrimai kokybinius parametrus, įstatymines ir sutartines kainos nustatymo nuostatas;
 • pieno kokybinių duomenų integracija iš VĮ Pieno tyrimai duomenų bazės.

Pardavimo procesams:

 • kokybės pažymėjimo formavimas, nurodant norimus konkretaus pirkėjo parametrus;
 • pardavimo kainų apskaičiavimas pagal sausų medžiagų/riebumo procentą;
 • pardavimų planavimas, CMR spausdinimas.

Finansų procesams:

 • banko sąskaitų ir grynųjų pinigų valdymas, gautinos/mokėtinos sumos, dimensijos, registravimo ir PVM nustatymai, didžiosios knygos ir biudžetų diegimas;
 • iSAF, iVAZ, Intrastat ir pakuotės ataskaitų pildymas;
 • ūkininkų pajų apskaitos vedimas ir kontrolė.

Gamybos procesams:

 • galimybė apskaityti gamybą partijomis bei prie jų aprašyti kokybinius parametrus;
 • produktų komplektavimo specifikacijų bei technologinių procesų aprašymas, faktinio žaliavų sunaudojimo registravimas bei atsekamumas pagal partijas, atskirų linijų darbo laiko gamybos užsakymo vykdymui fiksavimas, pagamintos produkcijos kiekių pajamavimas ir perdavimas į sandėlį;
 • galimybė pagal planines sunaudojimo normas ir kokybinius parametrus išskaičiuoti teorinę pagamintų produktų ir šalutinių produktų normą;
 • teorinės produktų išeigos palyginimas su faktinėmis išeigomis.

Apskaitos procesams:

 • galimybė skirtingiems pagamintiems produktams taikyti skirtingas savikainos apskaičiavimo metodikas;
 • galimybė sukauptus netiesioginius gamybos kaštus paskirstyti pagamintos produkcijos partijoms;
 • apskaitos sistema, fiksuojanti operacijas nuo žalio pieno supirkimo iki pieno perdirbimo, pardavimo Lietuvos rinkoje ar eksporto;
 • apmokėjimų ūkininkams vykdymas pagal nustatytą grafiką.

Kodėl pasirinktas OIXIO pasiūlymas?

OIXIO (buv. Columbus Lietuva) pasiūlytas sprendimas ir modifikacijos atitiko ŽŪK „Pienas LT“ keltus tikslus. Aukšta konsultantų kompetencija žaliavinio pieno perdirbimo sektoriuje, gamybos verslo išmanymas, trumpas sistemos diegimo terminas bei galimybė skubiai pradėti diegimo darbus lėmė OIXIO kaip partnerio pasirinkimą.

Sprendimo aprašymas

Verslo valdymo sistema – Microsoft Dynamics NAV sistema (dabar Microsoft D365 Business Central) yra skirta verslo procesų automatizavimui ir supaprastinimui. Itin lanksti ir turinti daug funkcijų, Microsoft Dynamics NAV leidžia valdyti visas pagrindines verslo sritis – finansus, gamybą, pardavimus, pirkimus, logistiką, projektų valdymą, paslaugas ir dar daug kitų sričių. Verslo valdymo sistemoje galima itin lengvai pridėti papildomų funkcijų, kurios reikalingos įmonės veikloje, įskaitant ir itin specializuotas verslo šakas.

Microsoft Dynamics NAV privalumai:

 • Daugiau galimybių darbuotojams – suteikia darbuotojams įrankius ir įžvalgas, kurie padeda geriau atlikti jų darbą.
 • Verslo procesų optimizacija – verslo poreikių numatymas ir valdymas naudojant išmaniuosius procesus ir prognozuojamuosius patarimus.
 • Produktų transformacija – inovatyvūs nauji verslo modeliai, automatizuoti procesai, pokyčių skatinimas.
 • Klientų sudominimas – kuriamas suasmenintas pojūtis visuose bendravimo su klientu etapuose (nuo susidomėjimo iki pirkinio).

Projekto rezultatai

 • Įdiegta verslo valdymo sistema, platus sistemos Microsoft Dynamics NAV 2016 išnaudojimas.
 • Standartinės pirkimų, pardavimų, gamybos, finansų ir apskaitos funkcijos pritaikytos specifiniams įmonės poreikiams, atliktos integracijos su kitomis sistemomis.
 • Atlikti pritaikymai įmonės veiklos procesuose padeda efektyviau organizuoti darbus bei išnaudoti turimus resursus, daryti įžvalgas bei tobulinti gamybos, pirkimo, pardavimo bei kitus procesus.
 • Po pieno supirkimo modulio įdiegimo buvo optimizuotas apskaitos darbas, kas leido sumažinti žmogiškųjų resursų poreikį.
 • Projektas vykdytas sklandžiai, darbai įgyvendinti laiku, pagal sudarytą planą.

ŽŪK „Pienas LT“ finansų vadovės Astos Kamandulienės patirtis:

Keletas tarpusavyje nesusijusių duomenų bazių, neefektyvus žmogiškųjų resursų panaudojimas duomenų registravimui, nepakankamas analitinės informacijos, kuri būtina verslo sprendimų priėmimui, kiekis bei detalumas.

Verslo valdymo sistema – tai ir viso mūsų kooperatyvo valdymo sistema. Ji padėjo įvesti tvarką visuose procesuose nuo žaliavos užpirkimo iki pagamintos produkcijos pardavimo. Šis projektas svarbus kiekvienam mūsų darbuotojui. Įsidiegę Navision, perėjome į kitą profesinį lygį – darbas tapo sklandesnis ir efektyvesnis. Anksčiau dirbome su dviem programomis – Oracle ir Pragma. Perėjimas prie vienos platformos leido optimizuoti darbų krūvį ir pasiskirstymą. Pagrindinis iššūkis, su kuriuo susidūrė „Pienas LT“ komanda, – tai trumpas projekto įgyvendinimo terminas ir darbų intensyvumas. Projektas sėkmingai ir laiku įgyvendintas tik komandos meistriškumo, profesionalumo ir motyvacijos dėka. OIXIO darbuotojai yra patyrę savo srities specialistai, profesionaliai ir konstruktyviai įvertinantys įmonės poreikius bei reaguojantys į iškilusius klausimus ar nesklandumus. Įmonės darbuotojai yra sukaupę nemenką patirtį gamybos įmonėse, įskaitant pieno sektorių, todėl gebantys pasiūlyti standartinius ir individualius sprendimus užsakovo poreikiams patenkinti.

OIXIO – specialistų komanda darbus atliekanti kokybiškai, operatyviai, pasitelkdami savo patirtį bei atsižvelgdami į individualius įmonės poreikius.

Susisiekite su mumis

OIXIO

LinkedIn

Susiję atsiliepimai

Peržiūrėti visus