Minordija: „Power BI įrankis suteikė galimybę paprasčiau, greičiau ir tiksliau analizuoti ne tik kiekvienos įmonės duomenis, bet ir turėti bendrą organizacijos analitiką.“

OIXIO (buv. Columbus Lietuva) sukūrė bendrą duomenų sandėlį, nustatė duomenų sinchronizavimo taisykles ir suteikė prieigą prie konsoliduotų duomenų per BI įrankius

Trumpai:

 • UAB „Minordija“ yra pirmaujanti žaliavų konditerijos ir duonos gaminiams tiekėja Lietuvoje.
 • Įmonė kėlė tikslą konsoliduoti duomenis per tris skirtingose šalyse esančias įmones ir kasdien sekti rodiklius mobiliuose įrenginiuose.
 • Įgyvendintas analitikos projektas ženkliai sumažino laiko sąnaudas ir ataskaitos tapo interaktyvios su svarbiausiais verslo valdymo rodikliai.

Apie UAB „Minordija“

UAB „Minordija“ yra pirmaujanti žaliavų konditerijos ir duonos gaminiams tiekėja Lietuvoje, kuri savo veiklą pradėjo 2001 metais Kaune.

Įmonėje diegimo metu dirbo 54 darbuotojai, apyvarta (be PVM) 10 – 20 mln. eurų.

Įmonės kelti tikslai

 • Konsoliduoti OLAP kubų duomenis per tris įmones esančias trijose skirtingose šalyse (LT, LV, EE), kurios yra skirtinguose serveriuose ir tinkluose, bei tiesioginės prieigos prie duomenų nėra.
 • CRM duomenų (pardavimai ir užduotys) vaizdinei analizei naudoti Microsoft Power BI.
 • Įsisavinti Power BI funkcijas, kurios aiškiai, paprastai ir vizualiai leis matyti įmonių rezultatus, pagrindinius verslo rodiklius bei bus galimybė kurti ataskaitas patiems.
 • Verslo svarbius rodiklius sekti kasdien mobiliuosiuose įrenginiuose ir aptarti susirinkimų metu.

Kodėl pasirinktas OIXIO pasiūlymas?

OIXIO buvo pasirinkti dėl patirties dirbant kartu bei noro turėti verslo analitikos įrankį iš to paties diegėjo, kuris diegė tiek verslo valdymo sistemą Microsoft Navision, tiek OLAP analitikos kubus. Renkantis diegėją didžiausią reikšmę turi technologinės ir konsultacinės specialistų kompetencijos bei kokybiški sprendimo pristatymai ir diegimo vizijos turėjimas.

UAB „Minordija“ įmonės atstovai dalyvauja OIXIO rengiamuose pristatymuose, seminaruose ir konferencijose Microsoft Power BI tema. Tai padėjo įsitikinti Power BI pranašumu.

Sprendimo aprašymas

Įmonei UAB „Minordija“ buvo konsoliduoti OLAP kubų duomenys per tris įmones esančias skirtingose šalyse (LT, LV, EE), kurios yra skirtinguose serveriuose ir tinkle, komplikuota prieiga prie duomenų.

SQL pagalba buvo sukurtas ir struktūrizuotas duomenų sandėlis, kuris naudojamas duomenų atidavimui į Power BI. Power BI įrankiu buvo nustatyti reikiami ryšiai tarp duomenų struktūrų, sukurti papildomi išskaičiuojami laukai ir vizualizuoti CRM duomenys, ataskaitas grupuojant į dvi pagrindines analitikos sritis:

 • Pardavimų ataskaitos – skirtos pardavimų rezultatų analizavimui grupės įmonių mastu, pardavimų lyginimui su biudžetu, vadybininkų rezultatų ir prekių pelningumo vertinimui.
 • Užduočių ataskaitos – leidžia sekti kampanijų vykdymą, skambučių ir susitikimų įtaką pardavimo rezultatams bei valdyti kontaktus.

Projekto rezultatai

 • Įgyvendinti visi projekto tikslai.
 • Konsoliduoti OLAP kubų duomenys.
 • Modifikuotas konsoliduotas OLAP kubas (pakeisti duomenų ryšiai, pridėti nauji analitiniai pjūviai, sukurti KPI rodikliai reikalingi verslui valdyti ir priimti sprendimus). 
 • SQL pagalba sukurtas ir struktūrizuotas duomenų sandėlis, leidžiantis patogiau vykdyti analitiką ir supaprastinantis duomenų atidavimą į Microsoft Power BI.
 • Power BI nustatyti ryšiai tarp duomenų rinkinių, sukurtos ataskaitų vizualizacijos, sukurti reikalingi KPI rodikliai sprendimų priėmimui.
 • Vartotojai apmokyti dirbti Power BI Desktop, Power BI Service ir Power BI Mobile aplikacijomis, kad galėtų sėkmingai naudoti analitiką ir kurti naujus reikalingus analitinius pjūvius.
 • Įgyvendintas analitikos projektas ženkliai sumažino laiko sąnaudas ruošiant ataskaitas, kurios yra interaktyvios, vizualizuotos, su svarbiausiais verslo valdymo KPI rodikliais, o įmonių veiklos analizė tapo lengvai pasiekiama mobiliuose įrenginiuose komandiruočių metu.

UAB „Minordija“ OFI Baltic IT vadovės Aleksandros Samusevos patirtis:

Grupės įmonės sėkmingai naudojo BI analitikos įrankius, tačiau sujungus trijų šalių įmones į vieną organizacinę struktūrą atsirado poreikis analizuoti bendrus visų trijų įmonių duomenis. Esamų įrankių nepakako siekiant atlikti tai efektyviai ir tiksliai.

OIXIO sukūrė bendrą duomenų sandėlį, nustatė duomenų sinchronizavimo taisykles ir suteikė prieigą prie konsoliduotų duomenų per BI įrankius. Tai suteikė galimybę paprasčiau, greičiau ir tiksliau analizuoti ne tik kiekvienos įmonės duomenis, bet ir turėti bendrą organizacijos analitiką.

OIXIO konsultantai įsigilina į įmonės poreikius ir įžvelgia patobulinimo galimybes dar neiškėlus klausimo. Trijų šalių duomenų apjungimas buvo įvardintas kaip galimybė dar prieš Power BI projektą. Paskirtas programuotojas puikiai suderino skirtingų šalių skirtingas sistemas, išsprendė kylančius klausimus.

Power BI demo vizualizacijos sukurtos atsižvelgiant į įmonės veiklos specifiką, mokymai atlikti įmonės ofise, sprendžiant klausimus aktualius būtent mūsų veikloje.

Naujas įrankis padės išplėsti analizės sritis, suteiks naujų įžvalgų ir galimybių kasdieniame darbe.

Rekomenduočiau OIXIO kaip patikimą partnerį, žinantį ir suprantantį tiek sistemų galimybes, tiek ir verslo specifiką. Partnerį gebantį apjungti šias žinias ir sukurti įrankį padedantį kurti pridėtinę vertę.

Susisiekite su mumis

OIXIO

LinkedIn

Susiję atsiliepimai

Peržiūrėti visus