Žmogiškųjų išteklių nuoma

Žmogiškųjų išteklių nuoma yra nišinė paslauga, kurią gali suteikti OIXIO. Šiai paslaugai gauti reikia tam tikrų prie-rekvizitų iš užsakovo pusės.

1. Bendrovės turi turėti užduotį/is atlikti didesnes turimų Microsoft VVS modifikacijas pagal vidines technines užduotis.

2. Bendrovės turi turėti patirties tokiuose projektuose (supratimą, kad ji bus atsakinga už išsinuomoto resurso panaudojimą, įrankius, kaip bus deleguojamos užduotis, kontrolės mechanizmus – kaip bus sekamas užduoties įgyvendinimo progresas ir pan.), taip pat turi mokėti valdyti tokio pobūdžio projektus.

3. Bendrovė turi turėti aiškų supratimą kodėl ji renkasi resursų nuomos kelią palyginus su tuo, kad atiduoti vidinę techninę užduotį tiekėjui ją įgyvendinti pilnai (pvz., kur yra nauda tokio pasirinkimo, kodėl bendrovė eina sudėtingesniu keliu: (i) ar tai kaštų taupymas; (ii) ar tai didesnis greitis, kurio tikimasi pasiekti tiesiog pritraukus papildomos kompetencijos resursus ir t. t.).

4. Aiškų supratimą dėl pageidaujamo resurso kompetencijos – kokios kompetencijos resurso reikia vidinės techninės užduoties įgyvendinimui (pvz., ar tai LSA, kuris padėtų suprojektuoti užduoti kartu su kitais vidiniais bendrovės architektais, ar tai jau būtų konkrečios specialybės programuotojas – su C/AL ir AL programavimo įgūdžiai).

5. Aiškų supratimą dėl diegimo grafikas (angl. timeline) (kokia yra užduoties apimtis, kurią tikimasi pavesti išoriniams resursams, kuriam laikui reikalinga būtų išorinė pagalba – savaitei, mėnesiui ar ilgesniam laikotarpiui). Kaip taisyklės resursai nuomojami konkrečiam laikotarpiui ir konkrečiam darbo krūviui (angl. workload) (pvz., AL programuotojas su 20 val. darbo krūviu per savaitę 4 mėnesiams).

Svarbu akcentuoti, kad praktikoje resurso nuoma yra susijusi su resursų pasitelkimu ilgesniam laikotarpiui (kas kaip taisyklė reiškia didesnes užduotis). Papildomų resursų pritraukimas savaitei gali pareikalauti didesnių išlaidų administracijoje (derinant resursų nuomos sutartį ir t.t.) nei, kad galima nauda iš tokios resursų nuomos.

Dažniausiai daromos klaidos renkantis žmogiškųjų išteklių nuomą:

  • Nesupratimas kokio tiksliai resurso reikia;
  • Nepagrįstai didelis lūkestis resurso pajėgumui, t. y., kad resursas padarys viską vietoje pasirodo, kad jis yra tik AL programuotojas arba pasitelkiant LSA – įsivaizdavimas, kad pasitelktas asmuo jau žinos apie užsakovo turimas sistemas ir pan.;
  • Nemokėjimas įvardinti apimties;
  • Nuomojamas resursas yra skiriamas „gaisro gesinimui“.

Yra galimybė nuomotis resursą T&M (time ir material) pagrindais, tačiau kaip taisyklės tai yra mažiau patrauklus variantas daugeliui tiekėjų, kurie operuoja tokiais resursais.

Užsakovui rekomenduojama skirti daugiau dėmesio techninės užduoties apimties įvardinimui (ar tikslu nebūtų tikslinga pavesti pačiam tiekėjui pateikti įverčius ir pan.), taipogi vidinėms diskusijoms kaip bus valdomas projektas (ypač jei tai daroma pirmą kartą), kokia reali projekto apimtis (angl. timeline), nes nuo to priklauso kiek ilgai turėtų dalyvauti išorinis resursas projekte ir tuo pačiu kad būtų išvengta derybų dėl susitarimo koregavimo.

Susisiekite su mumis

Donatas Statulevičius

LinkedIn

Atitikties ir veiklos tęstinumo ekspertas