Mažiau dėmesio popieriams, daugiau darbuotojams

Donatas Statulevičius

Atitikties ir veiklos tęstinumo ekspertas

Kiekvienos įmonės svarbiausias turtas yra darbuotojai. Tačiau net geriausiai darbuotojų vertinamos įmonės susiduria su įvairiais personalo valdymo iššūkiais – skirtingas įmonėje dirbančiųjų amžius, informacijos sklaidos greitis, vis didėjantis darbo efektyvumo poreikis, daug rankinio darbo, duomenų trūkumas, darbo rinkos globalizacija – juk konkuruojame su darbdaviais ne tik Lietuvoje.

Priklausomai nuo įmonės dydžio personalo valdymas apima įvairias funkcijas – tvarkyti darbo sutartis, planuoti personalo ir įdarbinimo poreikį, atrinkti tinkamus darbuotojus konkrečiai pozicijai, vertinti veiklos rezultatus, rūpintis darbuotojų kompetencijos didinimu, nustatyti atlygį.
Esant dideliam duomenų kiekiui neretai rankinio darbo sąnaudos stipriai išauga ir nebelieka laiko neprioritetiniams, tačiau vis tiek svarbiems darbams – skatinti darbuotojus ir juos motyvuoti, organizuoti karjeros galimybių veiksmus, komunikuoti su visais organizacijos darbuotojais. Tokiais atvejais svarbu pagalvoti apie pagalbines priemones, kurios padėtų sutaupyti laiko skirto rankiniam darbui, kad personalo darbuotojai galėtų skirti daugiau laiko kolektyvo motyvavimui ir stiprinimui.

Negaiškite laiko rinkdami duomenis

Dauguma duomenų, kurių reikia darbo užmokesčiui apskaičiuoti, sukuriami keliuose skyriuose: personalo valdymo skyriuje tvarkomos sutartys, gamybos skyriuje kaupiama dirbto laiko informacija, tiesioginis vadovas gauna išėjimo iš darbo prašymus ir t. t. Darbo užmokesčio skaičiavimas prasideda nuo šių duomenų surinkimo ir apdorojimo. Kuo mažiau laiko praleidžiama registruojant duomenis, tuo daugiau laiko galima skirti darbo užmokesčio skaičiavimui ir skaičiavimo rezultatams, nes bet kuri skaičiavimo klaida gali sukelti didžiulį nepasitenkinimą.

Ataskaitas pateikite reikiamu laiku

Darbo užmokesčio duomenys turi būti pateikti suinteresuotoms šalims reikiamu laiku ir formatu. Prievolę pateikti ataskaitas reglamentuoja šalies įstatymai. Jei įmonėje dirba daugiau nei keletas darbuotojų, ataskaitas kurti nėra paprasta. Be to, bet kuriuo metu gali prireikti teikti darbo užmokesčio ataskaitas įmonės viduje, pvz., vadovybei, būstinėms ar darbuotojams. 

Paskirstykite darbo užmokesčio sąnaudas tiksliai

Atsižvelgiant į įmonės veiklos pobūdį, darbo užmokesčio sąnaudų dalis gali sudaryti nuo dešimt iki penkiasdešimt procentų bendros sąnaudų sumos. Kuo ši dalis yra didesnė, tuo svarbiau tiksliai paskirstyti darbo užmokestį.

Skaičiuokite atostogų likučius patogiai 

Darbuotojai turi teisę į atostogas, o darbdaviai privalo tai žinoti ir leisti darbuotojams atostogauti. Atrodytų paprasta, tačiau iš tiesų yra kelios nebuvimo darbe rūšys ir teisė į jas taikoma pagal skirtingas priežastis – pradedant nuo sutartinių santykių tipo, baigiant amžiumi bei vaikų skaičiumi. Į šią informaciją būtina atsižvelgti ir bet kuriuo momentu turi būti aišku, į kokios trukmės ir kokio tipo atostogas darbuotojas turi teisę.

Skirkite daugiau laiko darbuotojams

Kai atsiranda galimybė daugumą funkcijų atlikti automatizuotai, laiką galima skirti patiems darbuotojams – vykdyti darbuotojų mokymus, atrankas, ieškoti papildomų naudų, organizuoti renginius, kelti darbuotojų motyvaciją. O jie yra svarbiausias kiekvienos įmonės turtas.

Raskite mūsų sprendimą Microsoft AppSource

OIXIO HR|Payroll yra žmogiškųjų išteklių ir darbo užmokesčio skaičiavimo valdymo sprendimas Lietuvai.

Get it on MS_AppSource badge

Donatas Statulevičius

LinkedIn

Atitikties ir veiklos tęstinumo ekspertas

Susiję straipsniai

Peržiūrėti visus