„OIXIO Group“ – nauja vieninga jėga IT pasaulyje

Dovydas Zinkevičius

OIXIO, UAB vadovas

Read in English below „OIXIO Group – A new unified force in the world of IT”.

2024 m. sausio 1 d. mes ne tik pasitinkame Naujuosius metus, bet ir nuo šios dienos trys žinomos Baltijos šalių IT bendrovės – „Columbus Lietuva“, „Columbus Estonia“ ir „OIXIO“ – sudarys vieningą ir stiprų prekės ženklą pavadinimu „OIXIO Group“.

IT srityje viskas tarpusavyje susiję

Šiuolaikiniame pasaulyje, kuriame vyksta sparti technologijų kaita, mūsų klientams reikalingos kompetencijos, padedančios spręsti persipynusius bendradarbiavimo IT, skaitmeninių procesų ir kibernetinio saugumo klausimus. Daugiau nei 10 metų partneryste grindžiamas bendradarbiavimas suteikė mums tvirto pasitikėjimo sukurti inovatyvų ir stiprų kompetencijų centrą, sujungiančiu dviejų rinkos lyderių jėgas.

Pasak „OIXIO Group“ valdybos pirmininko Ivo Suursoo, bendrovių sujungimas į įmonių grupę „OIXIO Group“ leidžia taikyti unikalų požiūrį į verslo skaitmeninimą. Technologijas galime paversti įmonių konkurenciniu pranašumu. Ieškome būdų, kaip šiandieninį darbą padaryti efektyvesnį, skaitmenizuoti procesus, kuriuos kiti vis dar atlieka rankiniu būdu, ir užtikrinti veikiančią bei saugią IT aplinką, kad galėtumėte ramiai tobulėti. Matome, kad sėkmingas technologijų diegimas atveria vis daugiau durų ir suteikia begalę plėtros galimybių.

„OIXIO Group“ – mes suprantame visas detales ir matome didesnį vaizdą

„OIXIO Group“ vienija geriausius specialistus, kurių kiekvienas atsidavęs savo sričiai. Šis požiūris leidžia mums suprasti visumą ir būti strateginiu verslo bei technologijų partneriu Baltijos šalyse, teikiant paslaugas 4 verslo srityse:

  • OIXIO Advisory – verslo konsultacijų paslaugos;
  • OIXIO IT – IT infrastruktūros paslaugos;
  • OIXIO Digital – verslo skaitmeninimas diegiant sprendimus;
  • OIXIO Cyber – kibernetinis saugumas.
LT

Stiprybė slypi sinergijoje, o turėdama daugiau nei 30 metų patirtį ir 250 specialistų komandą Baltijos šalyse, „OIXIO Group“ yra jūsų patikimas partneris technologijų ir verslo plėtros kelyje.

Kaip tai paveiks mane ir mano įmonę?

Nuo sausio 1 d. UAB „Columbus Lietuva“ bus pervadinta į UAB „OIXIO“, „Columbus Estonia AS“ bus pervadinta į „OIXIO Digital AS“, o „OIXIO AS“ – į „OIXIO IT AS“. Siekiame, kad kasdienės paslaugos būtų teikiamos kaip ir anksčiau – užtikrinant kokybę ir bendradarbiavimą su tais pačiais kontaktiniais asmenimis bei susipažįstant su naujomis paslaugomis. Įmonių vadovybė ir savininkai nesikeis.

Atkreipiame dėmesį, kad nuo 2024 m. sausio 1 d. visų „OIXIO Group“ darbuotojų el. pašto adresai bus pakeisti į formatą vardas.pavarde@oixio.eu, o bendra interneto svetainė bus www.oixio.eu.

Nuo naujų metų pradžios atsiradus unikaliam ir didžiausiam IT bei skaitmeninimo visapusiškų paslaugų partneriui Baltijos šalyse, pasirengusiam imtis reikšmingesnio vaidmens jūsų verslo plėtros kelyje – tai neabejotinai atneš naujų įdomių susitikimų ir diskusijų. Jų metu supažindinsime jus su OIXIO grupės paslaugų portfeliu ir kartu aptarsime, kokių naujų bendradarbiavimo galimybių galėtume rasti.

Trisdešimties metų patirtis, tūkstančiai patenkintų klientų

Bendrovė „Columbus“ Baltijos šalyse veikia jau beveik 27 metus, padėjo skaitmenizuoti šimtus įmonių ir išaugo į didžiausią partnerį Baltijos šalyse, teikianti įmonėms visos „Microsoft“ ekosistemos programinę įrangą.

OIXIO, šiandieninė IT ir kibernetinio saugumo paslaugų rinkos lyderė, nuo 1991 m. vystėsi kartu su Estijos IT sektoriaus pradininkais. Bendrovės komanda, gebėjimai ir OIXIO prekės ženklas gimė 2019 m., susijungus savo sričių lyderėms Estijos bendrovėms „MAX 123“ ir „Võrguvara“.

