Licencijų valdymas ir administravimas

Licencijų valdymo/administravimo paslauga yra procesas, kuriuo siekiama efektyviai valdyti programinės įrangos licencijas ir licencijuotų programų teises įmonėje. Ši paslauga yra svarbi verslo aplinkoje, kurioje naudojama daugybė skirtingų programų ir įrankių, kurie gali turėti skirtingas licencijavimo sąlygas ir apribojimus (pvz, tiek on-premises ar cloud licencijoms taikytinos skirtingos licencijavimo programos bei sąlygos). Licencijų valdymo paslauga padeda įmonėms optimaliai išnaudoti jų licencijų teises, išvengti licencijų pažeidimų ir sutaupyti laiko bei išteklių.

sigmund-Im_cQ6hQo10-unsplash

Naudojantis licencijų valdymo/administravimo paslauga, įmonės gali optimaliau planuoti licencijų pirkimus ir atnaujinimus, užtikrinant, kad naudojamos tik būtinos programos, ir išvengti galimų baudų arba teisinių problemų dėl neteisėto programinės įrangos naudojimo. Tai padeda pagerinti visos organizacijos IT valdymo efektyvumą ir sumažinti su licencijomis susijusius rizikos veiksnius.

Pagrindiniai licencijų valdymo paslaugos aspektai:

  • Licencijų inventorizavimas. Visų įmonėje naudojamų programinės įrangos licencijų ir teisių sąrašo surinkimas. Tai apima informaciją apie įsigytas licencijas, jų galiojimo laiką, naudojamus įrenginius ir vartotojus.
  • Licencijų pirkimas ir atnaujinimas. Valdomos naujų licencijų įsigijimo procedūros ir atnaujinimų tvarkymas, kad įmonė galėtų teisėtai ir optimaliai naudotis programinėmis įrangomis.
  • Licencijų sąlygų ir teisių analizė. Ištiriama kiekvienos programinės įrangos licencijavimo sąlygos, apribojimai ir galimybės, siekiant užtikrinti, kad įmonė naudoja įrankius pagal teisėtus ribojimus.
  • Licencijų panaudojimo stebėjimas. Nuolat stebima, kaip dažnai ir kokiems tikslams naudojamos įvairios licencijuotos programos, kad būtų išvengta pernaudojimo arba licencijų pažeidimų.
  • Licencijų atnaujinimų priminimai. Užtikrinama, kad įmonė laiku atnaujintų licencijas ir vengtų galimų nenumatytų nutraukimų ar paslaugų sustabdymų dėl nebegaliojančių licencijų.
  • Licencijų auditas. Kartais įmonės atlieka savo licencijų auditus arba juos atlieka licencijų teikėjai. Licencijų valdymo paslauga padeda pasirengti ir praeiti tokį auditą nepatiriant neatitikimų su reikalavimais.

Susisiekite su mumis

Donatas Statulevičius

LinkedIn

Atitikties ir veiklos tęstinumo ekspertas