Grupė „OIXIO Group“ įkurta siekiant visapusiškai panaudoti šiandieninę „Columbus“ ir „OIXIO“ patirtį ir tapti visapusišku bei išmaniu jūsų įmonės technologijų partneriu, padedančiu išlikti žingsniu priekyje konkurentų ir taip užtikrinti nuolatinį jūsų įmonės konkurencingumą.

Labai dėkojame už bendradarbiavimą ir tikimės, kad ateityje jis bus dar sėkmingesnis!

Atsiradus klausimams rašykite mums bendruoju el. paštu info.lt@columbusglobal.lt (nuo 2024 m. sausio 1d. naujuoju info.lt@oixio.eu) arba jūsų turimais kontaktais.

„OIXIO Group“ – jūsų IT ir skaitmeninių inovacijų partneris.

OIXIO Group – A new unified force in the world of IT

On January 1st, 2024, we have two reasons to celebrate. Of course, we all celebrate the arrival of the new year. But most importantly, we want to celebrate that from this date, well-known IT companies in the Baltics – Columbus Estonia, Columbus Lithuania, and OIXIO – will form a unified and strong brand – OIXIO Group.

In IT, everything is interconnected

In nowadays world with fast technology changes, our clients need competencies to solve the intertwined collaboration in IT, digital processes, and cybersecurity. More than 10 years of partnership-based cooperation has given us the firm confidence to create an innovative and strong center of competence, where the forces of two market leaders are combined.

According to Ivo Suursoo, Chairman of the Board of OIXIO Group, the formation of a common OIXIO Group by the sister companies enables a completely unique approach to business digitalization. We can turn technology into a competitive advantage for companies. We find ways to make today’s work more efficient, digitize processes that others still do manually, and ensure a functioning and secure IT environment, allowing you to progress with peace of mind”. We see that the successful implementation of technology opens up more and more doors and offers endless development opportunities.

OIXIO Group – We see all the important details because we understand the big picture

OIXIO Group brings together long-term top performers, each dedicatedly focused on their field. This approach allows us to understand the whole and be a strategic business and technology partner in the Baltics:

  • OIXIO Advisory business consulting services help companies create a long-term plan for technology and business (innovation) to implement significant changes and find new opportunities for innovation and business development;
  • OIXIO IT ensures a functioning IT infrastructure, securing an invisible competitive advantage;
  • OIXIO Digital takes into account the plans created by Advisory, utilizes the opportunities created by IT, and helps create new opportunities for growth and competitive advantage through the digitalization of business processes;
  • OIXIO Cyber ensures that companies and their existing business risks are mitigated and IT is secure, but also that all services/solutions offered by the previous business areas are cyber secure.
EN

Strength lies in synergy, and with over 30 years of experience and a Baltic-wide team of 250 specialists, OIXIO Group is your reliable partner on the journey of technology and business development.

How does this affect me/my company?

From January 1st, Columbus Estonia AS will be renamed OIXIO Digital AS and OIXIO AS will be renamed OIXIO IT AS. Columbus Lietuva UAB will be renamed OIXIO UAB. We are committed to ensure that the entire upcoming process is transparent and convenient for you. Therefore, the daily operation of services will continue as before – with assured quality and cooperation with the same contacts. There will be no changes in the management and ownership of the companies.

Please note that from January 1st, 2024, the email addresses of all OIXIO Group employees will change to the format firstname.lastname@oixio.eu and the common website will be www.oixio.eu.

As there will be a unique and largest IT and digitalization full-service partner in Baltics from the beginning of new year who is ready to take a significantly larger role in your business development journey, then the new year will certainly bring some new interesting meetings and discussions. During these, we will introduce to you the OIXIO Group’s service portfolio and discuss together what new joint cooperation opportunities we might find.

Thirty years of experience, thousands of satisfied customers

Columbus has been operating in the Baltics for almost 27 years, helping to digitize thousands of companies, and growing into the largest Microsoft business software (Dynamics ERP, CRM, HRM and PowerBI) partner in the Baltics.

OIXIO, today’s market leader in IT and cybersecurity services, has evolved along with the pioneers of the Estonian IT sector since 1991. The company’s team, capabilities, and OIXIO brand was born in 2019 when the top Estonian performers in their field, MAX 123 and Võrguvara, merged.

OIXIO Group is founded to fully utilize the experiences of today’s Columbus and OIXIO and to be your company’s comprehensive and smart technology partner, helping you stay a step ahead of the competition and thereby ensuring your company’s continuous competitiveness.

If you have any questions, please contact us at the general email address info.lt@columbusglobal.lt (from 1st of January 2024 – info.lt@oixio.eu) or your existing contacts.

Thank you very much for your cooperation so far, and we look forward to an even more successful collaboration with you!

OIXIO Group – Your IT and digital Innovation Partner.